VII Międzynarodowy Przegląd Chórów Akademickich „ŚWIĘTY KRZYŻ 2024”

28-30 czerwca 2024 r. 


CELE PRZEGLĄDU

 • dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
 • pielęgnowanie muzyki chóralnej,
 • podnoszenie poziomu wykonawczego akademickich zespołów chóralnych poprzez uczestnictwo w warsztatach,
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej

ORGANIZATOR i GOSPODARZ

 • Politechnika Świętokrzyska.

 WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
 • Samorządowe Buskie Centrum Kultury
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Kielce

RADA ARTYSTYCZNA  I  PATRONAT 

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Pracami Rady Artystycznej kieruje prof. Sławek A. Wróblewski


KOMITET ORGANIZACYJNY

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Koordynator Przeglądu – Pełnomocnik Rektor PŚk
 • dr Małgorzata Banasińska-Barszcz – Komisarz ds. artystycznych
 • mgr inż. Agnieszka Duda – Komisarz ds. organizacyjno-logistycznych

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. VII Międzynarodowy Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2024” odbędzie się w dniach 28 – 30 czerwca 2024 r. w Kielcach, Busku Zdroju i na Świętym Krzyżu.
 2. Uczestnikami Przeglądu mogą być akademickie zespoły chóralne działające przy wyższych uczelniach.
 3. Organizatorzy przewidują udział max. 5 chórów akademickich. O udziale w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń i opinia Rady Artystycznej.
 4. Zespół chętny do udziału w Przeglądzie przesyła na adres Organizatorów czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
 5. Zeskanowana KARTA ZGŁOSZENIA powinna być przesłana na adres mailowy aduda@tu.kielce.pl, a jej oryginał wraz z Oświadczeniem
  – pocztą na adres: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
  z dopiskiem na kopercie: Agnieszka Duda – Przegląd Chórów.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2024 r. (dla wysyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć chóry akademickie reprezentujące wyższe uczelnie.
 2. Każdy chór przygotowuje trwający 15 minut program z muzyką chóralną, który będzie prezentowany podczas Koncertu Inauguracyjnego (w ramach przesłuchań konkursowych).
 3. Każdy Chór zobowiązany jest przygotować komplet wykonywanych utworów w ilości 2 egz. w wersji papierowej dla Jury oraz wersję elektroniczną przesłać wraz z kartą zgłoszeniową.
 4. Ponadto, każdy chór przygotowuje trwający ok. 15 minut program z dowolną muzyką, który będzie prezentowany w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Busku Zdroju (program może zawierać utwory przygotowane do przeglądu, jednak wskazana jest muzyka świecka).
 5. Dodatkowo, każdy chór przygotowuje 2 dowolne utwory sakralne (mogą być to utwory przygotowane na Koncert Inauguracyjny, ale nie przekraczające łącznie czasu 7 min.) oraz 2 utwory wskazane przez Organizatorów do wspólnego wykonania. Program ten będzie wykonany podczas Koncertu Galowego w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.
 6. Obowiązkowe utwory do przygotowania przez wszystkie chóry:
 • Norbert Blacha – „Modlitwa o Pokój”,
 • E. Morricone, arr. Paulo Rowlands – „Gabriel’s Oboe – Angele Dei”
 1. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do Przeglądu podejmuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane najpóźniej do 30 marca 2024 r.
 2. Zespoły, które otrzymają powiadomienie o uczestnictwie w Przeglądzie wpłacają 350 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. Kwotę należy przesłać na konto:
  PL  76 1240 2092 9022 1100 0002 0003
  z dopiskiem ,,Przegląd Chórów Akademickich 2024’’. Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na e-mail podany w Regulaminie w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o kwalifikacji do Przeglądu.
  W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.

JURY

 1.  Występ chórów podczas Koncertu Inauguracyjnego będzie oceniać Jury złożone z wybitnych muzyków powołane przez Organizatorów i Radę Artystyczną
 2.  Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3.  Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

NAGRODY

 Jury przyznaje nagrody:

 • I miejsce uhonorowane Dyplomem i dedykowaną Statuetką VII Międzynarodowego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2024”
 • II miejsce uhonorowane Dyplomem i dedykowaną Statuetką VII Międzynarodowego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2024”
 • III miejsce uhonorowane Dyplomem i dedykowaną Statuetką VII Międzynarodowego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2024”
 • Wyróżnienie uhonorowane Dyplomem i dedykowaną Statuetką VII Międzynarodowego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2024”

 oraz

 • „Złote Pasmo” – 90 do 100 punktów
 • „Srebrne Pasmo” – 80 do 89 punktów
 • „Brązowe Pasmo” – 70 do 79 punktów
 • Wyróżnienie – poniżej 70 punktów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej i dźwiękowej biorących udział w Przeglądzie zespołów w celu ich publicznej popularyzacji.
 3. Organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie w Domach Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w pokojach o wysokim poziomie (2 os. pokoje z łazienką i aneksem kuchennym) oraz wyżywienie (obiad i kolację w pierwszym dniu Przeglądu, śniadanie, obiad i kolację w drugim dniu Przeglądu oraz śniadanie, obiad, kolację/suchy prowiant na drogę w trzecim dniu Przeglądu).
 4. Koszty przejazdu na Przegląd do miejsca zakwaterowania (Kampus Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach) pokrywają zespoły.
 5. Dojazdy na koncerty na terenie powiatu kieleckiego w tym dojazd do Buska Zdroju oraz na Koncert Galowy na Świętym Krzyżu zapewniają Organizatorzy.
 6. Rezygnacja z udziału w przeglądzie oraz inne zmiany związane z występem powinny być zgłoszone do Biura Organizacyjnego najpóźniej trzy tygodnie przed datą odbycia się Przeglądu.
 7. Przegląd zakończy Koncert Galowy w wykonaniu wszystkich chórów – uczestników Przeglądu, w trakcie którego zostaną wręczone nagrody. Koncert Galowy poprzedzony będzie uroczystą mszą świętą (prosimy o przygotowanie jednego utworu liturgicznego do wykonania podczas mszy św.).
 8. Nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA  jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Komisarz ds. organizacyjno-logistycznych: mgr inż. Agnieszka Duda tel. 41/34 24 537, kom. 601 065 878, e-mail: aduda@tu.kielce.pl


REGULAMIN PRZEGLĄDU_2024 -pasma-zał 1

Szczegółowy Program_2024-zał. 2

Karta zgłoszenia_2024-zał 3

Karta zgłoszenia 2024-zał 3

organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.