Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

1 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Katarzyna Giemza-Wszędybył kierownik Biuro Dziekana WMiBM Kierownik Działu Biuro Dziekana WMiBM
Poprzedni 1 Następny