X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

1 listopada 2019 roku ruszył nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r.

Informujemy, że z dniem 21.11.2019 r. (data publikacji), z mocą od dnia 01.11.2019 r., zmianie uległ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Zmianie uległ zapis §6ust. 1 lit. a Regulaminu, który otrzymał brzmienie: „Nagrody konkursowe zostaną powiększone o dodatkową kwotę stosownie do obowiązujących przepisów prawa, która nie będzie podlegała wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego od nagród przyznanych w Konkursie.” Zapis ten ma charakter neutralny z punktu widzenia praw i obowiązków uczestników Konkursu. Poniżej zamieszczamy ujednolicony REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENT-WYNALAZCA.

rozporządzenie o ochronie danych osobowych
oświadczenie
formularz