50 lat PTTK Politechniki Świętokrzyskiej | Politechnika Świętokrzyska

50 lat PTTK Politechniki Świętokrzyskiej

Start

 18 stycznia 2020   15:30

Koniec

 18 stycznia 2020   21:00

Adres

Klub "Pod Krechą"

 Zobacz na mapie

Politechnika Świętokrzyska 18 stycznia 2020 roku świętować będzie złoty jubileusz założenia uczelnianej organizacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Tego dnia mija dokładnie 50 lat, jak 30 doświadczonych już działaczy turystycznych (pierwsza uczelniana impreza odbyła się w październiku 1968 roku) ówczesnej Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, zawiązało Koło PTTK nr 14. Jego prezesem został wybrany Stefan Szałkowski (późniejszy nauczyciel akademickim). Podczas spotkania założycielskiego, prelekcję na temat świętokrzyskiej przyrody, wygłosił prof. Edmund Massalski – obecny patron Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Prężna działalność i duże zainteresowanie uprawianiem różnych form turystyki zaowocowały powołaniem 8 listopada 1978 roku (76 założycieli) przy Politechnice Świętokrzyskiej Oddziału Akademickiego PTTK, którego pierwszym prezesem został Janusz Przetacznik. Oddział ten w 1988 roku liczył aż 526 członków. Niestety akademicki ruch turystyczny nie przetrwał kryzysu organizacyjno-osobowego i transformacji ustrojowej w latach 90-tych minionego wieku, a oddziałowe archiwa gdzieś przepadły. Po niedługiej przerwie historia znów zatoczyła koło, kiedy to 5 czerwca 2003 roku, całkiem nowe pokolenie studenckich organizatorów turystyki (reaktywacja uczelnianych imprez w maju 2001 roku) zawiązało Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat” (AKTK) z prezesem Marleną Pocheć na czele. Obecnie AKTK liczy 86 członków
i organizuje ok. 17 imprez rocznie, w których bierze udział ok. 600 osób.

Obchodzony w tym roku jubileusz świadczy o bardzo starych i bogatych tradycjach turystycznych, które są kultywowane dzięki ogromnej pasji i bezinteresownemu zaangażowaniu wielu pokoleń działaczy, ale i wsparciu władz Uczelni. Jednak zachowanie tego chlubnego dziedzictwa wymaga dalszej troski.

Krzysztof Sabat – prezes AKTK