Patronaty Honorowe

Minister
Edukacji
i Nauki

Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina

Wojewoda
Świętokrzyski

Biskup Diecezji
Sandomierskiej

Biskup Diecezji
Kieleckiej

Marszałek
Województwa
Świętokrzyskiego

Prezydent
Miasta Kielce

Współorganizatorzy

  • Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
  • Samorządowe Buskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Kielce
  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków
Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki.