I edycja Przeglądu

I Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2014” odbył się w dniach 4-6 lipca 2014 r. Honorowy patronat nad Przeglądem objęli: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka–Koruba i Marszałek Woj. Świętokrzyskiego Adam Jakubas. Do udziału w przeglądzie zakwalifikowanych zostało 5 chórów akademickich: Chór Politechniki Lubelskiej, Chór Politechniki Łódzkiej, Chór Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Chór Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Chór Politechniki Świętokrzyskiej, który pełnił rolę gospodarza. Po raz pierwszy wszystkich uczestników Przeglądu można było posłuchać podczas Koncertu Inauguracyjnego [będącego jednocześnie Koncertem Konkursowym], który odbył się w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Lubomira Różyckiego w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12.

Przegląd zakończył się uroczystym Koncertem Galowym na Świętym Krzyżu. Uroczystość rozpoczęła się ogłoszeniem decyzji jury [w składzie: prof. Janusz Król, dr Ewa Robak oraz Edyta Piwowarczyk], które oceniło prezentacje chórów podczas Koncertu Konkursowego. W I edycji Przeglądu, I nagrodę oraz nagrodę Marszałka Woj. Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa otrzymał Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej pod dyrekcją Elżbiety Krzemińskiej, II nagrodę oraz nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki–Koruby przyznano Chórowi Akademickiemu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod dyrekcją Joanny Korczago, III nagrodę oraz nagrodę Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego otrzymał Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej pod dyrekcją Małgorzaty Banasińskiej–Barszcz, natomiast wyróżnienie oraz nagroda Rektora PŚk przypadła Akademickiemu Chórowi Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją Jerzego Rachubińskiego. Wyróżnienie oraz nagrodę Superiora Klasztoru na Świętym Krzyżu ojca Zygfryda Wiechy otrzymał również Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie pod dyrekcją Bogusława Palińskiego.

Podczas Koncertu Galowego wszystkie – uczestniczące w I Przeglądzie – chóry wspólnie przepięknie wykonały następujące wyjątkowe utwory:

  • „Laudate Dominum” [kompozytor francuski: Charles Gounod],
  • „Nieście chwałę mocarze” [kompozytor polski: Mikołaj Gomółka],
  • „Ubi Caritas” [kompozytor francuski: Maurice Duruflé].