„WZOROWY STUDENT Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej”

Przed zajęciami …

 • Sprawdza datę zjazdu, godzinę i plan zajęć;
 • Pamięta o spakowaniu do plecaka DPŚk na zajęcia długopisu, zeszytu, kredek, identyfikatora i indeksu;
 • Przychodzi na zajęcia 30 min, wcześniej, aby spokojnie podpisać listę obecności i zająć miejsce;
 • Podczas warsztatów zajmuje miejsca najbliżej wykładowcy/zgodnie z poleceniem wykładowcy;
 • Podczas wykładów zajmuje miejsca oznaczone numerem swojej grupy – ostatnie rzędy zostawia dla rodziców/opiekunów;
 • Aktywnie uczestniczy w warsztatach;
 • Na czas zajęć wyłącza sygnał dźwiękowy urządzeń elektronicznych;
 • Pilnie słucha wykładów;
 • Wykonuje polecenia wykładowców, prowadzących warsztaty, czy opiekuna grupy;
 • Jest kulturalny i życzliwy w stosunku do opiekuna grupy, jak i pozostałych uczestników;
 • Prezentuje wraz z grupą swój projekt warsztatowy;
 • Pilnie słucha prezentacji innych grup;
 • Gdy chce o coś zapytać podnosi rękę i czeka na udzielenie głosu;
 • Gdy musi skorzystać z toalety zgłasza potrzebę opiekunowi grupy, idzie do WC z Przewodnikiem/Pomocnikiem;
 • Nie wychodzi z sali przed zakończeniem zajęć;
 • Dba o porządek w miejscu zajęć;
 • Na koniec spotkania odbiera zaliczenie w postaci stempla do indeksu.

 

Z uwagi na bardzo dużo nowych, najmłodszych dzieci, które dołączą do grona studentów IV semestru DPŚk
– grupy zostały „przemeblowane”, tzn. że mógł uledz zmianie nr grupy, do której dziecko przypisane było poprzednio.

 

Uwaga, nie ma możliwości przenoszenia dzieci do innej grupy, w dniu rozpoczęcia zajęć! 

 

Lista studentów IV semestru letniego 2019/2020 – układ w porządku alfabetycznym (stan na dzień: 6 marca 2020 r.)

 

