Rekrutacja
Rekrutacja
Startujemy 22 maja !
Dni WMiBM
Dni Wydziału
Mechatroniki
i Budowy Maszyn
15 czerwca 2023 r.
w godzinach 10.00 – 15.00
Zarządzanie biznesowe
zarządzanie
biznesowe
Kształcimy przyszłych biznesmenów.
Nowy kierunek studiów
od października w ofercie!
Blog
BLOG
Dobry klimat
do nauki

Politechnika Świętokrzyska dzieciom – Świat Młodego Odkrywcy 2023

Przeszło 1400 uczniów ze szkół podstawowych Kielc i okolic zapisało się do odwiedzin murów Politechniki Świętokrzyskiej, aby organoleptycznie zbadać świat nauki i techniki podczas Dnia Dziecka. Dziecięca Politechnika Świętokrzyska zaprosiła najmłodszych na Politechnikę Świętokrzyską, aby w sposób naukowy spędziły Dzień Dziecka. Podczas wydarzenia „Politechnika Świętokrzyska dzieciom – Świat Młodego Odkrywcy”, czyli Festiwalu Nauki i Techniki […]

Miodobranie

30 maja o godz. 11.00 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba wraz z przedstawicielami Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz organizacji odzysku RLG Polska, przy udziale studentów Uczelni odwirują miód z uli z recyklingu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie degustacja miodu i produktów pszczelich oraz warsztaty z tworzenia świec z węzy. Edukacja ekologiczna na słodko „Pierwsze […]

Powołanie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa

Na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli rektorzy trzech uczelni technicznych podpisali porozumienie w sprawie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa. Sygnatariuszami porozumienia byli rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba. […]

Kwaterowanie w DS / rok akademicki 2023/2024

Wnioski można składać przez program USOS od 1 czerwca 2023 r. DS. 1 Filon, DS. 2 Laura, DS. 6 Mimoza oraz DS. 7 Proton dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Procedura przyznawania miejsc w akademikach dla studentów na rok akademicki  2023/24: Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku należy wypełnić i zatwierdzić w programie USOS w formie elektronicznej […]

Politechnika Świętokrzyska dzieciom – Świat Młodego Odkrywcy 2023

Przeszło 1400 uczniów ze szkół podstawowych Kielc i okolic zapisało się do odwiedzin murów Politechniki Świętokrzyskiej, aby organoleptycznie zbadać świat nauki i techniki podczas Dnia Dziecka. Dziecięca Politechnika Świętokrzyska zaprosiła najmłodszych na Politechnikę Świętokrzyską, aby w sposób naukowy spędziły Dzień Dziecka. Podczas wydarzenia „Politechnika Świętokrzyska dzieciom – Świat Młodego Odkrywcy”, czyli Festiwalu Nauki i Techniki […]

Miodobranie

30 maja o godz. 11.00 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba wraz z przedstawicielami Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz organizacji odzysku RLG Polska, przy udziale studentów Uczelni odwirują miód z uli z recyklingu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie degustacja miodu i produktów pszczelich oraz warsztaty z tworzenia świec z węzy. Edukacja ekologiczna na słodko „Pierwsze […]

Powołanie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa

Na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli rektorzy trzech uczelni technicznych podpisali porozumienie w sprawie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa. Sygnatariuszami porozumienia byli rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba. […]

Kwaterowanie w DS / rok akademicki 2023/2024

Wnioski można składać przez program USOS od 1 czerwca 2023 r. DS. 1 Filon, DS. 2 Laura, DS. 6 Mimoza oraz DS. 7 Proton dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Procedura przyznawania miejsc w akademikach dla studentów na rok akademicki  2023/24: Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku należy wypełnić i zatwierdzić w programie USOS w formie elektronicznej […]