Zajęcia w II SEMESTRZE LETNIM 2018/2019 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 9 marca 2019 r.,
  • 13 kwietnia 2019 r.,
  • 11 maja 2019 r.,
  • 8 czerwca 2019 r.

 

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

 

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas II semestru letniego 2018/2019 zostanie podany w lutym 2019 r.

 

Rejestracja uzupełniająca na II SEMESTR LETNI 2018/2019,
jest możliwa
od 21 grudnia 2018 r. (piątek) do 31 stycznia 2019 r. (poniedziałek),

lub do wyczerpania przewidywanej DODATKOWEJ liczby uczestników.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.