system rekrutacyjny

pomoc przy rekrutacji

informacje dla kandydatów

Część zajęć może być realizowana w formie zdalnej.

harmonogram rekrutacji

Dlaczego warto u nas studiować?

Zawody przyszłości

23 kierunki kształcenia i ponad 60 specjalności na pięciu wydziałach. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz zaocznym. Istnieje możliwość studiowania w języku angielskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Różnorodna oferta kształcenia jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość.

Fachowość ponad wszystko

Doskonalenie jakości kształcenia i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej to priorytet działań uczelni. Prestiżowe wyróżnienie PRODOK 2016 Krajowej Reprezentacji Doktorantów dla Politechniki Świętokrzyskiej – najbardziej pro-doktoranckiej uczelni w Polsce za najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Politechnika Świętokrzyska Ambasadorem Innowacji – uczelnia została wyróżniona za działania w zakresie kreowania i wdrażania innowacji oraz za modelowy przykład współpracy nauki i biznesu; kapituła konkursowa doceniła Uczelnię za realizację najnowszego projektu UE CENWIS (utworzenie Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego) oraz szeroką działalność naukowo-badawczą prowadzoną przez Centrum Laserowych Technologii Metali.

Historia i tradycja

To właśnie w Kielcach powstała najstarsza uczelnia techniczna na ziemiach polskich. Politechnika Świętokrzyska kontynuuje tradycje założonej przez Staszica w 1816 r. Szkoły Akademiczno-Górniczej. Staszicowska uczelnia miała być odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się przemysłu górniczo-hutniczego, w Staropolskim Okręgu Przemysłowym.

Przyszłość na rynku pracy

Stawiamy na współpracę z przemysłem. Możliwość odbywania praktyk i staży w firmach partnerskich to klucz do sukcesu dla absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. Dostosowanie oferty i programów kształcenia do oczekiwań pracodawców daje studentom przewagę na rynku pracy. Dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym potwierdzają wyniki rankingów, z których wynika, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Zdecydowana większość naszych żaków rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy w trakcie i zaraz po ukończeniu studiów.

materiały nowoczesne

W labiryncie innowacji

Ponad 136 laboratoriów, w tym pięć akredytowanych z zakresu materiałów drogowych, elektrotechniki pojazdowej, techniki świetlnej, komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych oraz mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej, wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju jest Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Uczelni i Polskiej Akademii Nauk) posiadające pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych. Politechnika Świętokrzyska nie tylko wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, ale stanowi równocześnie bazę wykwalifikowanych pracowników dla regionalnego rynku pracy. Dyplom Politechniki Świętokrzyskiej cieszy się uznaniem pracodawców, pozwalając na uzyskanie ciekawej pracy, zarówno w regionie, jak i w całym kraju – 90% naszych absolwentów uzyskuje zatrudnienie zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów w ciągu roku od obrony pracy dyplomowej. Absolwentów i pracodawców kojarzy i wspiera Akademickie Centrum Kariery.

Okno na świat

Ugruntowana pozycja międzynarodowa, aktywna współpraca z ponad 100 ośrodkami zagranicznymi w Europie i na świecie; międzynarodowe programy umożliwiające dofinansowanie stypendiów dla studentów (ERASMUS+) oraz wymianę studentów, doktorantów i pracowników nauki, a także realizację wspólnych projektów badawczych (CEEPUS) i projektów naukowo-badawczych.

Tu bije serce miasta

Zwarty 22-hektarowy kampus uczelni zlokalizowany jest w centrum miasta w pobliżu dwóch galerii handlowych, skupia pięć obiektów dydaktyczno-badawczych z 4 halami laboratoryjnymi, budynek Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS, gmach rektoratu i Biblioteki Głównej, Główną Aulę Wykładową, halę Centrum Sportu wraz ze stadionem lekkoatletycznym, budynek z siedzibą studenckiego klubu „Pod Krechą”, Centrum Laserowych Technologii Metali oraz 6 domów studenckich. W Dąbrowie k/Kielc na terenie o powierzchni 2,75 ha znajdują się hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn – baza dla kierunku inżynieria środków transportu.

Rozbudowywana jest również baza socjalna, kulturalna i sportowa uczelni. Niedawno został oddany do użytku nowoczesny, wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny.

Uczelnia oferuje nowoczesne, jedno- i dwuosobowe pokoje z łazienkami w 6 domach studenckich. Wszystko w obrębie jednego kampusu. Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festiwale i przeglądy, prężnie działający chór akademicki i Klub Turystyki Kwalifikowanej nie pozwolą zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach.

