W lutym 2018 r. rozpoczęła zajęcia dla małych studentów Dziecięca Politechnika Świętokrzyska. Jej narodzenie sprowokował ogromny sukces imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka na Politechnice. Dnia 1 czerwca 2017 roku w murach naszej uczelni, odbyła się bowiem impreza pod nazwą „Politechnika Świętokrzyska dzieciom – Świat Młodego Odkrywcy” w charakterze popularno-naukowego wydarzenia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział prawie 700 dzieci. Potraktowaliśmy taką rekordową frekwencję jako wyzwanie.

Projekt pn. „Dziecięca Politechnika Świętokrzyska” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Raz w miesiącu – w soboty – spotkamy się w murach Politechniki Świętokrzyskiej, aby pokazać dzieciom, że nauka może być ciekawa, zabawna, fascynująca. Każde spotkanie – zjazd – będzie poruszał inne zagadnienia i składać się będzie z trzech paneli: jednego wykładu i dwóch różnych warsztatów.

Chcielibyśmy, aby dzieci odeszły od komputerów i telewizorów, aby spędziły trochę czasu bawiąc się nauką. Zajęcia za każdym razem będą przygotowywane w taki sposób, aby dzieci zainteresować. Tematy wykładów i warsztatów, dotyczyć będą aspektów, które nie są uwzględnione w programach szkolnych. Obejmować one będą wiele dziedzin nauki: architekturę, biologię, matematykę, fizykę, chemię, geologię, lotnictwo, informatykę, automatykę i wiele innych. Chcielibyśmy, aby nasi młodzi studenci, chcieli do nas przychodzić i bawiąc się nauką, rozwijali swoje zainteresowania naukami ścisłymi. Dzieci będą miały również możliwość, znalezienia się w przestrzenie politechniki, w salach wykładowych, aulach wykładowych czy laboratoriach, zwykle niedostępnych dla dzieci. Będą miały szansę „wyprzedzić czas” i znaleźć się w miejscach kojarzonych z powagą naukową i przeznaczonych głównie dla dorosłych. Specjalne zajęcia i pokazy zostały przygotowane przez naszych pracowników, studentów i przyjaciół.

Mamy nadzieję, że udział w zajęciach przyczyni się do rozwijania już istniejących, a może wzbudzi zupełnie nowe pasje. Ufamy, że taka forma zaprezentowania nauk ścisłych, pomoże w przyszłości naszym młodym studentom, już w dorosłym życiu, w wyborze uczelni technicznych – a może wrócą na Politechnikę Świętokrzyską – aby zgłębiać wiedzę i zdobyć wykształcenie w kierunkach technicznych.

Na potrzeby Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, aule i sale wykładowe, zwykle niedostępne dla dzieci, staną się „poligonem doświadczalnym”, na którym studenci DPŚk, będą mogli wcielić się w rolę odkrywców i badaczy, by poznać bliżej otaczający nas świat nauki i techniki.

Idea przyświecająca Dziecięcej Politechnice Świętokrzyskiej, to promocja nauki, przede wszystkim nauk ścisłych, kierunków politechnicznych oraz pokazanie, że nauka może być doskonałą zabawą, przygodą i pasją. Chcemy rozwijać ciekawość dzieci – ucząc przez zabawę.

Zapraszamy niniejszym wszystkie chętne dzieci, żądne wiedzy i odkrywania nieodkrytego, do świata pełnego tajemnic i zagadek czekających na zbadanie. Podczas naszych zajęć pozwolimy kilka z nich odkryć, ucząc przez zabawę. W trakcie kilku godzin, nikt nie będzie się nudził.

Od stycznia 2019 roku Dziecięca Politechnika Świętokrzyska rozszerza swoją ofertę o kursy specjalistyczne dla starszych dzieci i młodzieży. Oferta kursów będzie cały czas rozszerzana o nowe rodzaje i dziedziny, których będą dotyczyć.

Cel główny, jaki nam przyświeca to: wzbudzanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży pasji i talentów. Nuda wykluczona.