Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż” organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską i Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi od 2014 roku. Celem Przeglądu jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu świętokrzyskiego o wysokiej klasy wydarzenie artystyczne; ocalenie oraz upowszechnienie cennej i trudnej sztuki śpiewu chóralnego, a także ułatwienie mieszkańcom Kielce i regionu świętokrzyskiego dostępu do niej; popularyzacja utworów wielogłosowych kompozytorów polskich i zagranicznych oraz promowanie muzyki chóralnej zarówno dawnej, jak i współczesnej; kształtowanie i podnoszenie poziomu kultury muzycznej młodzieży akademickiej poprzez prezentację całorocznej pracy dyrygentów i chórów oraz konfrontację ich repertuarów; doskonalenie poziomu wykonawczego młodych chórzystów; wielopłaszczyznowa integracja środowiska akademickiego amatorskiego ruchu artystycznego; dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązywanie nowych niezwykle cennych artystycznych i przyjacielskich kontaktów. W 2020 roku ogólnopolska formuła Przeglądu została zmieniona na międzynarodową.


Zakładane cele realizacji planowanego wydarzenia są następujące:

 • wzbogacenie życia kulturalnego regionu świętokrzyskiego o dużej wartości wydarzenie artystyczne;
 • ułatwienie mieszkańcom Kielce i regionu świętokrzyskiego dostępu do cennej i trudnej sztuki śpiewu chóralnego;
 • budowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej;
 • prezentacja polskiej muzyki chóralnej jak również dzieł muzycznej wielogłosowej literatury światowej szerokiej rzeszy odbiorców podczas trzech koncertów Przeglądu;
 • zaprezentowanie [konfrontacja] swojego repertuaru przez poszczególne chóry Przeglądu szerokiej rzeczy odbiorców [Koncert Inauguracyjny w ZPSzM w Kielcach, Koncert Promenadowy podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Parku Zdrojowym w Busku–Zdroju, Koncert Galowy na Świętym Krzyżu];
 • podniesienie poziomu artystycznego chórzystów biorących udział w Przeglądzie [warsztaty wokalne prowadzone przez uznaną osobowość w dziedzinie chóralistyki i emisji głosu (prof. Elżbieta Krzemińska)];
 • wielopłaszczyznowa integracja środowiska akademickiego amatorskiego ruchu artystycznego [wydarzenia dającego możliwości spotkania się chórzystów z różnych uczelni, w tym towarzyszące im atrakcje (spotkanie integracyjne w stylu dyskotekowym, uroczysta Kolacja Rektorska)];
 • popularyzacja sztuki wokalnej w środowisku akademickim [koncerty będą wykonane przez studentów i dla studentów];
 • zwrócenie uwagi na potrzebę uczestnictwa środowiska akademickiego, zwłaszcza studentów w kulturze wysokiej;
 • umotywowanie obecnych i potencjalnych studentów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, zarówno, jako wykonawcy jak i odbiorcy;
 • umuzykalnienie, uwrażliwienie oraz kształtowanie wyobraźni, kreatywności i percepcyjnej otwartości w odbiorze rzeczywistości studentów świętokrzyskich Uczelni;
 • upowszechnienie muzyki wielogłosowej wśród mieszkańców Kielc i województwa świętokrzyskiego;
 • zaspokojenie zbiorowych potrzeb kulturalnych miasta i regionu świętokrzyskiego;
 • pogłębienie ich wiedzy na temat muzyki i jej twórców – poprzez dobór repertuaru trzech utworów [wspólne chóralne śpiewanie podczas Koncertu Galowego na Świętym Krzyżu];
 • promocja regionu świętokrzyskiego [w szczególności miasta Kielce (nocne zwiedzanie), Świętego Krzyża (zwiedzanie klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Reliktu Drzewa Krzyża Świętego) oraz kurortu Busko–Zdrój z cennymi zasobami leczniczych wód mineralnych [zwiedzanie Łazienek w Parku Zdrojowym i Sanatorium Uzdrowiskowego „Marconi” z 1836 r.].