Pasja przede wszystkim

Studenci oraz doktoranci Uczelni, realizując swoje pasje, odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach:

  • zespół koła naukowego IMPULS zajął w 2019 roku pierwsze miejsce na University Rover Challenge (URC) – międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich rozgrywanych na amerykańskiej pustyni w stanie Utah w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS oraz dwukrotnie pierwsze miejsce w European Rover Challenge w roku 2019 i 2021 – zawodach łazików marsjańskich w Kielcach;
  • zespół Tu Kielce Greenpower zajął dwa pierwsze miejsca w zawodach bolidów elektrycznych na torze kartingowym w Bydgoszczy;
  • trzy pierwsze miejsca zajęli studenci i absolwenci Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn w ogólnopolskim konkursie ModelMania na stadionie PGE Narodowym, gdzie reprezentacje uczelni sprawdzały swoje umiejętności posługiwania się programem SOLIDWORKS;
  • studenci ekonomii zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie FINSIM (wcześniej BANRISK) Liga Akademicka – symulacyjnej grze zarządzania bankiem on-line;
  • studenci kierunku informatyka są corocznie laureatami międzynarodowego konkursu „Seeds for the Future” firmy Huawei; nagrodą są warsztaty technologiczne w Shenzhen w Chinach, głównej siedzibie Huawei.

Studenci laureaci i wyróżnieni w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca – którego inicjatorem jest Politechnika Świętokrzyska, w ostatnich kilku latach z sukcesami zaprezentowali swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie zdobywając każdorazowo złote, srebrne lub brązowe medale.

Nie tylko nauka

Dbamy nie tylko o umysł. Nowoczesna hala sportowa o powierzchni 3416 m², w tym 1850 m² stanowią boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej – siedziba Centrum Sportu; nowy stadion lekkoatletyczny – pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy otoczone okólną sześciotorową bieżnią atletyczną o nawierzchni poliuretanowej długości 400 m, ośmiotorową bieżnią na prostej o długości 130 m, rzutniami do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem oraz do pchnięcia kulą, trzema skoczniami do skoku o tyczce, wzwyż i w dal oraz kompleksem boisk do sportów plażowych. Stadion przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, posiada ponad 500 miejsc siedzących dla widzów. Wykonane oświetlenie umożliwia użytkowanie stadionu w warunkach nocnych. Stadion wyposażony jest w instalację nagłośnieniową, elektryczną 230V i 400V oraz instalację światłowodową umożliwiającą podłączenie Internetu.

Uczelniany Klub AZS liczący 12 sekcji, w tym trzy w ligach państwowych.

Kultura na poziomie

Na uczelni funkcjonuje klub studencki Pod Krechą, wokół którego skupia się życie kulturalne studentów. Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festiwale i przeglądy, oprócz tego prężnie działający chór akademicki i klub turystyczny nie pozwolą zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach.

Wsparcie finansowe

W ramach środków przekazanych przez państwo uczelnia przyznaje stypendia rektora, stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Stypendia przyznawane są na semestr. Stypendia wypłacane są co miesiąc. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku, przy czym może otrzymywać wszystkie wymienione stypendia jednocześnie, jeśli spełni przesłanki do ich otrzymywania. Student ma również możliwość otrzymania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Komfort w jednym miejscu

W obrębie jednego kampusu, minutę od budynków dydaktycznych uczelni znajduje się 6 wyremontowanych akademików. Do dyspozycji studentów jest około 1300 miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych z łazienkami. Pokoje wyposażone są w lodówki i czajniki elektryczne. W każdym akademiku można bez ograniczeń korzystać z Internetu.

Energia z natury

Kielce to miasto pełne zieleni. Na terenie miasta znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne. Duży obszar miasta objęty jest ochroną jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy. Geopark Świętokrzyski, czyli Geonatura Kielce, wspólnie z gminami Chęciny, Morawica, Nowiny

i Piekoszów, otrzymał 22 kwietnia 2021 roku certyfikat Światowego Geoparku UNESCO. Na terenie Geoparku Świętokrzyskiego występują m.in. unikatowe rezerwaty przyrody nieożywionej: Jaskinia Raj, Kadzielnia, Wietrznia czy Góra Miedzianka. Dziedzictwo geologiczne powiązane jest z wartościami historycznymi i kulturowymi w tym tradycjami górniczymi – liczne pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego i skalnego. Położenie Politechniki w centrum Gór Świętokrzyskich, a także trasy rowerowe w Kielcach i okolicach to niewątpliwie atrakcja dla osób lubiących turystykę górską i rowerową.

aktualności

dodatkowe informacje

Co myślą o nas Absolwenci?

Poniżej przedstawiamy wybrane wyniki z badanie ekonomicznych losów Naszych absolwentów, przeprowadzone w okresie około 1.5 roku od obrony pracy dyplomowej.

Badanie zrealizowane przez Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej.

znalazło prace w ciągu roku od ukończenia studiów

wykonuje pracę zgodną z kierunkiem

poleca studia na kierunku, który ukończyło

znalazło pracę w regionie

zarabia powyżej 4500 zł

pracuje w trakcie studiów

  • podsumowanie wyników dla rocznika 2018/2019
  • przebadano 392 absolwentów