Nr rejestracyjny Nr Dyplomu GRUPA sem. IV Nazwisko dziecka Imię dziecka wiek dziecka 
309 DPŚk_2020/IV/091 10 Anioł Kacper 12
305 DPŚk_2020/IV/088 6 Baliński Antoni 10
84 DPŚk_2020/IV/031 3 Baron Tymon 7
348 DPŚk_2020/IV/106 3 Basiak Antoni 8
421 DPŚk_2020/IV/147 1 Baśkiewicz Wojciech 6
422 DPŚk_2020/IV/148 8 Baśkiewicz Wiktoria 10
136 DPŚk_2020/IV/048 1 Bilska Patrycja 7
499 DPŚk_2020/IV/196 6 Bilski Mateusz 7
2 DPŚk_2020/IV/001 6 Biskup Jan 10
3 DPŚk_2020/IV/002 6 Biskup Franciszek 9
454 DPŚk_2020/IV/170 6 Biszewski Jeremi 10
521 DPŚk_2020/IV/215 7 Błaszczyk  Alex 11
432 DPŚk_2020/IV/156 2 Boroń Tomasz 9
82 DPŚk_2020/IV/030 8 Borowiec Martyna 10
541 DPŚk_2020/IV/235 4 Borowiec Mateusz 8
433 DPŚk_2020/IV/157 2 Brudnik Jan 7
135 DPŚk_2020/IV/047 10 Brzeziński Szymon 14
513 DPŚk_2020/IV/208 1 Brzeziński Antoni 6
457 DPŚk_2020/IV/172 3 Bujak Piotr 9
503 DPŚk_2020/IV/200 8 Buliński Olivier 10
440 DPŚk_2020/IV/162 2 Chabowski Dominik 8
210 DPŚk_2020/IV/062 5 Chalaba Piotr 9
397 DPŚk_2020/IV/134 8 Chałupka Mateusz 10
181 DPŚk_2020/IV/059 7 Chmiel Gabriel 11
515 DPŚk_2020/IV/210 1 Chmielowiec Kacper 6
52 DPŚk_2020/IV/019 5 Chojnacki Paweł Szymon 8
528 DPŚk_2020/IV/222 2 Chrabąszcz Wojciech 7
508 DPŚk_2020/IV/203 7 Chrobot Jan 11
391 DPŚk_2020/IV/129 7 Chrzanowski Piotr 10
307 DPŚk_2020/IV/090 3 Ciepielewska Marta 8
527 DPŚk_2020/IV/221 1 Cieślik Michał 7
286 DPŚk_2020/IV/083 5 Cudziło Jakub 9
401 DPŚk_2020/IV/137 8 Cukrowicz Patrycja 11
414 DPŚk_2020/IV/142 9 CZAJKOWSKI PIOTR 12
514 DPŚk_2020/IV/209 4 Czarnecki Krzysztof 8
431 DPŚk_2020/IV/155 6 Dąbrowski Wojciech 10
531 DPŚk_2020/IV/225 7 Delewski Michał 10
146 DPŚk_2020/IV/051 10 Domagała Paulina 12
315 DPŚk_2020/IV/092 9 Domańczyk Michał 12
435 DPŚk_2020/IV/159 2 Dubiel Karol 7
484 DPŚk_2020/IV/187 6 Dunlea Daniel 9
416 DPŚk_2020/IV/143 6 Dwojewski Mateusz 10
417 DPŚk_2020/IV/144 4 Dwojewski Bartosz 9
27 DPŚk_2020/IV/014 6 Dzwonek Aleksander 10
465 DPŚk_2020/IV/177 10 FENDRYCH EMILIA 14
466 DPŚk_2020/IV/178 10 FENDRYCH KACPER 12
22 DPŚk_2020/IV/010 7 Fiut Natalia 11
518 DPŚk_2020/IV/212 4 Fiut Marta 7
495 DPŚk_2020/IV/193 10 Foks Kamil 12
270 DPŚk_2020/IV/075 9 Fudala Mikołaj 12
26 DPŚk_2020/IV/013 10 Galera Szymon 13
318 DPŚk_2020/IV/094 1 Galiszewska Alicja 7
142 DPŚk_2020/IV/050 9 Gałka Bartosz 11
327 DPŚk_2020/IV/096 8 Gaweł Anna 11
329 DPŚk_2020/IV/098 3 GAWEŁ MICHAŁ 8
291 DPŚk_2020/IV/085 2 Giacosa Angela 9
292 DPŚk_2020/IV/086 2 Giacosa Maximilian 8
