Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykłady i warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia organizowane w ramach projektu DPŚk  odpłatne.

Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza online i postępowanie wg instrukcji.

Rejestracja na I SEMESTR  ZIMOWY i II SEMESTR LETNI 2018/2019, jest możliwa
od 23 czerwca 2018 r. (sobota) do 31 sierpnia 2018 r. (piątek),
lub
do wyczerpania przewidywanej liczby uczestników.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Po jej zakończeniu, zostaną opublikowane Listy uczestników na stronie internetowej Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w Aktualnościach oraz zakładce Uczestnicy.

Przed rejestracją dziecka proszę zapoznać się z Regulaminem DPŚk oraz Warunkami Rejestracji (poniżej)

REGULAMIN DZIECIĘCEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

WARUNKI REJESTRACJI

Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci  będące uczniami szkoły podstawowej

Przewidujemy udział 200 młodych studentów zarówno w I semestrze zimowym 2018/2019,
jak i II semestrze letnim 2018/2019.

 

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem rejestracji oraz krótkim przewodnikiem (poniżej), który krok po kroku przedstawia wszystkie jej etapy.


KROK 1 – REJESTRACJA – WYPEŁNIENIE FORMULARZA ONLINE

W dniu 23 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 21.00 w zakładce „Rejestracja” uruchomiony zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny. Do udziału w zajęciach w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, można zgłosić dzieci, w wieku od 6 do 15 lat.

Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie danych, bo z doświadczenia wiemy, że często przez pośpiech, pojawiały się błędy, co utrudniało nam kontakt z Państwem. W przypadku rejestracji rodzeństwa, a więc wpisywania tych samych danych osobowych i adresowych prosimy o wpisanie prawidłowego numeru PESEL dziecka.

Jeśli zauważą Państwo błąd w wypełnionym formularzu, należy ponownie wypełnić formularz online
oraz zgłosić fakt błędnej rejestracji organizatorom (drogą mailową lub telefoniczną).

Zapisy zostaną zakończone w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12:00
lub w chwili wyczerpania przewidywanej liczby uczestników
.


KROK 2 – LISTA ZGŁOSZENIOWA

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, w odpowiedzi – na podanego w formularzu maila – dostaną Państwo automatycznie wygenerowaną kopię wypełnionego i przesłanego formularza uczestnika.

Lista Zgłoszeniowa powstaje w kolejności przesyłanych zgłoszeń, za pomocą formularza elektronicznego. Jest to lista tymczasowa, z której uczestnik zostaje przeniesiony na Listę uczestników w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu Kompletu Dokumentów dziecka.

Formularz Rejestracyjny należy wydrukować i podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) oraz dostarczyć do Biura DPŚk.

Komplet dokumentów uczestnika stanowi:

  • wydrukowany i podpisany (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) formularz rejestracyjny,
  • 3 zdjęcia legitymacyjne dziecka, podpisane na odwrocie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za semestr w kwocie  350 zł
  • oświadczenie – zgoda – na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach – w razie potrzeby.

Komplet dokumentów uczestnika należy dostarczyć do 5 września 2018 r.

 


Po dokonaniu rejestracji dziecka, prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk,
w łącznej kwocie 
350 zł (za semestr) nieprzekraczalnym terminie

I semestr – opłata do 5 września 2018 r.

II semestr – opłata do 10 lutego 2019 r.

Jest to swego rodzaju gwarancja udziału dziecka w zajęciach DPŚk.

Na kwotę 350 zł składa się opłata rekrutacyjna: 50 zł. i opłata za semestr 0: 300 zł. 
Jest to całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach w danym semestrze.

Numer rachunku do wpłat: PL 55 1020 0045 7800 1102 0304 0009  
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
np. (
tytułem: DPŚk, opłata 350 zł – I semestr, imię,  nazwisko i pesel dziecka)

UWAGA!
Zgłoszenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej zostanie przeniesione na Listę Uczestników, w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
O wypełnieniu Listy Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.

Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie, spowoduje skreślenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej.


BRAK MAILA Z WYGENEROWANYM FORMULARZEM

Z dotychczasowych obserwacji wiemy, iż problemy z brakiem maila występują szczególnie w przypadku skrzynek pocztowych na serwerach: wp.pl, poczta.fm, o2.pl, onet.pl, interia.pl, vp.pl. Problem ten jest niezależny od nas.

W przypadku, jeśli nie otrzymają Państwo maila wraz z wygenerowanym formularzem zgłoszeniowym, prosimy o:

  • upewnienie się, iż w trakcie rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym wpisali Państwo prawidłowy adres e-mail
  • sprawdzenie wszystkich folderów skrzynki pocztowej (SPAM, Inne, itp.)
  • zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 41/34 24 537 w godzinach pracy (od pn-pt od 7.30 do 15.30), lub najlepiej mailowo aduda@tu.kielce.pl nie później, niż tydzień po przesłaniu zgłoszenia.

KROK 3 – LISTY UCZESTNIKÓW

Listy uczestników zostaną opublikowane nie później niż 20 września 2018 r. (czwartek), na stronie Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w Aktualnościach oraz zakładce Uczestnicy >> Listy uczestników.


KROK 4 – PIERWSZE ZAJĘCIA

Bardzo prosimy o dokładne czytanie wszystkich wysyłanych przez nas wiadomości na podanego w formularzu maila, ponieważ często zdarza się, że na skutek niedokładnego zapoznania się z ich treścią, dzieci nie są odpowiednio przygotowane do zajęć.

Przed pierwszymi zajęciami, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce
Co trzeba wiedzieć

Terminy i tematyka zajęć dla poszczególnych semestrów Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej znajdują się w zakładce TERMINY ZJAZDÓW i PLAN ZAJĘĆ