Zajęcia I SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019 rozpoczęły się zaraz po wakacjach.  W zajęciach uczestniczy 220 małych studentów. Zjazdy odbywają się w soboty, raz w miesiącu. Zajęcia podczas zjazdów będą przez cztery kolejne miesiące od października 2018 roku.

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 13 października 2018 r.,
  • 10 listopada 2018 r.,
  • 8 grudnia 2018 r.,
  • 12 stycznia 2019 r.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat, ale w zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem i wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Tematy wykładów Prowadzący   
„Początki nauki i techniki” prof. dr hab. Andrzej Okniński
„Na tropie Cezara” dr inż. Barbara Łukawska
Tematy warsztatów Prowadzący   
„Wielka rodzina pierwiastków” prof. dr hab. Andrzej Okniński
„Zaszyfrowana wiadomość” dr inż. Barbara Łukawska
„Programowanie może być przyjemne” mgr inż. Karol Wieczorek
„Mały inżynier w chemicznym świecie” mgr inż. Aleksandra Sałata,
mgr inż. Joanna Muszyńska
„Zobaczyć ciepło” mgr inż. Mariola Starzomska
„Ziemia widziana oczami satelity” mgr inż. Szymon Sobura
„Baczność!, Spocznij! – jak rozkazywać komputerowi” mgr inż. Daniel Kaczmarski
„Od Amatora do Konstruktora” mgr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz
„Jak wytresować komputer” dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk
„Rzeźba z metalu” dr inż. Łukasz Nowakowski

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas I semestru zimowego 2018/2019 

plan I semestr zimowy

Jeżeli nie zostanie wyczerpana lista uczestników w zajęciach podczas II semestru letniego 2018/2019,
na przełomie GRUDNIA 2018 i STYCZNIA 2019 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.
Jeżeli miejsca listy uczestników na semestr letni zostaną wyczerpane przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas I semestru
– rekrutacji uzupełniającej nie będzie.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.