213 DPŚk_2020/IV/063 3 Gładki Aleksander 8
444 DPŚk_2020/IV/163 3 Gładki Natasza 7
483 DPŚk_2020/IV/186 7 Gondek Kacper 1
507 DPŚk_2020/IV/202 4 Gondek Jagoda 8
122 DPŚk_2020/IV/041 10 Górecki Daniel 14
436 DPŚk_2020/IV/160 9 Górzyński Mikołaj 12
472 DPŚk_2020/IV/181 1 Gralec Barbara 7
277 DPŚk_2020/IV/079 10 Grzegorczyk Oskar 12
50 DPŚk_2020/IV/018 10 GRZESIK IGOR 13
512 DPŚk_2020/IV/207 8 Hejzner Filip 11
487 DPŚk_2020/IV/188 5 Hernik Filip 10
89 DPŚk_2020/IV/033 3 Iwański Antoni 8
477 DPŚk_2020/IV/183 5 Janowski Paweł 9
343 DPŚk_2020/IV/102 6 Januchta Miłosz 10
520 DPŚk_2020/IV/214 4 Jaros Jakub 7
418 DPŚk_2020/IV/145 8 Jasiński Grzegorz 12
47 DPŚk_2020/IV/016 10 JASTRZĘBSKI MIŁOSZ 13
243 DPŚk_2020/IV/068 9 Jastrzębski Mikołaj 12
306 DPŚk_2020/IV/089 8 Jedynak Marcel 11
61 DPŚk_2020/IV/024 10 Kapłański Patryk 12
63 DPŚk_2020/IV/026 5 Kapłański Aleksander 8
537 DPŚk_2020/IV/231 1 Kapłon-Cieślicki Adam 6
171 DPŚk_2020/IV/055 3 Kapuściński Józef 8
347 DPŚk_2020/IV/105 3 Karasiński Andrzej 8
371 DPŚk_2020/IV/120 9 Kędzia Ignacy 11
372 DPŚk_2020/IV/121 9 Kędzia Antoni 11
539 DPŚk_2020/IV/233 7 Kędzior Maciej 10
170 DPŚk_2020/IV/054 8 Kibortt Miłosz Leon 11
420 DPŚk_2020/IV/146 9 Kleszcz Jędrzej 12
151 DPŚk_2020/IV/053 7 Kletowska Maja 11
147 DPŚk_2020/IV/052 2 Klimczak Kajetan 7
479 DPŚk_2020/IV/185 1 Kobus – Widz Kamil 6
502 DPŚk_2020/IV/199 5 KOCUBA KACPER 9
349 DPŚk_2020/IV/107 2 Kołba Kacper 8
500 DPŚk_2020/IV/197 4 Kołodziejczyk Antoni 7
532 DPŚk_2020/IV/226 9 Komisarczyk Hanna 11
533 DPŚk_2020/IV/227 4 Komisarczyk Małgorzata 9
423 DPŚk_2020/IV/149 8 Kończak Paweł 12
530 DPŚk_2020/IV/224 7 Kosowicz Bartosz 10
48 DPŚk_2020/IV/017 5 Kotula Weronika 10
458 DPŚk_2020/IV/173 3 Kowal Anna 10
523 DPŚk_2020/IV/217 4 Kowalczyk Tymoteusz 8
536 DPŚk_2020/IV/230 4 Kowalska Oliwia 8
390 DPŚk_2020/IV/128 2 Kowalski Rafał Sebastian 8
510 DPŚk_2020/IV/205 6 Kozłowska Sofi 10
132 DPŚk_2020/IV/045 5 Kozub Wiktoria 9
363 DPŚk_2020/IV/114 1 Kozubska Helena 6
288 DPŚk_2020/IV/084 7 Kozubski Albert 10
434 DPŚk_2020/IV/158 4 Krawczyk Lena 8
282 DPŚk_2020/IV/080 6 Królikowski Maciej 10
185 DPŚk_2020/IV/061 10 Krysiński Wojciech 13
373 DPŚk_2020/IV/122 2 Krzemińska Maria 7
354 DPŚk_2020/IV/110 10 Krzemiński  Bartosz 13
128 DPŚk_2020/IV/043 10 Krzysztofek Igor Adam 12
379 DPŚk_2020/IV/126 2 Kuliński Karol 7
398 DPŚk_2020/IV/135 5 Kurek Jan 9
223 DPŚk_2020/IV/066 8 Kusiej Oliwier 11
23 DPŚk_2020/IV/011 3 KWARCIAK PIOTR 8
330 DPŚk_2020/IV/099 7 Kwiatkowski Marcel 10
