Bezpłatne szkolenia dla studentów WBiA | Politechnika Świętokrzyska

Bezpłatne szkolenia dla studentów WBiA

Start

 1 marca 2021

Koniec

 31 marca 2021

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Politechniki Świętokrzyskiej do organizacji kolejnych przedsięwzięć edukacyjnych w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, skierowanych do studentów Wydziału Budownictwa i Architektury, którzy od marca wpisani będą na co najmniej czwarty semestr nauki na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia lub wyższy.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, koszty pokrywane są z projektu POWR.03.05.00-00-Z224/18.
Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Autodesk względnie Tekla Structures.

Nie ma ograniczeń co do liczby szkoleń dla jednej osoby – jedna osoba może wziąć udział w każdym szkoleniu, z podanych poniżej – jedynym warunkiem jest nie uczestniczenie w podobnych przedsięwzięciach w ramach innych lub tej edycji programu POWR.

Uruchomienie szkoleń odbędzie się po przeprowadzeniu procedury przetargowej – planowany termin rozpoczęcia szkoleń to marzec 2021, jednakże może to ulec zmianie – uwarunkowane jest to procedurą przetargową.


Zachęcamy do zgłaszania się na następujące szkolenia, które planowane są w 2021 roku:

  1. Tekla Structures – 2 gr. x 12 osób x 24 godz.
  2. AutodeskRevit Architecture – szkolenie podstawowe – 4 gr. x 12 osób x 16 godz.
  3. AutodeskRevitStructure stopień I (szkolenie podstawowe) – 4 gr. x 12 osób x 16 godz.
  4. AutodeskRevitStructure stopień II (szkolenie zaawansowane) – 4 gr. x 12 osób x 16 godz.
  5. AutodeskRevit: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych – 2 gr. x 12 osób x 16 godz.
  6. AutodeskAdvance Steel: stopień I (szkolenie podstawowe) – 2 gr. x 12 osób x 16 godz.
  7. AutodeskAdvance Steel: stopień II (szkolenie zaawansowane) – 2 gr. x 12 osób x 16 godz.
  8. Autodesk Robot Structural Analysis: stopień I (szkolenie podstawowe) – 2 gr. x 12 osób x 16 godz.
  9. Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II – Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu – 2 gr. x 12 osób x 16 godz.
  10. Autodesk Robot Structural Analysis szkolenie zaawansowane (stopień II) – konstrukcje stalowe wg Eurokodu- 2 gr. x 12 osób x 16 godz.

Więcej informacji tutaj:

Informacje szczegółowe

Zgłaszający się na szkolenie, do każdego szkolenia osobno powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

Formularz zgłoszeniowy

Koordynatorem szkoleń na WBiA jest Pan dr inż. Paweł Tworzewski (e-mail: ptworzewski@tu.kielce.pl)

Osobą, wyznaczoną do kontaktów w sprawie szkoleń w CKU jest dr inż. Marcin Graba (tel.: 41 34-24-748,+48 721426829, e-mail: mgraba@tu.kielce.pl).