Spotkanie dla nauczycieli matematyki | Politechnika Świętokrzyska

Spotkanie dla nauczycieli matematyki

Start

 10 kwietnia 2021   09:00

Koniec

 10 kwietnia 2021   12:30

Adres

https://meet1.tu.kielce.pl/

 Zobacz na mapie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że spotkanie w ramach Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego odbędzie się w sobotę, 10 kwietnia 2021, od godz. 9.00 do 12.00, na platformie meet1 Politechniki Świętokrzyskiej

  • nazwa konferencji: spotkaniesjkm
  • potem imię i nazwisko.

Prosimy wyłączyć mikrofon i kamerę (włączamy, gdy chcemy zabrać głos).

Prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności na adres andrzej.lenarcik@gmail.com

Tematyka spotkania

  • Szkolenie ewaluacyjne po sesji – egzamin maturalny z matematyki, maj 2020- poziom podstawowy.
  • Szkolenie ewaluacyjne po sesji – egzamin maturalny z matematyki, maj 2020- poziom rozszerzony.
  • Dyskalkulia – informacja o treści odpowiedzi MEN na nasze pismo dotyczące przeprowadzonych badań i wniosków z nich wynikających.
  • Matura 2021, matematyka – sprawy organizacyjne.

Ze względu na wagę poruszanych zagadnień prosimy o udział w szkoleniu wszystkich Państwa biorących udział w ocenianiu prac maturalnych w sesji majowej 2020 oraz tych Państwa, którzy zalogowali się do sesji majowej 2021.

Zapraszamy także wszystkich pozostałych Państwa Egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki oraz tych Państwa, którzy niedawno ukończyli szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.

Prosimy, aby każdy z Państwa dysponował na szkoleniu schematami oceniania zadań- sesja majowa 2020:

  • poziom podstawowy- 27, 28, 29, 33, 34,
  • poziom rozszerzony- 8, 13, 15.

Serdecznie zapraszamy!


W imieniu organizatorów:

Danuta Pyrek, Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowie

Andrzej Lenarcik, Politechnika Świętokrzyska

Kielce, 8 stycznia, 2021.