Podczas IV Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2017”, zmagania chórów oceniać będzie Jury w składzie:

 • Elżbieta Krzemińska, profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Artystyczny UMCS oraz Podyplomowe Studia przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie chórmistrzostwa i emisji głosu. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wykonawstwa muzyki dawnej prowadzonych przez Dirkiana Horringe’a, a także ukończyła kurs mistrzowski pod kierunkiem sir Davida Willcocksa i Michaela Glassera w zakresie chóralistyki i w zakresie emisji głosu pod kierunkiem Ruth Holton.
  Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej.
  Od 1987 roku prowadzi Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej. Pod jej dyrekcją zespół przygotował ponad 300 koncertów z muzyką a cappella i wokalno-instrumentalną w Polsce i wielu krajach europejskich. Chór Politechniki otrzymał liczne czołowe nagrody na konkursach chóralnych a dyrygentka otrzymała Specjalną Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta we Włoszech (1996 i 2001) i Słowacji (2007). Koncertowała w wielu krajach Europy, m.in.: Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Anglia, Walia, Węgry, Czechy, Słowacja, Portugalia, Wyspy Kanaryjskie, Ukraina, Grecja.
  Bierze udział w pracach jury wielu konkursów i festiwali chóralnych.
  Od 2013 r. jest dyrygentem Chóru Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”. Repertuar zespołu obejmuje obok dzieł oratoryjnych i kantatowych wykonywanych z orkiestrą filharmoniczną także muzykę a cappella od renesansu do współczesności.
  Aktywnie współpracuje z Klasztorem oo. Dominikanów i Fundacją „Restaurare Basilicam”, gdzie w latach 2003-2017 realizowała projekt dominikański – Festiwal „Wielkopostne Śpiewanie”, którego była dyrektorem artystycznym.
  Jej zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą przede wszystkim chóralistyki, ale również emisji głosu w śpiewie i w mowie zawodowej. Dwukrotnie brała udział w pracach Kapituły przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Lublina. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin.


 

 • Sławek Adam Wróblewski, profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach muzycznych. Pierwszych lekcji muzyki udzielał mu jego dziadek Adam Wróblewski, absolwent Konserwatorium Warszawskiego.
  Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: fortepian w klasie prof. dr Teresy Manasterskiej, kameralistykę fortepianową w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego i dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Stanisława Wisłockiego (dyplom z  wyróżnieniem). Doskonalił swoje umiejętności w Accademia Chigiana w Sienie (studia u: Jurija Temirkanowa, Myung-Whun Chunga, Trio di Trieste) i Akademii im. Gioacchino Rossiniego w Pesaro (studia u Alberto Zeddy). Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Brał udział w wielu festiwalach: Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, „Forum Lutosławskiego” w Filharmonii Narodowej, Lubelskie Forum Muzyki Współczesnej im. W. Lutosławskiego, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Festiwal Mozartowski w Warszawie, „Muzyka w Starym Krakowie” i „Wratislavia Cantans” (asystent Jerzego Semkowa przy wykonaniach II Symfonii Gustava Mahlera), „Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza” organizowany przez NOSPR,Concerti per l’Europa” w Palazzo Labia w Wenecji, festiwal Pro Mundo Uno” – koncert w Castel Gandolfo przed Papieżem Janem Pawłem II. W latach 2012-2015 był dyrygentem gościnnym Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego. Ma w swym dorobku wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i archiwalnych. Dla Polskiego Radia nagrał z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (m.in. IX Symfonię   „Di Speranza” Andrzeja Panufnika, I Symfonię Zygmunta Noskowskiego, Koncert wiolonczelowy Jana Maklakiewicza, Concerto lugubre Tadeusza Bairda). Jako pianista nagrał: z NOSPR Concerto quasi una fantasia” Jana Maklakiewicza), dla Radia Suisse International (Kwintet fortepianowy Konstantego Regamey’a – pierwsze nagranie w historii fonografii). Jest współzałożycielem zespołu kameralnego Nowe Trio Warszawskie, razem z którym został laureatem konkursów: w Łodzi (1989 – nagroda specjalna „za szczególnie interesującą interpretację”, w Mulhouse-Ilzach (1992). Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną: na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa dyrygentury) – oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie – nauczyciel dyplomowany. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej d/s awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC (w 2016 roku wybrany na drugą kadencję). Ma w swoim dorobku wiele prawykonań muzyki polskiej (utwory Romualda Twardowskiego, Marty Ptaszyńskiej, Mariana Borkowskiego, Edwarda Sielickiego, Piotra Mossa, Marka Sewena, Jerzego Derfla, Pawła Łukaszewskiego, Mikołaja Góreckiego). W październiku 2003 otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej za „wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktyczno – wychowawczej”. W maju 2015 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Sławkowi A. Wróblewskiemu tytuł profesora sztuk muzycznych. 

