Aktualności

W jednej drużynie

Pracownicy i studenci Politechniki Świętokrzyskiej będą drukować przyłbice medyczne. Sprzęt ochronny zostanie przekazany do szpitali z województwa świętokrzyskiego. W najbliższym czasie zostanie uruchomione około dwudziestu […]

Odroczenie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 36/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w […]

Najczęściej zadawane pytania

Drodzy studenci! Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu najczęściej zadawane przez was pytania. Odpowiedzi na nie udzielił Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Artur […]

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Nr 33/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni […]

Organizacja zajęć na odległość

Zarządzenie Nr 35/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia […]

Szukaj na naszych stronach...

Wirtualny spacer po Uczelni

Sklep

Podłącz się...