Postawione cele zostaną osiągnięte poprzez:

 1. Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż” – niepodważalnie – wzbogaci życie kulturalne regionu świętokrzyskiego, a poziom artystyczny i organizacyjny – wzorem trzech poprzednich – będzie wysoki, bo dotychczasowe festiwale zyskały już opinię cennego wydarzenia w śpiewaczym ruchu amatorskim. Tym bardziej, że na chwilę obecną jest on jedyną tego rodzaju imprezą w skali całego naszego kraju, a artystyczny, edukacyjny i wychowawczy walor, a także jego kulturotwórcza rola w naszym regionie jest nie do podważenia.
 2. Przedmiotowe wydarzenie muzyczne przyczyni się do upowszechnia sztuki wielogłosowego śpiewu. Adresowane ono jest do mieszkańców regionu świętokrzyskiego, a ponieważ wszystkie koncerty będą odbywać się w jego granicach [Koncert Inauguracyjny w ZPSzM w Kielcach, Koncert Promenadowy podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Parku Zdrojowym w Busku–Zdroju, Koncert Galowy na Świętym Krzyżu] społeczność lokalna i regionalna będzie miała zapewnioną bezproblemową dostępność w kwestii potencjalnego uczestnictwa.
 3. Cel dot. popularyzacji muzyki i kultury wyższej w zakresie interpretacji wielogłosowych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz promowanie muzyki chóralnej zarówno dawnej, jak i współczesnej, na pewno zostanie osiągnięty, gdyż każdy chór Przeglądu, na tę okoliczność przygotowuje ich cały wachlarz, a następnie będą one wykonane podczas trzech planowanych koncertów, tj.: Koncertu Inauguracyjnego w Kielcach, Koncertu Promenadowego w Busku–Zdroju oraz Koncertu Galowego na Świętym Krzyżu, gdzie tradycyjnie wszystkie chóry wspólnie wykonają fenomenalne utwory.
  Dodatkowo koncert ten będzie transmitowany on–line na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej, a następnie –bezterminowo – wideofilm z finału zostanie umieszczony w serwisie internetowym You Tube.
 4. Cel dot. kształtowania i podnoszenia kultury muzycznej studentów zostanie osiągnięty poprzez prezentację całorocznej pracy dyrygentów i chórów oraz konfrontację ich repertuaru. Dla wszystkich chórzystów będzie to wartościowa przygoda muzyczna, która pomoże ukształtować młodzieży akademickiej [będącej słuchaczami i odbiorcami] ich artystyczny smak, odczuwanie piękna, wrażliwość; a młodym śpiewakom da szansę odniesienia sukcesu, możliwość poznania stylu pracy, dorobku, repertuaru i poziomu artystycznego innych zespołów ocenianego przez jurorów, którzy – na pewno – nie pozostaną obojętni na oryginalne interpretacje utworów i nowatorstwo wykonawcze.
 5. Doskonalenie poziomu wykonawczego chórzystów nastąpi w toku warsztatów wokalnych prowadzonych przez uznaną osobowości w dziedzinie chóralistyki i emisji głosu [prof. Elżbietę Krzemińską], ale również sam udział w festiwalu będzie mobilizacją do dalszego rozwoju, intensywniejszej pracy, do nowych poszukiwań twórczych i warsztatowych oraz bogate źródło inspiracji. To także motywacja do podjęcia kolejnego wysiłku, by śpiewać najlepiej wśród najlepszych, by kiedyś osiągnąć upragniony sukces, bo już obecnie minione Przeglądy potwierdzają rosnącą popularność i znaczenie tego forum szlachetnej rywalizacji, jakim są Przeglądy Chórów Akademickich „Święty Krzyż”.
 6. Cel w zakresie integracji środowiska akademickiego amatorskiego ruchu artystycznego zostanie osiągnięty poprzez niepowtarzalny klimat kieleckiego święta muzyki, na który składa się magia miejsca [gdzie odbywa się Koncert Galowy], wzruszenie pięknem klasycznego repertuaru, bliskość rówieśników z całej Polski, którym „to samo w duszy gra”, poczucie współtworzenia czegoś ważnego, uczestniczenie w ciekawym artystycznym wydarzeniu stanowiące dla młodych śpiewaków znaczące, niezapomniane doświadczenie formujące ich nie tylko, jako artystów, ale także, jako – po prostu – ludzi. Integracji służyć będą towarzyszące Przeglądowi atrakcje [tj.: spotkanie integracyjne w stylu dyskotekowym, uroczysta Kolacja Rektorska, nocne zwiedzanie Kielc, wspólne penetrowanie Parku Zdrojowego i Sanatorium Uzdrowiskowego „Marconi” w Busku–Zdroju, zwiedzanie klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Reliktu Drzewa Krzyża Świętego.
 7. Cel dotyczący nawiązywania nowych kontaktów i dzielenia się doświadczeniami zostanie osiągnięty, gdyż Przegląd to doskonała okazja do pokazania wyników całorocznych wysiłków i wymiany poglądów w tym zakresie, to także możliwość zintensyfikowanej pracy warsztatowej i interpretacyjnej [np. podczas prób do Koncertów: Promenadowego, Galowego oraz na okoliczność występów podczas mszy świętej w Kościele na Świętym Krzyżu] to także oprócz podniosłych momentów i wielkich przeżyć artystycznych okazja do spotkań i rozmów z ludźmi ze środowiska.