Otwarte nabory wniosków Erasmus+

Informujemy, że Komisja Europejska udostępniła formularz wniosku dla projektów Partnerstw współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego (KA220-HED), dla drugiej rundy konkursu 2023, na stronie:  https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus. Termin składania wniosków upłynie 4 października 2023 r. o godz. 12:00 (czasu brukselskiego). Budżet dostępny w konkursie wynosi 3 500 000 euro. Zasady wnioskowania nie zmieniły się w stosunku do obowiązujących w rundzie 1 […]

Projekty badawcze z naukowcami z Austrii i Niemiec

Otwarto nabory wniosków w konkursach na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii oraz Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Tym razem Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) zaprasza do wzięcia udziału w konkursach organizowanych wspólnie z Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) orraz DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Niemcy). Wnioski można składać w systemie teleinformatycznym NAWA odpowiednio do 27 […]

Konkurs Postdoctoral Fellowships

Komisja Europejska otworzyła konkurs na projekty Postdoctoral Fellowships w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie. Nabór projektów trwa do 13 września 2023r. W połowie czerwca 2023 roku w Warszawie zorganizowane będzie szkolenie z przygotowania wniosku. Istotą Postdoctoral Fellowships są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora. Program ma na celu pomoc w uzyskaniu nowych umiejętności, doświadczeń dla rozwoju kariery naukowej […]

Politechnika Świętokrzyska zorganizuje kurs języka polskiego dla Ukraińców

Politechnika Świętokrzyska otrzymała środki na sfinansowanie kursów języka polskiego w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Kursy są adresowane do obywateli Ukrainy, którzy byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. Zajęcia potrwają od 20 czerwca do końca września 2022. Celem […]

Profesura NAWA – webinarium

Zapraszamy na webinarium dedykowane naborowi w programie Profesura NAWA. Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych […]

Ceepus UA

Miło nam poinformować, iż zgodnie z decyzją Ministra  Edukacji i Nauki w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, od dnia 8 marca 2022 r. NAWA zaoferować może stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy. Stypendia na staże „Freemover UA” przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez osobę wnioskującą aplikacji elektronicznej […]