Zajęcia w I SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 13 października 2018 r.,
  • 10 listopada 2018 r.,
  • 8 grudnia 2018 r.,
  • 12 stycznia 2019 r.

 

Zajęcia podczas zjazdu odbywać się będą w godzinach:

I zjazd 13 października 2018 r.

8:30 – 9:00       – wydawanie wyprawek studenckich  – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

9:00 – 10:00       – spotkanie informacyjne – wszyscy uczestnicy razem 220 os. 

10:00 – 11:00    – wykład – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

11:15 – 12:15       – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:30 – 13:30     – II warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

II zjazd 10 listopada 2018 r.

10:00 – 11:00    – wykład – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

11:15 – 12:15      – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:30 – 13:30    – II warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

13:45 – 14:45    – III warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

III zjazd 8 grudnia 2018 r.

9:00 – 9:30       – zbiórka wszystkich studentów

9:30 – 10:30    – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

10:45 – 11:45      – II warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:00 – 13:00    – III warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

IV zjazd 12 stycznia 2019 r.

9:00 – 9:30       – zbiórka wszystkich studentów

9:30 – 10:30    – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

10:45 – 11:45      – II warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:30 – 13:30    – zakończenie- rozdanie dypomów – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego  oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas I semestru zimowego 2018/2019 

 

Jeżeli nie zostanie wyczerpana lista uczestników w zajęciach podczas II semestru letniego 2018/2019,
w miesiącu LUTYM 2019 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.
Jeżeli miejsca listy uczestników na semestr letni zostaną wyczerpane podczas rekrutacji w czerwcu 2018 r.
rekrutacji uzupełniającej nie będzie.

 

Zajęcia w II SEMESTRZE LETNIM 2018/2019 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 9 marca 2019 r.,
  • 13 kwietnia 2019 r.,
  • 11 maja 2019 r.,
  • 8 czerwca 2019 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.