„WZOROWY STUDENT Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej”

Przed zajęciami …

 • Sprawdza datę zjazdu, godzinę i plan zajęć;
 • Pamięta o spakowaniu do plecaka DPŚk na zajęcia długopisu, zeszytu, kredek, identyfikatora i indeksu;
 • Przychodzi na zajęcia 30 min, wcześniej, aby spokojnie podpisać listę obecności i zająć miejsce;
 • Podczas warsztatów zajmuje miejsca najbliżej wykładowcy/zgodnie z poleceniem wykładowcy;
 • Podczas wykładów zajmuje miejsca oznaczone numerem swojej grupy – ostatnie rzędy zostawia dla rodziców/opiekunów;
 • Aktywnie uczestniczy w warsztatach;
 • Na czas zajęć wyłącza sygnał dźwiękowy urządzeń elektronicznych;
 • Pilnie słucha wykładów;
 • Wykonuje polecenia wykładowców, prowadzących warsztaty, czy opiekuna grupy;
 • Jest kulturalny i życzliwy w stosunku do opiekuna grupy, jak i pozostałych uczestników;
 • Prezentuje wraz z grupą swój projekt warsztatowy;
 • Pilnie słucha prezentacji innych grup;
 • Gdy chce o coś zapytać podnosi rękę i czeka na udzielenie głosu;
 • Gdy musi skorzystać z toalety zgłasza potrzebę opiekunowi grupy, idzie do WC z Przewodnikiem/Pomocnikiem;
 • Nie wychodzi z sali przed zakończeniem zajęć;
 • Dba o porządek w miejscu zajęć;
 • Na koniec spotkania odbiera zaliczenie w postaci stempla do indeksu.

Lista studentów I semestru zimowego 2018/2019 – układ w porządku alfabetycznym

Nr. Rejestracyjny Nr Indeksu Nazwisko dziecka Imię dziecka Wiek dziecka Numer GRUPY oświadczenie
zgoda na samodzielny powrót do domu
51 DPŚk_2018/I/041 Baka Nikola 9 lat 3  
12 DPŚk_2018/I/011 Barańska Olga 8 lat 2  
14 DPŚk_2018/I/013 Barański Adam 10 lat  2  
15 DPŚk_2018/I/014 Barański Kamil 13 lat 10 TAK
84 DPŚk_2018/I/068 Baron Tymon 6 lat 1  
235 DPŚk_2018/I/190 Barszcz Jakub 12 lat 9  
236 DPŚk_2018/I/191 Barszcz Mikołaj 8 lat 2  
93 DPŚk_2018/I/075 Barucha Lena 8 lat 3  
100 DPŚk_2018/I/082 Bąk Filip 10 lat  5  
192 DPŚk_2018/I/156 Bęben  Paweł  10 lat  6  
241 DPŚk_2018/I/195 Bętkowska Lena 10 lat  8  
150 DPŚk_2018/I/124 Białogoński Karol 11 lat  9 TAK
176 DPŚk_2018/I/144 Bielny Robert 9 lat 7  
136 DPŚk_2018/I/114 Bilska Patrycja 6 lat 1  
2 DPŚk_2018/I/002 Biskup Jan 9 lat 5  
3 DPŚk_2018/I/003 Biskup Franciszek 7 lat 5  
124 DPŚk_2018/I/102 Błasiński Kacper 14 lat 10 TAK
231 DPŚk_2018/I/187 Boba Zuzanna 12 lat 10  
233 DPŚk_2018/I/188 Boba Kamil 15 lat 10  
