VI Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „ŚWIĘTY KRZYŻ 2020”
– INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA MONIUSZKI.

odbywający się na Politechnice Świętokrzyskiej

26 – 38 czerwca 2020 roku


PROGRAM  PRZEGLĄDU    

 

26 czerwca (piątek)

12:00 – 15:00 – przyjazd uczestników do Kielc i zakwaterowanie

12:00 – 14:00 – możliwość odbycia prób przed Koncertem Inauguracyjnym cz. I

14:00 – 15:00 – obiad

14:30 – 16:30 – możliwość odbycia prób przed Koncertem Inauguracyjnym cz. II

17:00 – 19:00 – Koncert Inauguracyjny /przesłuchania konkursowe/

19:30 – 20:30 – zwiedzanie Kielc z przewodnikiem

20:30 – 01:00 – Kolacja w formie grilla integracyjnego

 

27 czerwca /sobota/

7:45 – 8:30 – śniadanie

8:45 – 9:45 – przejazd do Buska Zdroju

10:00 – 11:30 – warsztaty wokalne

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 13:30 – warsztaty wokalne cd.

13:45 – 14:30 – obiad

15:00 – 16:30 – koncert w Parku Zdrojowym

17:00 – 18:00 – przejazd do Kielc

19:00 – 24:00 – Uroczysta Kolacja Rektorska

 

28 czerwca /niedziela/

8:30 – 9:30 – śniadanie

10:30 – 12:00 – przejazd do Nowej Słupi i na Święty Krzyż

12:15 – 13:00 – obiad

13:30 – 15:00 – próba sytuacyjna w kościele na Świętym Krzyżu

15:00 – 16:00 – Msza Święta z udziałem chórów

16:00 – 17:30 – Koncert Galowy Przeglądu w kościele na Świętym Krzyżu

18:00 – 19:00 – powrót do Kielc

19:00 – 20:00 – kolacja – suchy prowiant na drogę

20:00 – 21:00 – wykwaterowanie i wyjazd do domu

 

(Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie)


POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej i dźwiękowej biorących udział w Przeglądzie zespołów w celu ich publicznej popularyzacji.
  3. Organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie w Domach Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (pokoje 2 lub 3 osobowe ze wspólną łazienką) oraz wyżywienie (obiad i kolację w dniu 26 czerwca br., śniadanie, obiad i kolację w dniu 27 czerwca br. oraz śniadanie, obiad, kolację/suchy prowiant na drogę w dniu 28 czerwca 2020 r.).
  4. Koszty przejazdu na Przegląd do miejsca zakwaterowania (Kampus Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach) pokrywają zespoły.
  5. Dojazdy na koncerty na terenie powiatu kieleckiego w tym dojazd do Buska Zdroju oraz na Koncert Galowy na Świętym Krzyżu zapewniają Organizatorzy.
  6. Rezygnacja z udziału w przeglądzie oraz inne zmiany związane z występem powinny być zgłoszone do Biura Organizacyjnego najpóźniej trzy tygodnie przed datą odbycia się Przeglądu.
  7. Przegląd zakończy Koncert Galowy w  wykonaniu wszystkich chórów – uczestników Przeglądu, w trakcie którego zostaną wręczone nagrody; Koncert Galowy poprzedzony będzie uroczystą mszą świętą (prosimy o przygotowanie jednego utworu liturgicznego, do wykonania podczas mszy św.).
  8. Nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA  jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Duda tel. 41/34 24 537, kom. 601 065 878, e-mail: aduda@tu.kielce.pl