Zajęcia w VI SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 9 października 2021 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 DPŚk
  • 13 listopada 2021 r.,
  • 11 grudnia 2021 r.,
  • 8 stycznia 2022 r. – Zakończenie semestru VI – rozdanie dyplomów

 

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas VI semestru zimowego 2021/2022

 

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na VII semestr letni 2021/2022, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas VI semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr VII) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w GRUDNIU 2021 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

 

 


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na VI semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów VII semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać maila na adres aduda@tu.kielce.pl zawierającego:

  • Imię i nazwisko rodzica
  • tel. kontaktowy rodzica
  • mail rodzica
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek dziecka

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.