1 DPŚk_2018/I/001 Borek Nina 8 lat 2  
229 DPŚk_2018/I/186 Borkowska Marcelina Marta 9 lat 6  
82 DPŚk_2018/I/067 Borowiec Martyna 10 lat  5  
154 DPŚk_2018/I/127 Borto Jakub 11 lat  7 TAK
73 DPŚk_2018/I/058 Boś Mikołaj 12 lat 9  
144 DPŚk_2018/I/119 Botkiewicz Amelia 12 lat 8  
145 DPŚk_2018/I/120 Botkiewicz Mateusz 10 lat  8  
135 DPŚk_2018/I/113 Brzeziński Szymon 13 lat 9 TAK
209 DPŚk_2018/I/168 Bubicz Milan 8 lat 4  
94 DPŚk_2018/I/076 Buczkowska Hanna 11 lat  5 TAK
169 DPŚk_2018/I/138 Bujnowski Michał 9 lat 6  
106 DPŚk_2018/I/087 Burek Wiktor 14 lat 10 TAK
161 DPŚk_2018/I/133 Cedro Krzysztof 13 lat 10  
105 DPŚk_2018/I/086 Cesarz Konrad 14 lat 10 TAK
210 DPŚk_2018/I/169 Chalaba Piotr 8 lat 2  
181 DPŚk_2018/I/148 Chmiel Gabriel 10 lat  6  
52 DPŚk_2018/I/042 Chojnacki Paweł Szymon 7 lat 1  
74 DPŚk_2018/I/059 Chuchmała Maria 7 lat 1  
78 DPŚk_2018/I/063 Cichy Tomasz 8 lat 3  
45 DPŚk_2018/I/036 Cielebąk Julia Celina 13 lat 9 TAK
217 DPŚk_2018/I/176 Ciszek  Antoni  7 lat 2  
123 DPŚk_2018/I/101 Deneka Maria 10 lat  8  
146 DPŚk_2018/I/121 Domagała Paulina 11 lat  9  
79 DPŚk_2018/I/064 Dudek Karol 9 lat 5  
80 DPŚk_2018/I/065 Dudek Tomasz 6 lat 1  
4 DPŚk_2018/I/004 Dutkiewicz Jan 10 lat  5  
265 DPŚk_2018/I/217 Dziedzic Dominik 11 lat 7  
21 DPŚk_2018/I/019 Dziubek Natalia 14 lat 10 TAK
27 DPŚk_2018/I/025 Dzwonek Aleksander 9 lat 3  
34 DPŚk_2018/I/031 Falkiewicz Lena 8 lat 2  
22 DPŚk_2018/I/020 Fiut Natalia 10 lat  6 TAK
26 DPŚk_2018/I/024 Galera Szymon 12 lat 9  
142 DPŚk_2018/I/117 Gałka Bartosz 9 lat 5  
206 DPŚk_2018/I/165 Gil Amelia 11 lat  8  
213 DPŚk_2018/I/172 Gładki Aleksander 7 lat 4  
234 DPŚk_2018/I/189 Głowacka Maja 10 lat  8  
155 DPŚk_2018/I/128 Gołdyś Rafał 13 lat 10 TAK
122 DPŚk_2018/I/100 Górecki Daniel 12 lat 8  
19 DPŚk_2018/I/017 Górski Michał 12 lat 8  
50 DPŚk_2018/I/040 Grzesik Igor 12 lat 9  
212 DPŚk_2018/I/171 Gwódź Antoni 9 lat 4  
28 DPŚk_2018/I/026 Hamarneh Aleksander 9 lat 5  
104 DPŚk_2018/I/085 Helman Miłosz 7 lat 1  
175 DPŚk_2018/I/143 Idzik Urszula 11 lat  9  
198 DPŚk_2018/I/161 Iwan Szymon 9 lat 10  
89 DPŚk_2018/I/072 Iwański Antoni 7 lat 2  
133 DPŚk_2018/I/111 Janisz Jan 13 lat 9 TAK
131 DPŚk_2018/I/109 Jaros Jan 8 lat 3  
47 DPŚk_2018/I/038 Jastrzębski Miłosz 12 lat 9  
243 DPŚk_2018/I/197 Jastrzębski Mikołaj 11 lat  9  