437 DPŚk_2020/IV/161 1 Lasota Juliusz 6
129 DPŚk_2020/IV/044 7 Linek Wiktoria 11
172 DPŚk_2020/IV/056 10 Lipiński Marcin 12
424 DPŚk_2020/IV/150 6 Łataś Mikołaj 10
274 DPŚk_2020/IV/077 8 Łukasik Olaf 10
285 DPŚk_2020/IV/082 10 Łukasik Bartosz 12
317 DPŚk_2020/IV/093 2 Łyżwa Antoni 7
535 DPŚk_2020/IV/229 4 Majewska Aleksandra 8
267 DPŚk_2020/IV/074 5 Majka Mateusz 9
452 DPŚk_2020/IV/169 10 Malecka Agata 14
87 DPŚk_2020/IV/032 9 Marzec Gabriela 11
504 DPŚk_2020/IV/201 4 Marzec Karolina 8
245 DPŚk_2020/IV/069 9 Mączka Mateusz 12
409 DPŚk_2020/IV/140 8 Michcik Amelia 10
461 DPŚk_2020/IV/176 1 Milcarz Michał 6
370 DPŚk_2020/IV/119 3 Milewski Filip 8
474 DPŚk_2020/IV/182 1 Młynarczyk Bruno 7
92 DPŚk_2020/IV/035 9 Molasy Szymon 12
90 DPŚk_2020/IV/034 9 Moński Ignacy 12
509 DPŚk_2020/IV/204 4 Motyl Antoni 7
450 DPŚk_2020/IV/167 5 Mroczka Barbara 9
352 DPŚk_2020/IV/109 6 Munnich Antoni 10
489 DPŚk_2020/IV/189 6 Nachyła Julia 9
516 DPŚk_2020/IV/211 4 Nawrocki Aleksander 7
459 DPŚk_2020/IV/174 2 Nawrot Igor 9
394 DPŚk_2020/IV/131 9 Niechciał Piotr 12
460 DPŚk_2020/IV/175 3 Nowak Julian 9
386 DPŚk_2020/IV/127 2 Nowak  Dominik 7
9 DPŚk_2020/IV/006 8 Nowakowska Zofia 11
271 DPŚk_2020/IV/076 3 Obara Szymon 8
490 DPŚk_2020/IV/190 1 Obarzanek Artur 6
357 DPŚk_2020/IV/112 3 Olejarczyk Oliwia 9
396 DPŚk_2020/IV/133 6 Olesiak Natalia 9
345 DPŚk_2020/IV/103 4 Opala Natalia 8
376 DPŚk_2020/IV/125 5 Ostrowski Kamil Jan 9
250 DPŚk_2020/IV/071 5 Oszczypała Jan 10
429 DPŚk_2020/IV/153 2 Paluch Daniel 7
375 DPŚk_2020/IV/124 6 Perczak Krystian 9
59 DPŚk_2020/IV/022 10 Piątek Gustaw 12
60 DPŚk_2020/IV/023 5 Piątek Jan 9
216 DPŚk_2020/IV/064 1 Piątek Antoni 7
8 DPŚk_2020/IV/005 1 Pietras Anna 8
141 DPŚk_2020/IV/049 8 Pocheć Lilianna 11
173 DPŚk_2020/IV/057 3 Pocheć Tomasz 9
491 DPŚk_2020/IV/191 8 Pochopień Julia 10
5 DPŚk_2020/IV/003 5 Polit Bartłomiej 9
7 DPŚk_2020/IV/004 5 Ponikowska Helena 9
356 DPŚk_2020/IV/111 2 Porowska Gabriela 8
283 DPŚk_2020/IV/081 9 Prokop Szymon 11
303 DPŚk_2020/IV/087 6 Redlica Jan 7
71 DPŚk_2020/IV/028 5 Rek Barbara 9
538 DPŚk_2020/IV/232 1 Rębosz Dawid 7
408 DPŚk_2020/IV/139 6 Rękas Radosław 10
542 DPŚk_2020/IV/236 4 Roszkowski Stanisław 8
183 DPŚk_2020/IV/060 5 Różowicz Tomasz 9
101 DPŚk_2020/IV/038 7 Ruda Amelia 11
392 DPŚk_2020/IV/130 4 Rumas Franciszek 8
529 DPŚk_2020/IV/223 7 RYSIŃSKI Nikodem 10
399 DPŚk_2020/IV/136 6 Sadowski Antoni 10
543 DPŚk_2020/IV/237 4 Sapa Michał 9
366 DPŚk_2020/IV/115 5 Sarnat Bruno 9
