Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykłady i warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia organizowane w ramach projektu DPŚk  odpłatne.

Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza online i postępowanie wg instrukcji.

Rejestracja uzupełniająca na IV SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 jest możliwa
od 15 czerwca 2021 r. (wtorek) do wyczerpania DODATKOWEJ liczby miejsc.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Po jej zakończeniu, zostanie opublikowana również uzupełniająca Lista uczestników na stronie internetowej Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w Aktualnościach oraz zakładce Uczestnicy.

Przed rejestracją dziecka proszę zapoznać się z Regulaminem DPŚk oraz Warunkami Rejestracji (poniżej)

REGULAMIN DZIECIĘCEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


WARUNKI REJESTRACJI

Na zajęcia DPŚk mogą uczęszczać dzieci  będące uczniami szkoły podstawowej

W semestrze przewidujemy udział 250 młodych studentów.

 

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem rejestracji oraz krótkim przewodnikiem (poniżej), który krok po kroku przedstawia wszystkie jej etapy.


KROK 1 – REJESTRACJA – WYPEŁNIENIE FORMULARZA ONLINE

W dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 8.00 w zakładce „Rejestracja” uruchomiony został elektroniczny formularz rejestracyjny – dla Rekrutacji Dodatkowej.
Do udziału w zajęciach w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, można zgłosić dzieci, w wieku od 6 do 15 lat.

Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie danych, bo z doświadczenia wiemy, że często przez pośpiech, pojawiały się błędy, co utrudniało nam kontakt z Państwem. W przypadku rejestracji rodzeństwa, a więc wpisywania tych samych danych osobowych i adresowych prosimy o wpisanie prawidłowego numeru PESEL dziecka.

Jeśli zauważą Państwo błąd w wypełnionym formularzu, należy ponownie wypełnić formularz online
oraz zgłosić fakt błędnej rejestracji organizatorom (drogą mailową lub telefoniczną).

Zapisy zostaną zakończone w chwili wyczerpania przewidywanej DODATKOWEJ liczby uczestników.

 


KROK 2 – LISTA ZGŁOSZENIOWA

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, w odpowiedzi – na podanego w formularzu maila – dostaną Państwo automatycznie wygenerowaną kopię wypełnionego i przesłanego formularza uczestnika.

Lista Zgłoszeniowa powstaje w kolejności przesyłanych zgłoszeń, za pomocą formularza elektronicznego. Jest to lista tymczasowa, z której uczestnik zostaje przeniesiony na Listę uczestników w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu Kompletu Dokumentów dziecka.

Formularz Rejestracyjny należy wydrukować i podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) oraz dostarczyć do Biura DPŚk.

Komplet dokumentów uczestnika stanowi:

  • wydrukowany i podpisany (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) formularz rejestracyjny,
  • 3 zdjęcia legitymacyjne dziecka, podpisane na odwrocie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za semestr w kwocie 400 zł
  • oświadczenie – zgoda – na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach – jeśli dziecko będzie samo wracało do domu po zajęciach DPŚk.

Komplet dokumentów uczestnika rekrutacji dodatkowej należy dostarczyć do 23 lipca 2021 r. (piątek)

 


Po dokonaniu rejestracji dziecka, prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk,
w łącznej kwocie
400 zł (za semestr) w nieprzekraczalnym terminie

  • za IV semestr – opłata do 16 lipca 2021 r. – w przypadku dzieci zgłoszonych na IV semestr podczas rekrutacji dodatkowej

a potwierdzenie dokonania opłaty proszę przesłać mailem na adres aduda@tu.kielce.pl

Dokonanie opłaty za semestr, jest swego rodzaju gwarancją przyjęcia dziecka na zajęcia DPŚk
– decyduje kolejność rejestracji i dokonania wpłaty – liczba miejsc jest ograniczona.

Kwota 400 zł stanowi całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach w danym semestrze.

Numer rachunku do wpłat: PL 45 1240 2092 9022 1102 0304 0009  
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
np. (
tytułem: DPŚk, opłata 400 zł – IV* semestr, imię, nazwisko i pesel dziecka)

* – właściwy semestr, za który wnoszona jest opłata.

UWAGA!
Zgłoszenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej zostanie przeniesione na Listę Uczestników, w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
O wypełnieniu Listy Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.

Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie, spowoduje skreślenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej.


BRAK MAILA Z WYGENEROWANYM FORMULARZEM

Z dotychczasowych obserwacji wiemy, iż problemy z brakiem maila występują szczególnie w przypadku skrzynek pocztowych na serwerach: wp.pl, poczta.fm, o2.pl, onet.pl, interia.pl, vp.pl. Problem ten jest niezależny od nas.

W przypadku, jeśli nie otrzymają Państwo maila wraz z wygenerowanym formularzem zgłoszeniowym, prosimy o:

  • upewnienie się, iż w trakcie rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym wpisali Państwo prawidłowy adres e-mail
  • sprawdzenie wszystkich folderów skrzynki pocztowej (SPAM, Inne, itp.)
  • zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 41/34 24 537 w godzinach pracy (od pn-pt od 7.30 do 15.30), lub najlepiej mailowo aduda@tu.kielce.pl nie później, niż tydzień po przesłaniu zgłoszenia.

KROK 3 – LISTY UCZESTNIKÓW

Lista uczestników w zajęciach poszczególnych semestrów będzie publikowana i na bieżąco aktualizowana do momentu wykorzystania przewidzianej liczby miejsc , na stronie Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej w zakładce Uczestnicy >> Listy uczestników.


KROK 4 – PIERWSZE ZAJĘCIA

Bardzo prosimy o dokładne czytanie wszystkich wysyłanych przez nas wiadomości na podanego w formularzu maila, ponieważ często zdarza się, że na skutek niedokładnego zapoznania się z ich treścią, dzieci nie są odpowiednio przygotowane do zajęć.

Przed pierwszymi zajęciami, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce
Co trzeba wiedzieć

Terminy, plan i tematyka zajęć dla poszczególnych semestrów Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej znajdują się w zakładce danego semestru, natomiast terminy kolejnych zjazdów są podane w  PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.