DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) to stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych z siedzibą w Bonn i w Berlinie. Projekty realizowane w różnych częściach świata koordynują przedstawicielstwa w 15 krajach – w tym również w Polsce. Sieć lokalnych przedstawicielstw uzupełnia 56 centrów informacyjnych DAAD działających na wszystkich kontynentach.
Dzięki DAAD rokrocznie ponad 130 000 studentów i pracowników nauki z całego świata realizuje pobyty studyjne i naukowe za granicą. DAAD jest tym samym jedną z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Równie intensywnie angażuje się w proces umiędzynarodowienia niemieckich uczelni, reformowanie systemów oświaty w państwach rozwijających się, a także wspieranie rozwoju germanistyki i promocję języka niemieckiego za granicą. Światową renomą cieszy się program stypendialny DAAD dla artystów (Berliner Künstlerprogramm).


W ramach programu DAAD można uzyskać stypendia na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech m.in.:

Zachęcamy do zapoznania się ofertami stypendialnymi za pomocą wyszukiwarki : https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/wyszukiwarka-stypendiow/

oraz z oficjalną stroną DAAD: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD