Chroń swoją własność intelektualną!


Jeśli istnieje przesłanka, że efektem Twojej pracy twórczej będzie wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, zgłoś się do Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej.

Jakiekolwiek ujawnienie rozwiązania (np. publikacja, wykład) przed dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP uniemożliwi uzyskanie ochrony prawnej.

Pliki do pobrania

karty zgłoszeń

Załącznik nr 5 do Regulaminu ochrony i korzystania z dóbr intelektualnych w Politechnice Świętokrzyskiej
Karta zgłoszenia 1 – pracowniczy utwór naukowy

Załącznik nr 6 do Regulaminu ochrony i korzystania z dóbr intelektualnych w Politechnice Świętokrzyskiej
Karta zgłoszenia 2 – rozwiązanie naukowo-techniczne (projekt wynalazczy)


prezentacje

Poszukiwania w bazie UPRP


publikacje

Katalog Wynalazków Studenckich 2013 – Oferty Technologiczne
Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach
Innowacje i transfer technologii
Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji
Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

Opłaty UPRP

Przykładowe opłaty jednorazowe i okresowe przedmiotów ochrony własności przemysłowej zgłaszanych w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Wynalazek Wzór użytkowy Wzór przemysłowy
 • zgłoszenie wynalazku
  – 550 zł (on-line – 500 zł)
 • pierwszy okres ochrony
  (1-3 rok) – 480 zł
 • 4 – 20 rok ochrony
  – od 250 zł do 1550 zł za każdy rok
 • zgłoszenie wzoru użytkowego
  – 550 zł (on-line – 500 zł)
 • pierwszy okres ochrony
  1 – 3 rok – 250 zł
 • 4 – 10 rok ochrony
  – od 300 zł do 1100 zł
  (za kolejne okresy)
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego
  – 300zł
 • pierwszy okres ochrony
  (1-5 rok) – 150 zł
 • 6-25 rok ochrony (kolejne 5-letnie okresy ochronne)
  – od 250 zł do 2000 zł
 • łącznie za 20 lat ochrony
  14 630 zł
 • łącznie za 10 lat ochrony
  2 550 zł
 • łącznie za 25 lat ochrony
  3 900 zł

Znak towarowy Oznaczenie geograficzne Topografia układu scalonego
 • zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarów i usług
  – 450 zł (on-line – 400 zł)
 • każdy 10-letni okres ochrony
  – 400 zł (do trzech klas towarów i usług, za każdą klasę)
 • za każdą dodatkową klasę (towarową lub usługowa)
  – 450 zł
 • zgłoszenie oznaczenia geograficznego – 300 zł
 • ochrona oznaczenia geograficznego – 1000 zł
 • zgłoszenie topografii układu scalonego – 250 zł
 • pierwszy okres ochrony (5 lat) – 550 zł
 • drugi okres ochrony – 800 zł

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących opłat znajdują się na stronach internetowych: