Akademia Absolwenta
Uczeń - Student
dziś Uczeń
jutro Student
Trwa rekrutacja do projektu UE
Blog
BLOG
Infrastruktura
informatyczna przyszłości

Dzień Otwarty

Dzień Otwarty to doskonała okazja, by poznać jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce od środka. Politechnika Świętokrzyska kolejny raz zaprasza do siebie uczniów i nauczycieli szkół średnich, aby zaprezentować ofertę edukacyjną i nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Wykładowcy przygotowali dla kandydatów warsztaty promujące poszczególne kierunki studiów. Można będzie odwiedzić stoiska kół naukowych i zapoznać się z […]

Świętokrzyski Racjonalizator

W hotelu La Mar w Kielcach zostały dziś wręczone nagrody w XV edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Głównym celem konkursu jest wyszukiwanie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. Konkurs Świętokrzyski Racjonalizator został ustanowiony w dniu 28 września 2009 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. W ramach Świętokrzyskiego […]

17th International Conference MET2024 – Management, Economy and Technology

Contemporary socio-economic and political processes increase uncertainty and risk in the operation of commercial and public sector entities. Changing conditions require constant monitoring and searching for innovative solutions to current problems faced by managers and decision-makers. The aim of the conference is to exchange views, knowledge and results of ongoing research. The thematic area of […]

Rektor wybrany

Prof. Zbigniew Koruba ponownie rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Był jedynym kandydatem na tę funkcję. W tajnym głosowaniu zdobył poparcie 58 spośród 67 elektorów obecnych na posiedzeniu. Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Świętokrzyskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe. Uczelni, na której kształci się według najwyższych standardów, oferując najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy i w […]

Dzień Otwarty

Dzień Otwarty to doskonała okazja, by poznać jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce od środka. Politechnika Świętokrzyska kolejny raz zaprasza do siebie uczniów i nauczycieli szkół średnich, aby zaprezentować ofertę edukacyjną i nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Wykładowcy przygotowali dla kandydatów warsztaty promujące poszczególne kierunki studiów. Można będzie odwiedzić stoiska kół naukowych i zapoznać się z […]

Świętokrzyski Racjonalizator

W hotelu La Mar w Kielcach zostały dziś wręczone nagrody w XV edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Głównym celem konkursu jest wyszukiwanie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. Konkurs Świętokrzyski Racjonalizator został ustanowiony w dniu 28 września 2009 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. W ramach Świętokrzyskiego […]

17th International Conference MET2024 – Management, Economy and Technology

Contemporary socio-economic and political processes increase uncertainty and risk in the operation of commercial and public sector entities. Changing conditions require constant monitoring and searching for innovative solutions to current problems faced by managers and decision-makers. The aim of the conference is to exchange views, knowledge and results of ongoing research. The thematic area of […]

Rektor wybrany

Prof. Zbigniew Koruba ponownie rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Był jedynym kandydatem na tę funkcję. W tajnym głosowaniu zdobył poparcie 58 spośród 67 elektorów obecnych na posiedzeniu. Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Świętokrzyskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe. Uczelni, na której kształci się według najwyższych standardów, oferując najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy i w […]

logo Akademii

Budują mosty, pozyskują zieloną energię, tworzą podwaliny polskiej i światowej gospodarki. Każdemu z nich życie napisało inną historię, ale łączy ich jedno – to nasi absolwenci. To nasza siła i prestiż. To oni udowadniają, że nauka to klucz, który może otworzyć wiele drzwi. Słowa Alberta Einsteina doskonale wpisują się w karierę bohaterów nowej kampanii wizerunkowej uczelni.