Termin realizacji zadania: od 09.2018 do 12.2021


Celem zadania jest podnoszenie poz. komp. kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności inform. (nowocesne metody i narzędzia inform. w procesie nauczania). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez nastepujących kursach i szkoleniach:

Kurs: Nowocesne metody projektowania w elektronice (1 gr.x10 os.x3 dni) – Kielce

Zakup licencji (na 10 st.) programów wspomagających nowoczesne metody projektowania w elektronice

Kurs: Innowacyjne procesy w automat. przemysł., wykorzystanie koncepcji Industry 4.0 w dydaktyce (1os.x2 szkolx5 dni) -Warszawa

Szkolenie z FlexSim 1 do FlexSim 3 (3 os.x3 dni) oraz FlexSim 4 (3 os.x2 dni) – Kraków

Szkolenie: FlexSim 1

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „FlexSim 1”. Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 10.09.2018 r.

02.08.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy – zapytanie ofertowe (postępowanie unieważniono)

22.08.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy – zapytanie ofertowe (postępowanie unieważniono)

11.09.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy – zapytanie ofertowe

18.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

24.09.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (19.11.2018 r. – 21.11.2018 r.).

Kurs: Wykorzystywanie informatycznych narzędzi do zarządzania projektami – MS Project (1 gr.x10 os.x3 dni) – Kielce

Certyfikowane kursy z zakresu oprogramowania SolidWorks: CSWA (2 gr.x10 os.x3 dni) i CSWP (2 gr.x10 os.x3dni) – Kielce

Certyfikowane kursy z zakresu oprogramowania SolidWorks: Electrical 2D (1 gr.x10 os.x2 dni) i Electrical 3D (1gr.x10 os.x1 dzień) – Kielce

Kurs: Obsługa Systemu R (zarz. inf.) – dla dydaktyków (3 gr.x10 os.x120) – Kielce

Kurs z zakresu Big Data (1 gr.x10 os.x5 dni) – Kielce

Kurs instr.: CCNA Security (1 os.x7 dni), CCNP Route (2 os.x7 dni), CCNP Switch (2 os.x7 dni),

Kurs instruktorski CCNA Security

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kursie instruktorskim CCNA Security”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 10.09.2018 r.

02.08.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy – zapytanie ofertowe (postępowanie unieważniono)

22.08.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy zapytanie ofertowe 

14.09.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

19.09.2018 r.
Zawarcie umowy z wykonawcą. Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (od 21.09.2018 r. do 28.09.2018 r.).

21.09.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych (1 osoba).

28.09.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

CCNP Tshoot (2 os.x7 dni) – Rzeszów

Szkolenie z progr. Dlubal do analizy stat.-wytrz. (1 gr.x4 os.x1 dzień) – Kielce

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

03.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

30.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego terminu zajęć (05.12.2018 r.).

Szkolenie z planowania, projektowania i tworzenia bud. oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Revit (1 gr.x7os.x2 dni), (BIM) – Tekla Structures (1 gr.x7 os.x3 dni) – Kielce

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – „Revit”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

25.09.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy – zapytanie ofertowe

12.10.2018 r.
Unieważnienie postępowania.

15.10.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy – zapytanie ofertowe

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

24.10.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

30.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (03.12.2018 r. – 04.12.2018 r.).


28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – „Tekla Structures”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

25.09.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy – zapytanie ofertowe

17.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (27.11.2018 r. – 29.11.2018 r.).

Szkolenie z ADVANCE STEEL (1 gr.x7 os.x2 dni) – Kielce

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Advance Steel”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

02.10.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy zapytanie ofertowe

17.10.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (18.12.2018 r. – 19.12.2018 r.).

Kurs: Programowanie.NET – poziom zaawansowany (1 os.x4 dni) – Warszawa

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Programowanie .NET – poziom zaawansowany”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośby o oszacowanie cenowe, skierowane do trzech potencjalnych wykonawców).

03.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (13.11.2018 r. – 16.11.2018 r.).

Symulacja 3D w dydaktyce – pola sprzężone – kurs zaawansowany (4 os.x3 dni) – Tarnowskie Góry

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Symulacja 3D w dydaktyce – pola sprzężone – kurs zaawansowany”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

03.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

Kurs: Komputerowe wspomagani projektowania i obróbki skrawaniem – maszyny CNC (3 os.x14 dni) – Wrocław

Szkolenie z badań nieniszcz. metodą wizualną (VT1+2) (2 os.x5 dni) – Gliwice

Kurs: Mikroskopia optyczna (1 gr.x4 os.x3 dni) – Kielce

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Mikroskopia optyczna”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

03.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.