Aktualności

Kontakt

kierownik bud. pok. tel./fax e-mail
mgr Urszula Janyst A 21a 41 34-24-137 u.janyst@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax e-mail
mgr Monika Bębenek A 22c 41 34-24-136 monikab@tu.kielce.pl
mgr inż. Anna Trzaska A 21A 41 34-24-136 atrzaska@tu.kielce.pl
mgr inż. Barbara Stelmaszczyk A 22b 41 34-24-144 b.stelmaszczyk@tu.kielce.pl

Wzory druków

Wzory druków – do rozliczenia zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Rozliczenie zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych

Rozliczenie zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych


Wzory druków – do rozliczenia godzin dydaktycznych obowiązujące od 1.01.2017 r.
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Druki dotyczące umowy zlecenia usług edukacyjnych:

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach stacjonarnych

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach niestacjonarnych

OŚWIADCZENIE zleceniobiorcy o liczbie wykonanych godzin według umowy zlecenia

OŚWIADCZENIE zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem Politechniki Świętokrzyskiej z tytułu wykonywania umowy zlecenia

Druki dotyczące umowy wykonania opinii w zakresie prac dyplomowych:

Protokół odbioru opinii prac dyplomowych – studia I stopnia

Rozliczenie wykonania opinii w zakresie prac dyplomowych – studia I stopnia

Protokół odbioru opinii prac dyplomowych – studia II stopnia

Rozliczenie wykonania opinii w zakresie prac dyplomowych – studia II stopnia


Wzory druków – do rozliczenia godzin dydaktycznych od 1.10.2016 do 31.12.2016 r.
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach stacjonarnych

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach niestacjonarnych


Wzory pozostałych druków
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę o dzieło dydaktyczne na studiach stacjonarnych

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę o dzieło dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie na studiach stacjonarnych

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie na studiach niestacjonarnych