Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykłady i warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia organizowane w ramach projektu DPŚk  odpłatne.

Aby zgłosić dziecko do udziału w zajęciach DPŚk, należy wypełnić formularz. Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza online i postępowanie wg instrukcji oraz e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. Szczegóły w zakładce REJESTRACJA.

w I semestrze zimowym 2018/2019 r. przewidziano udział 250 uczestników
w II semestrze letnim 2018/2019 r. przewidziano udział 250 uczestników

Po dokonaniu rejestracji dziecka, prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk,
w łącznej kwocie
350 zł (za semestr) w nieprzekraczalnym terminie

I semestr – opłata do 31 sierpnia 2018 r . oraz
kontynuacja zajęć w II semestrze – opłata do 31 grudnia 2018 r.

II semestr – opłata do 14 stycznia 2019 r . – w przypadku dzieci przyjętych podczas rekrutacji dodatkowej.

Jest to swego rodzaju gwarancja udziału dziecka w zajęciach DPŚk.

Na kwotę 350 zł składa się opłata rekrutacyjna: 50 zł. i opłata za semestr 0: 300 zł.
Jest to całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach w danym semestrze.

 

Numer rachunku do wpłat: PL 55 1020 0045 7800 1102 0304 0009
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
np. (
tytułem: DPŚk, opłata 350 zł – II* semestr, imię, nazwisko i pesel dziecka)

* właściwy nr semestru

UWAGA!

  1. Zgłoszenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej zostanie przeniesione na Listę Uczestników, w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
    O wypełnieniu Listy Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.
  2. Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie, spowoduje skreślenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach, później niż na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona opłata nie będzie zwracana.