Kampania promocyjna Politechniki Świętokrzyskiej
skierowana do nauczycieli i uczniów szkół średnich

Udział w akcji jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy między Szkołą a Politechniką Świętokrzyską oraz zapoznaniem młodzieży z ofertą edukacyjną Uczelni.
W ramach Polibusa, możliwy jest udział klas w kilku różnych działaniach, na które składają się:

1. uczestniczenie w specjalnie dedykowanych dla poszczególnych profili klas

 • webinarach
 • wykładach
 • prelekcjach
 • pokazach
 • zajęciach

zarówno na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, jak i gościnnie w Szkole,

2. udział uczniów w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską

 • Dni Wydziałów
 • Dzień Otwarty PŚk
 • Salon Maturzystów
 • Festiwalach Nauki i Techniki PŚk

3. wizyty klas w Politechnice Świętokrzyskiej, na poszczególnych wydziałach Uczelni.

To doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej.

Odwiedzająca nas młodzież, ma okazje zobaczyć m.in.:

 • Zwycięskie łaziki marsjańskie
 • Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych
 • Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki
 • Komputerowe Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych
 • Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych
 • Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
 • Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania
 • Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych,
 • Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Obrazu
 • Laboratorium Samochodów i Ciągników
 • Laboratorium Pomiarów Jakości Energii Elektrycznej
 • Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych
 • Pracownia Multikomputerowa Robotów Mobilnych
 • Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy
 • Laboratorium Reo-przepływów
 • Pracownia Wzornictwa Przemysłowego
 • Laboratorium Systemów Pneumatronicznych
 • Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania
 • Laboratorium Materiałów Drogowych
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
 • Laboratorium Systemów Inteligentnych

Młodzież ma również wysłuchać specjalnie przygotowanych wykładów, prelekcji zarówno w wersji on-line, czyli webinariów, jak i podczas wizyty stacjonarnej na konkretnym wydziale PŚk

9. edycja akcji dla zarejestrowanych klas, rozpocznie się od października 2022 i potrwa do czerwca 2023 r.

 • Odwiedziny odbywać się będą w godzinach 9:00 – 13:30.
 • Zgłoszenie klasy, odbywa się wyłącznie za pomocą, jednego z poniższych  formularzy elektronicznych.
 • O terminie wizyty zostaną Państwo poinformowani e-mailowo
 • Termin realizacji wizyty uzależniony jest od kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo w realizacji wizyty mają klasy III, IV, V
 • Udział w akcji jest bezpłatny
 • Klasy ze Szkół spoza Kielc (na terenie województwa świętokrzyskiego) mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Uczenię

Zgłoszenie klasy

Zapraszamy do udziału III i IV klasy liceów ogólnokształcących oraz IV i V klasy techników.

Prosimy o wypełnienie formularza dla każdej zgłaszanej klasy osobno.

mgr inż. Katarzyna Kraska

Koordynator akcji

41 34 24 736

budynek „B”, piętro III, pok. 3.06,

kkraska@tu.kielce.pl

VI i VII edycja akcji została dofinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.