263 DPŚk_2018/I/215 Kalwat Dawid 8 lat 4  
61 DPŚk_2018/I/049 Kapłański Patryk 11 lat  8  
63 DPŚk_2018/I/051 Kapłański Aleksander 7 lat 2  
171 DPŚk_2018/I/140 Kapuściński Józef 7 lat 1  
95 DPŚk_2018/I/077 Karcz Bartłomiej 13 lat 10  
170 DPŚk_2018/I/139 Kibortt Miłosz Leon 10 lat  5  
140 DPŚk_2018/I/115 Kierczyński Jakub 12 lat 10  
151 DPŚk_2018/I/125 Kletowska Maja 9 lat 4  
147 DPŚk_2018/I/122 Klimczak Kajetan 6 lat 1  
70 DPŚk_2018/I/055 Konat Kuba 10 lat  5  
186 DPŚk_2018/I/152 Korgól Antoni 12 lat 10  
118 DPŚk_2018/I/096 Kosowicz Jan 10 lat  3  
189 DPŚk_2018/I/155 Kotarowski Piotr 7 lat 1  
48 DPŚk_2018/I/039 Kotula Weronika 8 lat 2  
38 DPŚk_2018/I/034 Kotwica Bartłomiej 9 lat 5  
255 DPŚk_2018/I/207 KOZIARA MAJA 10 lat  9  
132 DPŚk_2018/I/110 Kozub Wiktoria 8 lat 2  
109 DPŚk_2018/I/090 Koźba Michał 9 lat 4  
188 DPŚk_2018/I/154 Krawczyk Piotr 10 lat  8  
238 DPŚk_2018/I/193 KRAWIEC Weronika 11 lat  7  
256 DPŚk_2018/I/208 Kruk Anna 12 lat 10  
257 DPŚk_2018/I/209 Kruk Grzegorz 8 lat 4  
185 DPŚk_2018/I/151 Krysiński Wojciech 12 lat 7  
128 DPŚk_2018/I/106 Krzysztofek Igor Adam 10 lat  8  
223 DPŚk_2018/I/180 Kusiej Oliwier 10 lat  7  
253 DPŚk_2018/I/205 Kuzmich Matvii 8 lat 4  
23 DPŚk_2018/I/021 Kwarciak Piotr 7 lat 1  
201 DPŚk_2018/I/162 Lachowska Joanna 8 lat 1  
202 DPŚk_2018/I/163 Lachowska Izabela 7 lat 1  
120 DPŚk_2018/I/098 Lenart Franciszek 9 lat 2  
193 DPŚk_2018/I/157 Lenart Wiktor 10 lat  2  
194 DPŚk_2018/I/158 Lenart Kinga 8 lat 2  
129 DPŚk_2018/I/107 Linek Wiktoria 10 lat  6  
172 DPŚk_2018/I/141 Lipiński Marcin 11 lat  9  
16 DPŚk_2018/I/015 Lisak Kacper 8 lat 5  
249 DPŚk_2018/I/202 Łoziński Julek 11 lat  6 TAK
31 DPŚk_2018/I/029 Łukawska Alicja 9 lat 3  
29 DPŚk_2018/I/027 Łukawski Stanisław 10 lat  6  
33 DPŚk_2018/I/030 Majchrzak Kacper 12 lat 9  
267 DPŚk_2018/I/219 Majka Mateusz 8 lat 1  
228 DPŚk_2018/I/185 Małaczek Hanna 8 lat 4  
215 DPŚk_2018/I/174 Martyniszyn Krzysztof 11 lat  7  
87 DPŚk_2018/I/071 Marzec Gabriela 9 lat 5 TAK
225 DPŚk_2018/I/182 Masternak Mikołaj 9 lat 3  
226 DPŚk_2018/I/183 Masternak Maksymilian 11 lat  7  
195 DPŚk_2018/I/159 Matczak Albert 10 lat  8  
245 DPŚk_2018/I/199 Mączka Mateusz 11 lat  6 TAK
266 DPŚk_2018/I/218 Mąkosa Jędrzej 7 lat 4  
92 DPŚk_2018/I/074 Molasy Szymon 11 lat  6  
90 DPŚk_2018/I/073 Moński Ignacy 11 lat  5  
