Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Nr 33/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni


Zarządzenie Nr 34/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 28/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni

Zarządzenie Nr 34/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 28/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni


Zarządzenie Nr 28/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni

Zarządzenie Nr 28/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni


Zarządzenie Nr 32/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni