REJESTRACJA

Zapraszamy do udziału w akcji promocyjnej Politechniki Świętokrzyskiej pn. POLIBUS, trzecie i czwarte klasy szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie klasy, odbywa się wyłącznie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

Formularz zgłoszenia klasy do akcji POLIBUS 2017/2018

UWAGA: jeżeli Państwo chcą zgłosić udział kilku klas, dla każdej z nich wypełniają formularz – osobno.

Konkretny termin i godzina wizyty, zostaną Państwu przekazane (na podanego w formularzu maila), po przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu szczegółów odwiedzin.

Wizyty w murach Politechniki Świętokrzyskiej zarejestrowanych klas, odbywać się będą od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.

w poniedziałki i środy, w godzinach 9:00 13:30.

Termin realizacji wizyty uzależniony jest od kolejności zgłoszeń – wszystkie będą realizowane sukcesywnie, w kolejności dokonania rejestracji.

Jeśli masz pytania, zadzwoń i zapytaj o szczegóły koordynatora akcji.

Udział w akcji jest bezpłatny.