Kampania promocyjna Politechniki Świętokrzyskiej
skierowana do nauczycieli i uczniów szkół średnich

Udział w akcji jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy między Szkołą a Politechniką Świętokrzyską oraz zapoznaniem młodzieży z ofertą edukacyjną Uczelni.
W ramach Polibusa, możliwy jest udział klas w kilku różnych działaniach, na które składają się:

1. uczestniczenie w specjalnie dedykowanych dla poszczególnych profili klas

 • webinarach
 • wykładach
 • prelekcjach
 • pokazach
 • zajęciach

zarówno na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, jak i gościnnie w Szkole,

2. udział uczniów w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską

 • Dni Wydziałów
 • Dzień Otwarty PŚk
 • Salon Maturzystów
 • Festiwalach Nauki i Techniki PŚk

3. wizyty klas w Politechnice Świętokrzyskiej, na poszczególnych wydziałach Uczelni.

To doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej.

Odwiedzająca nas młodzież, ma okazje zobaczyć m.in.:

 • Zwycięskie łaziki marsjańskie
 • Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych
 • Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki
 • Komputerowe Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych
 • Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych
 • Laboratorium Prototypowania
 • Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania
 • Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych,
 • Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Obrazu
 • Laboratorium Samochodów i Ciągników
 • Laboratorium Pomiarów Jakości Energii Elektrycznej
 • Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych
 • Pracownia Multikomputerowa Robotów Mobilnych
 • Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy
 • Laboratorium Reo-przepływów
 • Pracownia Wzornictwa Przemysłowego
 • Laboratorium Systemów Pneumatronicznych
 • Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania
 • Laboratorium Materiałów Drogowych
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
 • Laboratorium Systemów Inteligentnych

Młodzież ma również wysłuchać specjalnie przygotowanych wykładów, prelekcji zarówno w wersji on-line, czyli webinariów, jak i podczas wizyty stacjonarnej na konkretnym wydziale PŚk

Proponowane zagadnienia tematyczne

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 • Dlaczego geodeta to najpiękniejszy zawód świata?
  – dr inż. Łukasz Kulesza

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 • Podstawy Projektowania – pomysł, komputer, symulacja
  – dr inż. Marcin Graba
 • Projektowanie nie musi być nudne
  – dr inż. Marcin Graba
 • Prezentacja kierunku Wzornictwo Przemysłowe
  – dr inż. Marcin Graba
 • Podstawowe techniki spawania łukowego oraz zgrzewania oporowego metali
  – dr inż. Bartłomiej Szwed
 • Wstęp do metaloznawstwa oględziny mikrostruktury stali o różnej zawartości węgla tłumaczenie układu Fe-Fe3C, przygotowywanie zgładów metalograficznych
  – dr inż. Bartłomiej Szwed
 • Zagadnienia kształcenia w ramach specjalności Logistyka i Spedycja na wydziale
  – dr inż. Dariusz Gontarski / dr inż. Piotr Sęk / mgr inż. Hubert Danielewski

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Pomiar odkształceń z zastosowaniem systemu optycznego Aramis
  – dr inż. Paweł Tworzewski/ mgr inż. Anna Adamczak-Bugno
 • Skaner optyczny 3D
  – dr inż. Kamil Bacharz/ mgr inż. Anna Adamczak-Bugno
 • Zrywanie pręta stalowego
  – dr inż. Agnieszka Czajkowska/ mgr inż. Anna Adamczak-Bugno
 • Nowoczesne metody budowy i projektowania dróg
  – dr inż. Justyna Stępień/mgr inż. Małgorzata Durlej/ mgr inż. Karolina Janus
 • Współczesne budownictwo drewniane
  – dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak
 • Prezentacja kierunku Architektura
  –  dr inż. arch. Włodzimierz Tracz/ dr inż. arch. Kamil Biskup/ dr inż. arch. Sylwia Mochocka/mgr inż. arch. Angelika Chyb
 • Omówienie potencjału związanego z pracą inżyniera budownictwa w laboratorium materiałowym
  – dr inż. Edyta Spychał
 • Świat betonu
  – dr inż. Adam Kłak
 • Inżynier budownictwa – konstruktor, badacz, wykonawca
  – dr inż. Urszula Pawlak
 • Różnorodności form współczesnej architektury – prezentacja osiągnięć rysunkowych i projektowych studentów Architektury
  – dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastlerczyk, prof. PŚk

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • Aktualne trendy w dynamice rozwoju branży IT na przykładzie Teleinformatyki
  – dr inż. Mirosław Płaza
 • Pojazdy przyszłości
  – dr inż. Jarosław Rolek
 • Magia światła
  – dr hab. inż. Sebastian Różowicz/mgr inż. Mariusz Deląg
 • Jak zbudowany jest łazik marsjański
  – dr inż. Paweł Strączyński
 • Co ma wspólnego algorytm z automatem do kawy
  – dr inż. Barbara Łukawska
 • Klasy algorytmów, czyli problem fotografa szukającego najwyższej góry
  – dr inż. Barbara Łukawska
 • Twoja pierwsza gra komputerowa
  – dr inż. Grzegorz Łukawski/ mgr inż. Michał Sydoryk
 • Co ciekawego możemy odczytać z danych
  – dr inż. Katarzyna Poczęta
 • Aspekty wydruku 3D
  – dr inż. Józef Ciosmak
 • Transmultipleksacja – co to jest ?
  – dr inż. Józef Ciosmak
 • Projektowanie układów regulacji
  – mgr inż. Łukasz Zawarczyński

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 • Aktywność w kole naukowym jako szansa na podjęcie pracy zawodowej po studiach
  – dr Tomasz Banasik
 • Lokalizacja biznesu|
  – Prof. dr hab. inż. Jerzy Stadnicki
 • Innowacyjne technologie w rozwoju miast (druk 3D budynków, roboty, technologie bezwykopowe)
  – dr inż. Maria Krechowicz
 • Globalizacja 4.0 – szanse i zagrożenia
  – dr Anna Żyła
 • Megatrendy XXI wieku i ich wpływ na gospodarkę krajową
  – dr Anna Żyła
 • Funkcje ubezpieczeń i ich rola w systemie finansowym państwa
  – dr Anna Żyła
 • Dystrybucja ubezpieczeń w Polsce – agent a broker ubezpieczeniowy
  – dr Anna Żyła
 • Modelowanie i symulacje 3D w przemyśle 4.0
  – dr inż. Sławomir Luściński
 •  Aspekty ekologii, ochrony środowiska
  – dr hab. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk

Siódma edycja akcji dla zarejestrowanych klas, trwać będzie od lutego 2021 i potrwa do czerwca 2021 r.

 • Odwiedziny odbywać się będą w godzinach 9:00 – 13:30.
 • Zgłoszenie klasy, odbywa się wyłącznie za pomocą, jednego z poniższych  formularzy elektronicznych.
 • O terminie wizyty zostaną Państwo poinformowani e-mailowo
 • Termin realizacji wizyty uzależniony jest od kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo w realizacji wizyty mają klasy III, IV, V
 • Udział w akcji jest bezpłatny
 • Klasy ze Szkół spoza Kielc mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Uczenię

Zgłoszenie klasy

Zapraszamy do udziału III i IV klasy liceów ogólnokształcących oraz IV i V klasy techników.

Prosimy o wypełnienie formularza dla każdej zgłaszanej klasy osobno.

Koordynatorem akcji jest mgr inż. Katarzyna Kraska budynek „C”, piętro III, pok. 2.10, tel. 41 34 24 537, e-mail: kkraska@tu.kielce.pl