oferta wydawnicza

pracownicy


Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej działa od 1968 r. dokumentuje, popularyzuje i wspomaga działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną Uczelni. Publikuje monografie, rozprawy habilitacyjne, zeszyty naukowe, skrypty, materiały pomocnicze i informacyjne oraz podręczniki akademickie z zakresu kierunków prowadzonych na Uczelni.

Odbiorcami są studenci, pracownicy naukowi oraz specjaliści z różnych dziedzin przemysłu z całej Polski. Współpracuje z hurtowniami i księgarniami na terenie całego kraju. Ponad połowa ogólnej sprzedaży odbywa się w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Coroczny dorobek wydawnictwa jest prezentowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w Ogólnopolskiej Dysponendzie Wydawnictw Uczelnianych.


Informacje dla autorów
Dokumenty z którymi należy się zapoznać:

Lista Redaktorów Naukowych serii wydawniczych.

Nauki Ekonomiczne
Marianna Kotowska-Jelonek mjelonek@tu.kielce.pl
Nauki Techniczne
Architektura Lucjan Kamionka luckam@tu.kielce.pl
Inżynieria Środowiska Andrzej Kuliczkowski a.kulicz@tu.kielce.pl
Budownictwo Jerzy Wawrzeńczyk zmsjw@tu.kielce.pl
Automatyka i Robotyka Dariusz Janecki djanecki@tu.kielce.pl
Informatyka Marian B.Gorzałczany m.gorzalczany@tu.kielce.pl
Elektryka Jerzy Augustyn j.augustyn@tu.kielce.pl
Budowa i Eksploatacja Maszyn Tomasz L. Stańczyk stanczyk@tu.kielce.pl
Mechanika Zbigniew Koruba ksmzko@tu.kielce.pl
Inżynieria Produkcji Wacław Gierulski gierulsk@tu.kielce.pl
Nauki Podstawowe
Arkadiusz Płoski matap@tu.kielce.pl

 

Umowa wydawnicza

Jak przygotować książkę do publikacji?

Instrukcja obliczania arkuszy autorskich

Czynności związane z procesem wydawniczym

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej nr 101/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.w sprawie zasad prowadzenia działalności wydawniczej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Świętokrzyskiej nr 20/07 z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zasad i trybu publikowania wydawnictw.

załączniki: 1 1A 1B 2 3 4 5 6

Zarządzenie nr 35/07 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania wydawnictw.

Uchwała Nr 147/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia działalności wydawniczej

Zarządzenie Nr 14/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 20/07 w sprawie zasad i trybu publikowania wydawnictw

załączniki 1 1A 1B 2 3 4 5 6 7