Jak wzmacniać skuteczność i odporność psychiczną ludzi i zespołów? | Politechnika Świętokrzyska

Jak wzmacniać skuteczność i odporność psychiczną ludzi i zespołów?

Start

 1 marca 2021   00:00

Koniec

 12 marca 2021   00:00

Jak wzmacniać skuteczność i odporność psychiczną ludzi i zespołów?
(w formie kształcenia na odległość)

Uczestnicy kursu:
Członkowie kadry menedżerskiej, którzy chcą uzupełnić swoje kompetencje o szereg narzędzi i sprawdzonych metod optymalizowania odporności psychicznej, a co za tym idzie zwiększania skuteczności indywidualnej i zespołowej.

Krótki opis:
Kurs zawiera cykl warsztatów online, w czasie których uczestnicy:

  • dowiedzą się, jakie elementy składają się na odporność psychiczną,
  • dokonają autodiagnozy, żeby określić, który obszar ich osobistej odporności psychicznej wymaga optymalizacji,
  • dowiedzą się, jak wykorzystywać teorię odporności psychicznej, aby stymulować rozwój i skuteczność ludzi i zespołów;,
  • opracują plan optymalizacji odporności psychicznej swojej lub/i zespołu.

Szczegółowe informacje