Spotkanie dla nauczycieli matematyki | Politechnika Świętokrzyska

Spotkanie dla nauczycieli matematyki

Start

 17 stycznia 2020   16:00

Koniec

 17 stycznia 2020   18:00

Adres

sala 4.09, bud. Energis

 Zobacz na mapie

Szanowni Państwo,

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie  w ramach Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego odbędzie się w piątek, 17 stycznia 2020, od godz. 16.00 do 18.00 w sali 4.09 Energis Politechniki Świętokrzyskiej, ul. Studencka 1 w Kielcach.


Program spotkania

 1. Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny- marzec’2020.
  Regulamin Maratonu.
  Prosimy o ustalenie zakresu treści, które zrealizują Państwo do 1 marca w swoich szkołach  na poziomie rozszerzonym  w klasach trzecich liceum i czwartych technikum.
 2. Modyfikacja programów nauczania matematyki od roku szkolnego 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych – monitoring realizacji.
  Prosimy o  przyniesienie wersji papierowej swojego, zmodyfikowanego programu nauczania.
 3. Diagnoza etapowa realizacji podstawy programowej.
  „Mini sprawdziany” ukierunkowane na  badanie sprawności rachunkowych oraz badanie umiejętności stosowania i operowania  podstawowymi obiektami matematycznymi w zakresie: liczby,  potęgi, równania i nierówności liniowe, przedziały liczbowe, logarytmy.

Ze względu na wagę poruszanych zagadnień serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, także tych, którzy dotąd nie uczestniczyli w spotkaniach seminaryjnych.

Równocześnie przypominamy, że zmodyfikowany program nauczania mogą wprowadzać wyłącznie Ci spośród Państwa, którzy  uczestniczą regularnie w naszych   spotkaniach.

W imieniu organizatorów:

Danuta Pyrek, Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowie
Andrzej Lenarcik, Politechnika Świętokrzyska