Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykłady i warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia organizowane w ramach projektu DPŚk  odpłatne.

Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza online i postępowanie wg instrukcji.

Rejestracja uzupełniająca na IV SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 jest możliwa
od 5 maja 2020 r. (wtorek) do wyczerpania DODATKOWEJ liczby miejsc.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Po jej zakończeniu, zostanie opublikowana również uzupełniająca Lista uczestników na stronie internetowej Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w Aktualnościach oraz zakładce Uczestnicy.

Przed rejestracją dziecka proszę zapoznać się z Regulaminem DPŚk oraz Warunkami Rejestracji (poniżej)

REGULAMIN DZIECIĘCEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

WARUNKI REJESTRACJI

Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci  będące uczniami szkoły podstawowej

W semestrze przewidujemy udział 250 młodych studentów.

UWAGA!

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na IV semestr zimowy 2020/2021, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas III semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr IV) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem rejestracji oraz krótkim przewodnikiem (poniżej), który krok po kroku przedstawia wszystkie jej etapy.


KROK 1 – REJESTRACJA – WYPEŁNIENIE FORMULARZA ONLINE

W dniu 5 maja 2020 r. (wtorek) o godzinie 8.00 w zakładce „Rejestracja” uruchomiony został elektroniczny formularz rejestracyjny – dla Rekrutacji Dodatkowej.
Do udziału w zajęciach w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, można zgłosić dzieci, w wieku od 6 do 15 lat.

Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie danych, bo z doświadczenia wiemy, że często przez pośpiech, pojawiały się błędy, co utrudniało nam kontakt z Państwem. W przypadku rejestracji rodzeństwa, a więc wpisywania tych samych danych osobowych i adresowych prosimy o wpisanie prawidłowego numeru PESEL dziecka.

Jeśli zauważą Państwo błąd w wypełnionym formularzu, należy ponownie wypełnić formularz online
oraz zgłosić fakt błędnej rejestracji organizatorom (drogą mailową lub telefoniczną).

Zapisy zostaną zakończone w chwili wyczerpania przewidywanej DODATKOWEJ liczby uczestników.

 


KROK 2 – LISTA ZGŁOSZENIOWA

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, w odpowiedzi – na podanego w formularzu maila – dostaną Państwo automatycznie wygenerowaną kopię wypełnionego i przesłanego formularza uczestnika.

Lista Zgłoszeniowa powstaje w kolejności przesyłanych zgłoszeń, za pomocą formularza elektronicznego. Jest to lista tymczasowa, z której uczestnik zostaje przeniesiony na Listę uczestników w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu Kompletu Dokumentów dziecka.

Formularz Rejestracyjny należy wydrukować i podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) oraz dostarczyć do Biura DPŚk.

Komplet dokumentów uczestnika stanowi:

  • wydrukowany i podpisany (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) formularz rejestracyjny,
  • 3 zdjęcia legitymacyjne dziecka, podpisane na odwrocie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za semestr w kwocie 400 zł
  • oświadczenie – zgoda – na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach – jeśli dziecko będzie samo wracało do domu po zajęciach DPŚk.

Komplet dokumentów uczestnika rekrutacji dodatkowej należy dostarczyć do 17 lipca 2020 r. (piątek)

 


Po dokonaniu rejestracji dziecka, prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk,
w łącznej kwocie
400 zł (za semestr) w nieprzekraczalnym terminie

  • za IV semestr – opłata do 15 lipca 2020 r. – w przypadku dzieci zgłoszonych na IV semestr podczas rekrutacji dodatkowej

a potwierdzenie dokonania opłaty proszę przesłać mailem na adres aduda@tu.kielce.pl

Dokonanie opłaty za semestr, jest swego rodzaju gwarancją przyjęcia dziecka na zajęcia DPŚk
– decyduje kolejność rejestracji i dokonania wpłaty – liczba miejsc jest ograniczona.

Kwota 400 zł stanowi całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach w danym semestrze.

Numer rachunku do wpłat: PL 45 1240 2092 9022 1102 0304 0009  
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
np. (
tytułem: DPŚk, opłata 400 zł – IV* semestr, imię, nazwisko i pesel dziecka)

* – właściwy semestr, za który wnoszona jest opłata.

UWAGA!
Zgłoszenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej zostanie przeniesione na Listę Uczestników, w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
O wypełnieniu Listy Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.

Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie, spowoduje skreślenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej.


BRAK MAILA Z WYGENEROWANYM FORMULARZEM

Z dotychczasowych obserwacji wiemy, iż problemy z brakiem maila występują szczególnie w przypadku skrzynek pocztowych na serwerach: wp.pl, poczta.fm, o2.pl, onet.pl, interia.pl, vp.pl. Problem ten jest niezależny od nas.

W przypadku, jeśli nie otrzymają Państwo maila wraz z wygenerowanym formularzem zgłoszeniowym, prosimy o:

  • upewnienie się, iż w trakcie rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym wpisali Państwo prawidłowy adres e-mail
  • sprawdzenie wszystkich folderów skrzynki pocztowej (SPAM, Inne, itp.)
  • zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 41/34 24 537 w godzinach pracy (od pn-pt od 7.30 do 15.30), lub najlepiej mailowo aduda@tu.kielce.pl nie później, niż tydzień po przesłaniu zgłoszenia.

KROK 3 – LISTY UCZESTNIKÓW

Lista uczestników w zajęciach poszczególnych semestrów będzie publikowana i na bieżąco aktualizowana do momentu wykorzystania przewidzianej liczby miejsc , na stronie Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w zakładce Uczestnicy >> Listy uczestników.


KROK 4 – PIERWSZE ZAJĘCIA

Bardzo prosimy o dokładne czytanie wszystkich wysyłanych przez nas wiadomości na podanego w formularzu maila, ponieważ często zdarza się, że na skutek niedokładnego zapoznania się z ich treścią, dzieci nie są odpowiednio przygotowane do zajęć.

Przed pierwszymi zajęciami, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce
Co trzeba wiedzieć

Terminy i tematyka zajęć dla poszczególnych semestrów Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej znajdują się w zakładce danego semestru oraz TERMINY ZJAZDÓW i PLAN ZAJĘĆ .

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.