130 DPŚk_2018/I/108 Morawiak Oliwier 10 lat  8  
85 DPŚk_2018/I/069 Musiński Jan 8 lat 2  
119 DPŚk_2018/I/097 Myk Mateusz 12 lat 9 TAK
117 DPŚk_2018/I/095 Niestój Olga 10 lat  7  
9 DPŚk_2018/I/008 Nowakowska Zofia 10 lat  6  
75 DPŚk_2018/I/060 Obara Maciej 10 lat  7  
164 DPŚk_2018/I/135 Olejarz Jan 9 lat 6  
126 DPŚk_2018/I/104 Ostrowski Jakub 12 lat 10  
250 DPŚk_2018/I/203 Oszczypała Jan 8 lat 4  
207 DPŚk_2018/I/166 Paciorek Adrianna 12 lat 8  
184 DPŚk_2018/I/150 Pałczyński Jan 9 lat 6  
221 DPŚk_2018/I/179 Papaj Weronika 7 lat 2  
220 DPŚk_2018/I/178 Papaj  Maciej 11 lat  9  
30 DPŚk_2018/I/028 Partyka Zuzanna 10 lat  7  
177 DPŚk_2018/I/145 Piasecki Mateusz 14 lat 10  
178 DPŚk_2018/I/146 Piasecki Bartłomiej 12 lat 10  
59 DPŚk_2018/I/047 Piątek Gustaw 12 lat 8  
60 DPŚk_2018/I/048 Piątek Jan 8 lat 2  
216 DPŚk_2018/I/175 Piątek Antoni 6 lat 1  
8 DPŚk_2018/I/007 Pietras Anna 6 lat 1  
242 DPŚk_2018/I/196 Pietraszek-Małysa Jakub 8 lat 4  
160 DPŚk_2018/I/132 Pięta Miłosz 8 lat 4  
125 DPŚk_2018/I/103 Piotrowicz Antoni 7 lat 1  
141 DPŚk_2018/I/116 Pocheć Lilianna 10 lat  5  
173 DPŚk_2018/I/142 Pocheć Tomasz 7 lat 1  
5 DPŚk_2018/I/005 Polit Bartłomiej 8 lat 1  
168 DPŚk_2018/I/137 Połeć Piotr 9 lat 3  
7 DPŚk_2018/I/006 Ponikowska Helena 8 lat 2  
143 DPŚk_2018/I/118 Porębski Karol 11 lat  9  
121 DPŚk_2018/I/099 Prokop Oskar 9 lat 3  
20 DPŚk_2018/I/018 Próchnicki Aleksander 12 lat 8  
86 DPŚk_2018/I/070 PRYKAN NATALIA 11 lat  5  
163 DPŚk_2018/I/134 Przenzak Michał 12 lat 8  
112 DPŚk_2018/I/091 Pyczek Mateusz 8 lat 2  
66 DPŚk_2018/I/052 Radek  Leonard 10 lat  4  
71 DPŚk_2018/I/056 Rek Barbara 7 lat 1  
157 DPŚk_2018/I/130 Rowińska Barbara 10 lat  6  
156 DPŚk_2018/I/129 Rowiński Adam 8 lat 3  
183 DPŚk_2018/I/149 Różowicz Tomasz 8 lat 4  
101 DPŚk_2018/I/083 Ruda Amelia 10 lat  7  
35 DPŚk_2018/I/032 Rylski Jan 10 lat  3  
36 DPŚk_2018/I/033 Rylski Michał 8 lat 3  
107 DPŚk_2018/I/088 Ryń Radosław 10 lat  5  
53 DPŚk_2018/I/043 Sakławski Jakub 10 lat  7  
102 DPŚk_2018/I/084 Sakra Jakub 13 lat 10 TAK
205 DPŚk_2018/I/164 Schab Jakub 9 lat 6  
197 DPŚk_2018/I/160 Serwatka Franciszek 6 lat 1  
244 DPŚk_2018/I/198 Skrzypek Kamil 12 lat 8 TAK
179 DPŚk_2018/I/147 Słabiak Maciej 12 lat 8  
254 DPŚk_2018/I/206 Słapek Kornel 9 lat 6  
54 DPŚk_2018/I/044 Słoń Krzysztof 8 lat 4  
