Zajęcia w III SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca) :

  • 12 października 2019 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 DPŚk
  • 9 listopada 2019 r.,
  • 14 grudnia 2019 r.,
  • 11 stycznia 2020 r. – Zakończenie semestru III – rozdanie dyplomów

 

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

 

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem,
a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Zakres tematyczny zajęć podczas III semestru – zostanie podany w sierpniu br.

 

 

 

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas III semestru zimowego 2019/2020 zostanie podany w sierpniu br.

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na IV semestr letni 2019/2020, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas III semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr IV) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to na przełomie GRUDNIA 2019 i STYCZNIA 2020 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.