II edycja Przeglądu

II Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2015” odbył się w dniach 3-5 lipca 2015 r. Honorowy patronat nad Przeglądem objęli: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka–Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski i Prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Patronat artystyczny sprawował Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie prof. Ryszard Zimak, a pracami Rady Artystycznej kierował prof. Sławek Adam Wróblewski – Dziekan Dyrygentury Chóralnej Wydziału Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. Do udziału w Przeglądzie zakwalifikowanych zostało 6 chórów akademickich: Chór Akademii Morskiej w Gdyni, Chór Politechniki Gdańskiej, Chór Politechniki Opolskiej, Chór Politechniki Rzeszowskiej, Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Chór Uniwersytetu Szczecińskiego. Gospodarzem Przeglądu był również Chór Politechniki Świętokrzyskiej. Koncert Inauguracyjny [Konkursowy] odbył się tradycyjnie w Sali Koncertowej ZPSzM w Kielcach przy ulicy Wojewódzkiej 12, a Koncert Galowy w kościele na Świętym Krzyżu, gdzie jury [w składzie: prof. Sławek Adam Wróblewski, prof. Elżbieta Krzemińska oraz Małgorzata Banasińska–Barszcz] ogłosiło swój werdykt.

Tym razem, I nagrodę oraz nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie prof. Ryszarda Zimaka otrzymał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza, II nagrodę [ex aequo] oraz nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki–Koruby – Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej pod dyrekcją Justyny Szeli–Adamskiej, II nagrodę [ex aequo] oraz nagrodę Marszałka Woj. Świętokrzyskiego Adama Jakubasa – Chór Akademicki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Bernarda Mendlika, a III nagrodę oraz nagrodę Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego – Chór Akademii Morskiej w Gdyni pod dyrekcją Karola Hilla. Ponadto wyróżnienie oraz nagrodę Superiora Klasztoru na Świętym Krzyżu ojca Zygfryda Wiechy otrzymał Chór Uniwersytet Szczecińskiego pod dyrekcją Tadeusza Buczkowskiego, a wyróżnienie oraz nagrodę Rektora PŚk – Akademickie Chór Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Zawadzkiej.

Podczas Koncertu Galowego wszystkie – biorące udział w II Przeglądzie – chóry wspólnie po mistrzowsku wykonały wybitne utwory, tj:

  • „Jubilate Deo omnis terra” [kompozytor austriacki: Wolfgang Amadeusz Mozart],
  • „Laudate Dominum” [kompozytor włoski: Giuseppe Ottavio Pittoni],
  • „Pana ja wzywać będę” [kompozytor polski: Mikołaj Gomółka].