Największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie. Od ponad 75 lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta pokazuje jak wielka siła do zmiany tkwi w środowiskach akademickich. Wymiana, wiedzy i umiejętności, inwestowanie w edukację, prowadzą do zmian światopoglądu całych społeczeństw i w efekcie do globalnej stabilności i pokoju.


Program Fulbrighta:

  • Aspekt akademicki – wymiana akademicka, umożliwiająca rozpoczęcie studiów graduate lub prowadzenie badań naukowych w uczelniach amerykańskich
  • Aspekt kulturowy – wymiana kulturowa, . Jednym z głównych kryteriów wyboru stypendystów jest ich chęć do reprezentowania polskiej kultury i nauki w Stanach Zjednoczonych
  • Aspekt finansowy – Stypendia Programu Fulbrighta jako jedne z nielicznych umożliwiają pokrycie całości lub większości kosztów związanych z kilkumiesięcznym wyjazdem do USA

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo w związku z czym amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.


Szczegółowe informacje:
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Oświadczenie