 • Janusz Król [prof. UJK] urodził się w 1951 roku na Mazurach w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych, po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II – stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Po uzyskaniu matury (1969 r.) i dyplomu Szkoły Muzycznej II stopnia (1971 r.) podejmuje studia w Akademii Muzycznej w Łodzi, którą kończy z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra sztuki.
  Od października 1975r. Janusz Król pracuje w Instytucie Wychowania Muzycznego kieleckiej WSP, gdzie z pasją organizuje i prowadzi działalność artystyczną w oparciu o liczne zespoły muzyczne. Szybko awansuje. Podstawą jego awansów są głównie efekty pracy z chórem Instytutu, który prowadzi nieprzerwanie do roku 1999. Równolegle zakłada i prowadzi chór Filharmonii Świętokrzyskiej.
  W 1986 roku skutecznie przeprowadził przewód kwalifikacyjny I, a 10 lat później II-stopnia uzyskując stanowisko profesora w ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej. W Instytucie Wychowania Muzycznego pełnił funkcje wicedyrektora ds. studiów dziennych. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich Akademii Świętokrzyskiej. W latach 2005-2008 był Prodziekanem Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. W roku 2008 zostaje wybrany na Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, a po zmianie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, funkcję tę pełni do roku 2016.
  Posiada bogaty dorobek artystyczny (liczne występy krajowe i zagraniczne, m. in. Belgia, Bułgaria, Ukraina, Włochy). Uczestniczył w poważnych artystycznych przedsięwzięciach takich jak:  prawykonanie „Te Deum” M. Niziurskiego, „Stabat Mater” G. P. Pergolesiego, „Gloria” A. Vivaldiego, „Requiem d-moll” W. A. Mozarta, „Theresienmesse”  J. Haydna.
  Ważnym wydarzeniem w tym okresie było przygotowanie chórów ( Chór Filli Akademii Świętokrzyskiej Piotrków Trybunalski, Chór Miasta Radomia i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej) do wykonania IX Symfonii L. v. Beethovena i Carminy Burana C. Orffa. Wyżej wymienione dzieła prezentowano z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali i Marka Pijarowskiego.
  Jest aktywnym organizatorem seminariów i szkoleń dla nauczycieli-dyrygentów, od lat prowadzi warsztaty chóralne oraz cykliczne audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestniczy w pracach jury na przeglądach i konkursach wokalnych, solowych i zespołowych w kraju i zagranicą.
  Janusz Król to niestrudzony popularyzator muzyki chóralnej, którego działalność stanowi przykład twórczego, właściwego edukacyjnie i artystycznie wykorzystania potencjału muzycznego studentów. Od blisko 20 – lat ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. I. Franka w Drohobyczu, w szczególności z muzycznym środowiskiem tej uczelni. Propaguje polską twórczość chóralną na Ukrainie i utwory kompozytorów ukraińskich w Polsce. W roku 2015 Senat Uniwersytetu w Drohobyczu nadał J. Królowi zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa. W środowisku muzycznym miasta jest znany z podejmowania nietuzinkowych zadań, które realizuje z pasją i zaangażowaniem. Jest laureatem prestiżowej nagrody Miasta Kielc.


Warsztaty wokalne dla uczestników poprowadzi

 • Barbara Tritt – Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i Bydgoszczy na wydziale Instrumentalnym – specjalizacja flet oraz Wokalno-Aktorskim. Absolwentka a obecnie pedagog w Prywatnym Policealnym Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu. Od  roku akademickiego 2010-2011 pracuje jako wykładowca emisji głosu na Akademii Sztuki
  w Szczecinie. Brała udział w licznych Kursach Mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów śpiewu jak Halina Łukomska, Alisone Pearce, Ruth Holton, Ingrid Kremling, Paul Eswood, Claudio Desderi, Piotr Kusiewicz, Bożena Harasimowicz, Janisza Niziołka. W roku 2006/2007 studentka Opera Studio w Rzymie pod kierunkiem Renaty Scotto, Anny Vandi i Cesare Scartona.

Jako wokalistka prowadzi szeroką działalność koncertową. Ma w swoim dorobku posiada liczne wykonania partii solowej w dziełach kantatowo-oratoryjnych.

W sezonie artystycznym 2009/2010 debiutowała na scenie Opery Nova w Bydgoszczy wykonując główną partie w operze L’elisir d’amore G.Donizettiego oraz w Operze na Zamku w Szczecinie wykonując partie Tytanii z opery The Fairy Queen H.Purcella. W tej samej roli debiutowała na scenie Teatru Wielkiego im.S.Moniuszki w maju 2011r. Ma na swoim koncie również wykonania takich partii jak: Dydona z opery Dido&Aeneas H.Purcella z którą występowała w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu pod dyrekcją Damiana Borowicz. W partii II Wiedźmy brała udział w produkcji tejże opery w 2016-2017 roku w produkcji Teatru Wielkiego w Poznaniu (premiera kwiecień 2016r.) pod dyrekcją Paula Esswooda. Wykonywała także partię Susanny z opery La nozze di Figaro oraz Fiordiligi z opery Cosi fan tutte pod kierownictwem Claudia Desderiego (projekt studencki Akademii Muzycznej
w Gdańsku, rok 2009).

W swoim dorobku koncertowym ma liczne recitale solowe w Polsce i za granicą /m.in. Szwajcaria, Portugalia/ Od 2007r. koncertowała z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii opolskiej, poznańskiej, Amadeus Chamber Orchestra Agnieszki Duczmal, orkiestry gliwickiej oraz Sinfonietty Polonia w cyklu koncertów karnawałowych. Występowała na wielu Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwalach m.in.w Trzęsaczu, Leżajsku, Kórniku, Wronkach. W latach 2014-2016 występowała
w projekcie LA VACE DI SOPRANO –koncert 3 sopranów (Filharmonia w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Słupsku, w Teatrze w Grudziądzu). W roku 2018 występowała jako solistka razem z Andrzejem Lampertem podczas Gali Sylwestrowej oraz Koncertów Noworocznych w Filharmonii Poznańskiej.

            Wykonywała partię solową w następujących dziełach: Regina coeli laetare Karl Ditters von Dittersdorf na dwa soprany koncertujące, La Decollzione di San Giovanni Battista G.Bononcini, Mesjasz G.F.Handel, Membra Jesu nostri D.Buxtehude, Magnificat T.Albinoni, Pasja wg św.Jana J.S.Bach, Stabat Mater G.B.Pergolesi, Stabat Mater J.Haydn, W.A.Mozart: Msza Koronacyjna, Litanie de venerabli altaris sacramento KV243, Missa Brevis in C „SPATZENMESSE“ K V220, Requiem, Messe Solennelle de Sainte Cécile Ch.Gounod, La Petite Messe Solennele G.Rossini, Carmina burana C .Orff, Msza C-dur L.van Beethoven, Requiem M.Durufle, Requiem G.Faure, Kantata Koronacyjna A.Glazunov, Magnificat J.Rutter, Requiem A.L.Webber, Credo Richard Nance, Jefta und seine tochter W.Stockmaier. III Symfonia pieśni żałosnych H.M.Górecki, M.Jasiński Magnificat na sopran i alt solo, chór żeński i organy, Lux et veritas na sopran, chór i organy, Agni canticum Przemysław Zych, Missa Brevis Bogusław Grabowski, Libera me Łukasz Urbaniak, Pasja wg św.Mateusza ks.Alfred Hoffmann.

 Jako wokalistka specjalizuje się także w wykonawstwie muzyki współczesnej wykonując partie solowe w dziełach sakralnych oraz cykle pieśni, współpracuje z wieloma kompozytorami. W 2016 roku otrzymała stopień doktora wokalistyki, a jej praca doktorska
i płyta w całości poświęcone były polskim pieśniom XX i XX wieku.

W roku 2009 otrzymała wyróżnienie na Konkursie-Turnieju Koczalskiego, Kurpińskiego i Karłowicza w Warszawie oraz nagrodę specjalną dla wyróżniającego się soprana na I Letniej Akademii w Gdańsku, natomiast w roku 2010 nagrodę specjalną dla najlepszego wokalisty podczas European Voice&Music Festival
w Karpaczu. W roku 2011 otrzymała 2 nagrodę na III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Gdańsku.

Jako pedagog zdobywała doświadczenie zarówno w dziedzinie wokalistki, jak i chóralistyki. Od 2005r. pracuje jako wykładowca przedmiotów emisja głosu, kameralistyka wokalna, metodyka misji głosu m.in. w Prywatnym Policealnym Studium Sztuki Wokalnej w Była wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie oraz na Podyplomowych Studiach Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2011- 2016 r. pracowała  jako asystent na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 2015r. prowadzi swoje Studium Wokalne działające w Ognisku Muzycznym Szkoły im.W.Lutosławskiego w Stargardzie. W czerwcu 2013 została Prezesem Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis zajmującego się działalnością artystyczną oraz edukacyjną. Jest twórcą i wykładowcą Warsztatów Artystycznych dla dzieci i młodzieży, odbywających się w wakacje od 2010 roku.

Współpracuje z wieloma instytucjami prowadząc warsztaty i szkolenia dla wokalistów i chórów (Szkoły Muzyczne, Ośrodki Kultury, Śpiewająca Polska)