97 DPŚk_2018/I/079 Sobala Wojciech 9 lat 3  
98 DPŚk_2018/I/080 Sobala Justyna 8 lat 3  
252 DPŚk_2018/I/204 Sobiegraj Marek 8 lat 4  
264 DPŚk_2018/I/216 Sokól Patryk 10 lat 7  
167 DPŚk_2018/I/136 Stęplewski Wiktor 8 lat 3  
58 DPŚk_2018/I/046 Stradowski Krystian 10 lat  4  
76 DPŚk_2018/I/061 Strójwąs Franciszek 9 lat 3  
99 DPŚk_2018/I/081 Stróżyk Łukasz 10 lat  3  
113 DPŚk_2018/I/092 Strzelbicki Maciej 10 lat  7  
114 DPŚk_2018/I/093 Synowska Julia 12 lat 9  
10 DPŚk_2018/I/009 Szczepańska Julia 8 lat 2  
268 DPŚk_2018/I/220 Szczerba Jan 10 lat 7  
247 DPŚk_2018/I/200 Szczygieł Paweł 9 lat 6  
25 DPŚk_2018/I/023 Szostak Ksawery 7 lat 1  
259 DPŚk_2018/I/211 Sztandera Aleksander 10 lat  6  
260 DPŚk_2018/I/212 Sztandera Wojciech 8 lat 2  
81 DPŚk_2018/I/066 Sztechman Michał 8 lat 6  
116 DPŚk_2018/I/094 Tworek Mikołaj 10 lat  7  
258 DPŚk_2018/I/210 Urbańska Zofia 10 lat  10  
46 DPŚk_2018/I/037 Walkowicz Jakub 12 lat 10  
127 DPŚk_2018/I/105 Wawro Szymon 9 lat 6  
56 DPŚk_2018/I/045 Wenus Julia 13 lat 9  
208 DPŚk_2018/I/167 Widurski Filip 9 lat 6  
77 DPŚk_2018/I/062 Wieczorek Maciej 12 lat 9  
96 DPŚk_2018/I/078 Wieczorek Julia 9 lat 5  
261 DPŚk_2018/I/213 Wieczorek Ksawery 12 lat 8 TAK
262 DPŚk_2018/I/214 Wieczorek Klara 8 lat 5 TAK
69 DPŚk_2018/I/054 Wielgus Maja 8 lat 2  
68 DPŚk_2018/I/053 Wijas Maciej 11 lat  4 TAK
214 DPŚk_2018/I/173 Wilk Krzysztof 10 lat  7  
248 DPŚk_2018/I/201 Witkowska Michalina 8 lat 3  
24 DPŚk_2018/I/022 Wojciechowski Miłosz 9 lat 3  
187 DPŚk_2018/I/153 Wojtyś Franciszek 11 lat  9  
211 DPŚk_2018/I/170 Wojtyś Mikołaj 13 lat 10  
153 DPŚk_2018/I/126 Wolder Nikodem 10 lat  7  
240 DPŚk_2018/I/194 Wołoszyn Antoni 12 lat 8  
17 DPŚk_2018/I/016 Wójcik Maciej 13 lat 10 TAK
237 DPŚk_2018/I/192 Wójcik Lena 10 lat  8 TAK
108 DPŚk_2018/I/089 Wszędybył Tymon 11 lat  7  
44 DPŚk_2018/I/035 Wydrzyński Wiktor 9 lat 4  
219 DPŚk_2018/I/177 Zaród Alicja 7 lat 4  
149 DPŚk_2018/I/123 Zarzycki Maksymilian 9 lat 3  
159 DPŚk_2018/I/131 Zatorski Oskar 7 lat 1  
72 DPŚk_2018/I/057 Zbróg Natalia 9 lat 3  
134 DPŚk_2018/I/112 Zegadło Mikołaj 11 lat  5  
227 DPŚk_2018/I/184 Ziemba Igor 7 lat 6  
11 DPŚk_2018/I/010 Zub Zofia 10 lat  7  
13 DPŚk_2018/I/012 Zub Zuzanna 8 lat 7  
224 DPŚk_2018/I/181 Żelazna Karolina 8 lat 4  
62 DPŚk_2018/I/050 Żywólko Andrzej 11 lat  5