Skład Rady Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Dyrektorzy naukowi dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej:

 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk
 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Przedstawiciele wskazani przez Rady dyscyplin:

 • dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk – przewodniczący
 • dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Krzysztof Ludwinek, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk

Przedstawiciele wskazani przez Dziekanów:

 • dr hab. inż. Leszek Cedro, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak
 • dr inż. Justyna Zapała-Sławeta
 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk

Przedstawiciele wskazani przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów:

 • mgr inż. Katarzyna Piotrowska
 • mgr inż. Marcin Kargul.

Kadencja Rady trwa do 31 stycznia 2021 r.