Coaching w biznesie – kurs podstawowy | Politechnika Świętokrzyska

Coaching w biznesie – kurs podstawowy

Start

 1 marca 2021   00:00

Koniec

 12 marca 2021   00:00

Coaching w biznesie – kurs podstawowy
(w formie kształcenia na odległość)

 Uczestnicy kursu:
Kadra zarządzająca oraz liderzy firm i organizacji, którzy chcą nauczyć się, jak stymulować zaangażowanie i wspierać rozwój ludzi i zespołów.

Krótki opis:
Kurs zawiera cykl warsztatów online, w czasie których uczestnicy:

  • poznają filozofię i metodologię coachingu oraz przełożenie metody na efektywność życiową i zawodową,
  • poznają proste narzędzia i metody coachingowe oraz dowiedzą się, jak je wykorzystać, aby zwiększyć odpowiedzialność i zaangażowanie zespołu,
  • dowiedzą się jak można wykorzystać metody coachingowe w pracy ze stresem, konfliktem i oporem,
  • poznają specyfikę coachingowego stylu zarządzania i jego wpływ na rozwój ludzi i organizacji.

Szczegółowe informacje