367 DPŚk_2020/IV/116 1 Sarnat Gabriel 6
471 DPŚk_2020/IV/180 1 Sekrecki Mikołaj 8
498 DPŚk_2020/IV/195 3 Sikora Bartłomiej 8
402 DPŚk_2020/IV/138 2 Skalski Jakub 8
276 DPŚk_2020/IV/078 3 Skrzyniarz Karol 8
179 DPŚk_2020/IV/058 10 Słabiak Maciej 13
254 DPŚk_2020/IV/072 6 Słapek Kornel 10
511 DPŚk_2020/IV/206 4 Słapek Dawid 8
54 DPŚk_2020/IV/020 6 Słoń Krzysztof 9
334 DPŚk_2020/IV/100 6 Snochowski Paweł 10
97 DPŚk_2020/IV/036 5 Sobala Wojciech 10
98 DPŚk_2020/IV/037 5 Sobala Justyna 9
468 DPŚk_2020/IV/179 1 Sobański-Cwalina Aleksander 6
413 DPŚk_2020/IV/141 10 Sobczyk Daniel 13
525 DPŚk_2020/IV/219 9 Soja Jan 12
264 DPŚk_2020/IV/073 8 Sokól Patryk 11
395 DPŚk_2020/IV/132 9 Stachowicz Kacper 12
526 DPŚk_2020/IV/220 3 Steinhoff Antoni 8
346 DPŚk_2020/IV/104 10 Stępień Krzysztof 13
362 DPŚk_2020/IV/113 7 Stępień Szymon 10
58 DPŚk_2020/IV/021 7 STRADOWSKI KRYSTIAN 11
113 DPŚk_2020/IV/039 8 Strzelbicki Maciej 11
524 DPŚk_2020/IV/218 1 Suska Kacper 7
10 DPŚk_2020/IV/007 5 Szczepańska Julia 9
534 DPŚk_2020/IV/228 5 Szczepańska Magdalena Anna 10
522 DPŚk_2020/IV/216 8 Szczukiewicz Leon 10
247 DPŚk_2020/IV/070 7 Szczygieł Paweł 10
426 DPŚk_2020/IV/152 2 Szewczyk Ignacy 7
25 DPŚk_2020/IV/012 3 Szostak Ksawery 8
81 DPŚk_2020/IV/029 7 Sztechman Michał 10
322 DPŚk_2020/IV/095 7 ŚLIZ OLIWIER 11
351 DPŚk_2020/IV/108 9 Ślusarczyk Patrycja 12
451 DPŚk_2020/IV/168 9 Toboła Jakub 12
446 DPŚk_2020/IV/165 2 Tomala Kacper 9
447 DPŚk_2020/IV/166 2 Tomala Jakub 7
374 DPŚk_2020/IV/123 9 Tometczak Natalia 12
501 DPŚk_2020/IV/198 8 Toporek Antoni 10
116 DPŚk_2020/IV/040 8 Tworek Mikołaj 11
492 DPŚk_2020/IV/192 3 Urlich Jerzy 9
127 DPŚk_2020/IV/042 8 Wawro Szymon 11
69 DPŚk_2020/IV/027 5 Wielgus Maja 9
478 DPŚk_2020/IV/184 9 Wielgus Kamil 12
430 DPŚk_2020/IV/154 2 Więckowski Maciej 8
425 DPŚk_2020/IV/151 9 Wijas Michał 12
456 DPŚk_2020/IV/171 3 Wojtkowiak Igor 8
240 DPŚk_2020/IV/067 10 Wołoszyn Antoni 13
497 DPŚk_2020/IV/194 4 WÓJCIK Laura 7
540 DPŚk_2020/IV/234 8 Wójcik Szymon 10
445 DPŚk_2020/IV/164 2 Wroński Jan Andrzej 9
44 DPŚk_2020/IV/015 7 Wydrzyński Wiktor 10
368 DPŚk_2020/IV/117 6 Wysokiński Tymoteusz 9
369 DPŚk_2020/IV/118 1 Wysokiński Nikodem 6
341 DPŚk_2020/IV/101 6 ZAGDAŃSKI MARCEL 9
519 DPŚk_2020/IV/213 4 Zaręba  Sara 8
219 DPŚk_2020/IV/065 4 Zaród Alicja 8
134 DPŚk_2020/IV/046 10 Zegadło Mikołaj 12
328 DPŚk_2020/IV/097 7 Złocki Jakub 11
11 DPŚk_2020/IV/008 7 Zub Zofia 12
13 DPŚk_2020/IV/009 7 Zub Zuzanna 9
62 DPŚk_2020/IV/025 9 Żywólko Andrzej 12