Zajęcia w I SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca) :

 • 13 października 2018 r. – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 DPŚk
 • 10 listopada 2018 r.,
 • 8 grudnia 2018 r.,
 • 12 stycznia 2019 r. – Zakończenie semestru I – rozdanie dyplomów

 

Zajęcia podczas zjazdu odbywać się będą w godzinach:

I zjazd 13 października 2018 r.

8:30 – 9:00       – wydawanie wyprawek studenckich  – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

9:00 – 10:00       – spotkanie informacyjne – wszyscy uczestnicy razem 220 os. 

10:00 – 11:00    – wykład – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

11:15 – 12:15       – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:30 – 13:30     – II warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

II zjazd 10 listopada 2018 r.

10:00 – 11:00    – wykład – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

11:15 – 12:15      – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:30 – 13:30    – II warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

13:45 – 14:45    – III warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

III zjazd 8 grudnia 2018 r.

9:00 – 9:30       – zbiórka wszystkich studentów

9:30 – 10:30    – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

10:45 – 11:45      – II warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:00 – 13:00    – III warsztat                          – podział na grupy wiekowe 22 os.

IV zjazd 12 stycznia 2019 r.

9:00 – 9:30       – zbiórka wszystkich studentów

9:30 – 10:30    – I warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

10:45 – 11:45      – II warsztat                           – podział na grupy wiekowe 22 os.

12:30 – 13:30    – zakończenie – rozdanie dypomów – wszyscy uczestnicy razem 220 os.

 

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas I semestru zimowego 2018/2019 

 

 

Zajęcia w II SEMESTRZE LETNIM 2018/2019 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

 • 9 marca 2019 r., – Rozpoczęcie semestru II
 • 13 kwietnia 2019 r.,
 • 11 maja 2019 r.,
 • 8 czerwca 2019 r. – Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2018/2019 DPŚk

 

Rejestracja uzupełniająca na II SEMESTR LETNI 2018/2019,
jest możliwa
od 21 grudnia 2018 r. (piątek) do 31 stycznia 2019 r. (poniedziałek),

lub do wyczerpania przewidywanej DODATKOWEJ liczby uczestników.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na III semestr zimowy 2019/2020, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas II semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr III) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to na przełomie CZERWCA i LIPCA 2019, zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

 

W kolejnym Roku Akademickim 2019/2020 terminy poszczególnych zjazdów zaplanowano wg. poniższego terminarzu:

Zajęcia w III SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca) :

 • 12 października 2019 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 DPŚk
 • 9 listopada 2019 r.,
 • 14 grudnia 2019 r.,
 • 11 stycznia 2020 r. – Zakończenie semestru III – rozdanie dyplomów

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na IV semestr letni 2019/2020, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas III semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr IV) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to na przełomie GRUDNIA 2019 i STYCZNIA 2020 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

 

Zajęcia w IV SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

 • 14 marca 2020 r., – Rozpoczęcie semestru IV 
 • 18 kwietnia 2020 r., (3-cia sobota z uwagi na Święta Wielkanocne)
 • 9 maja 2020 r.,
 • 13 czerwca 2020 r. – Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020 DPŚk

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.