Infrastruktura informatyczna przyszłości

Infrastruktura informatyczna przyszłości

Konsorcjum PIONIER, w skład którego wchodzi Politechnika Świętokrzyska, powołano do życia równo 20 lat temu. Obejmuje między innymi sieć światłowodową PIONIER, będącą jedną z najnowocześniejszych tego typu na świecie. Od początku swojego istnienia infrastruktura informatyczna PIONIERA i związane z nią usługi starają się odpowiadać na potrzeby polskiego środowiska naukowego i biznesu. Wybudowana sieć, w tym dostęp do obliczeń dużej mocy, dla wielu dziedzin nauki i gospodarki to konieczny warunek rozwoju.

Miejska Sieć Komputerowa KIELMAN (PŚk) rozpoczęła działalność w 1996 roku i obejmuje swym zasięgiem znaczną część obszaru Kielc, umożliwiając dostęp do sieci Internet instytucjom edukacyjnym, jednostkom administracji samorządowej, służby zdrowia, firmom komercyjnym i lokalnym.