Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia. Ponad 70 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Politechniki i Polskiej Akademii Nauk) posiada pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych.

Politechnika Świętokrzyska nawiązuje do tradycji założonej przez Staszica w 1816 r. Szkoły Akademiczno-Górniczej, najstarszej uczelni technicznej na ziemiach polskich,  mieszczącej się w Pałacu Biskupów Krakowskich.

Stawiamy na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Prawie połowa z nich już w trakcie studiów znajduje zatrudnienie.

Siłą Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Dbamy nie tylko o umysł. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna hala sportowa.  Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festiwale i przeglądy, oprócz tego prężnie działający chór akademicki i klub turystyczny nie pozwolą zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach.

Uczelnia oferuje wygodne nowoczesne, o wysokim standardzie mieszkania studenckie. Wszystko w obrębie jednego kampusu, minutę od uczelni.


Politechnika Świętokrzyska prowadzi studia w ramach pięciu wydziałów:

Kształci około 6 000 studentów na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach.
Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach:

 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • elektrotechnika
 • mechanika
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • oraz inżynieria produkcji

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • inżynieria środowiska

Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferując studia I, II i III stopnia.

Bazę lokalową uczelni stanowi, usytuowanych na terenie 22-hektarowego kampusu w centrum miasta, pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, audytorium na 680 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, obszerny budynek z siedzibą między innymi „Klubu pod Krechą” oraz hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn w Dąbrowie k. Kielc – tworząc tzw. „mały kampus” o powierzchni 2,75 hektara.


  Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi studia na kierunkach:

 • Architektura – studia Ii II stopnia
 • Budownictwo – studia I i II stopnia
 • Geologia Inżynierska – studia I stopnia

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Wydział prowadzi studia III stopnia.


  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi studia na kierunkach:

 • Elektronika i Telekomunikacja – studia I stopnia
 • Elektrotechnika – studia I i II stopnia
 • Energetyka – studia I stopnia
 • Informatyka – studia I i II stopnia

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Wydział prowadzi studia III stopnia.


  Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki prowadzi studia na kierunkach:

 • Geodezja i Kartografia – studia I i II stopnia
 • Inżynieria Środowiska – studia I i II stopnia
 • Odnawialne Źródła Energii – studia I i II stopnia

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (od 2000 r. pierwotnie w ramach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska).

29 lutego 2016 roku Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska.


  Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzi studia na kierunkach:

 • Automatyka i Robotyka – studia I i II stopnia
 • Inżynieria Bezpieczeństwa – studia I stopnia
 • Mechanika i Budowa Maszyn – studia I i II stopnia
 • Transport – studia I i II stopnia
 • Wzornictwo Przemysłowe – studia I stopnia

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Wydział prowadzi studia III stopnia.


  Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego prowadzi studia na kierunkach:

 • Ekonomia – studia I i II stopnia
 • Inżynieria Danych – studia I stopnia
 • Logistyka – studia I stopnia
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I i II stopnia

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.