Aktualności

Duże pieniądze na inwestycje

Uczelnia dostała 20 milionów złotych w ramach subwencji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze będą przeznaczone na realizację długoletniej strategii rozwoju Uczelni. Mają pomóc […]

Nowości w ofercie edukacyjnej

Na dobre rozpoczyna się rywalizacja o przyszłych studentów. Na Politechnice Świętokrzyskiej zapisy ruszają od 27 maja. W ofercie edukacyjnej znajdziemy nowości. Uczelnia planuje od przyszłego […]

Szukaj na naszych stronach...

Wirtualny spacer po Uczelni

Podłącz się...