Kampania promocyjna Politechniki Świętokrzyskiej
skierowana do nauczycieli i uczniów szkół średnich

To doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej.

Odwiedzająca nas młodzież, ma okazje zobaczyć m.in.:

 • Zwycięskie łaziki marsjańskie
 • Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych
 • Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki
 • Komputerowe Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych
 • Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych
 • Laboratorium Prototypowania
 • Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania
 • Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki
 • Laboratorium Samochodów i Ciągników

Piąta edycja akcji dla zarejestrowanych klas, rozpocznie się od listopada 2019 i potrwa do czerwca 2020 r.

 • Odwiedziny odbywać się będą w godzinach 9:00 – 13:30.
 • Zgłoszenie klasy, odbywa się wyłącznie za pomocą, jednego z poniższych  formularzy elektronicznych.
 • O terminie wizyty zostaną Państwo poinformowani e-mailowo
 • Termin realizacji wizyty uzależniony jest od kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo w realizacji wizyty mają klasy III, IV, V
 • Udział w akcji jest bezpłatny
 • Klasy ze Szkół spoza Kielc mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Uczenię

Zgłoszenie klasy

Zapraszamy do udziału III i IV klasy liceów ogólnokształcących oraz IV i V klasy techników.

Prosimy o wypełnienie formularza dla każdej zgłaszanej klasy osobno.

Koordynatorem akcji jest mgr inż. Katarzyna Kraska budynek „C”, piętro III, pok. 2.10, tel. 41 34 24 537, e-mail: kkraska@tu.kielce.pl