Podczas VI Międzynarodowego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2020”, zmagania chórów oceniać będzie Jury w składzie:

 • Elżbieta Krzemińska, profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Artystyczny UMCS oraz Podyplomowe Studia przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie chórmistrzostwa i emisji głosu. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wykonawstwa muzyki dawnej prowadzonych przez Dirkiana Horringe’a, a także ukończyła kurs mistrzowski pod kierunkiem sir Davida Willcocksa i Michaela Glassera w zakresie chóralistyki i w zakresie emisji głosu pod kierunkiem Ruth Holton.
  Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej.
  Od 1987 roku prowadzi Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej. Pod jej dyrekcją zespół przygotował ponad 300 koncertów z muzyką a cappella i wokalno-instrumentalną w Polsce i wielu krajach europejskich. Chór Politechniki otrzymał liczne czołowe nagrody na konkursach chóralnych a dyrygentka otrzymała Specjalną Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta we Włoszech (1996 i 2001) i Słowacji (2007). Koncertowała w wielu krajach Europy, m.in.: Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Anglia, Walia, Węgry, Czechy, Słowacja, Portugalia, Wyspy Kanaryjskie, Ukraina, Grecja.
  Bierze udział w pracach jury wielu konkursów i festiwali chóralnych.
  Od 2013 r. jest dyrygentem Chóru Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”. Repertuar zespołu obejmuje obok dzieł oratoryjnych i kantatowych wykonywanych z orkiestrą filharmoniczną także muzykę a cappella od renesansu do współczesności.
  Aktywnie współpracuje z Klasztorem oo. Dominikanów i Fundacją „Restaurare Basilicam”, gdzie w latach 2003-2017 realizowała projekt dominikański – Festiwal „Wielkopostne Śpiewanie”, którego była dyrektorem artystycznym.
  Jej zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą przede wszystkim chóralistyki, ale również emisji głosu w śpiewie i w mowie zawodowej. Dwukrotnie brała udział w pracach Kapituły przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Lublina. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin.


 

 • dr hab. Ewa Robak – doktor habilitowany sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Jest Dziekanem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i pracownikiem Instytutu Edukacji Muzycznej UJK Prowadzi zajęcia z przedmiotów: chór, dyrygowanie, praktyki dyrygenckie, seminarium pracy licencjackiej.
  Pracowała z chórami I i II stopnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach oraz z Chórem Filharmonii Świętokrzyskiej. W 1998 r. roku założyła Chór Kameralny Fermata (Fermata – chór kameralny), którego członkami są absolwenci, studenci i pracownicy Instytutu Edukacji Muzycznej UJK. Od 2009 r jest również dyrygentem Chór Antidotum. Prowadzi ponadto zajęcia muzyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz warsztaty dla zespołów wokalnych, chóralnych i dyrygentów. Uczestniczy w pracach jury na różnorodnych konkursach i festiwalach.
  W trakcie swojej pracy przygotowała chóry do wykonania między innymi dzieł J. S. Bacha, W. Kilara, M. Niziurskiego, J. Ruttera, W. A. Mozarta, L. Cherubiniego,, R. Wagnera, G. Verdiego i C. Gounoda, P. Rubika , B. Gliniaka, A. Sławińskiego, P. Łukowca i in. Ma na swoim koncie udział w nagraniu, z Chórem Instytutu Edukacji Muzycznej i Chórem Kameralnym Fermata, 12 płyt CD i DVD, w tym cztery z nich a cappella z Chórem Kameralnym Fermata – Fermata kolęduje, Portfolio, Grechuta niejednym głosem, Zaśpiewam Jezuskowi. Wraz z prowadzonymi przez siebie chórami wzięła udział w ponad 340 koncertach w kraju i za granicą( USA, Dania, Słowacja, Czechy, Hiszpania, Włochy), w tym w dużych produkcjach dla kilkunastotysięcznej widowni. Dokonała wielu nagrań dla TVP i PR. Oprócz nagród zdobytych z chórami, otrzymała również nagrody indywidualne: Rektora Akademii Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia artystyczne 2003/2004, 2005/2006, 2009; nagrodę I st. Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2004; nagrodę Miasta Kielce za 2005; nagrodę dla Dyrygenta za inspirującą technikę dyrygencką na XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (2011), nagrodę dla Dyrygenta na XI Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera Gaude Cantem w Bielsku – Białej (2015), nominację do nagrody Marszałka „Świętokrzyska Victoria” w kat. Osobowość (2014). Ewa Robak jest aktywna w środowisku i poza regionem. Na uwagę zasługują inicjatywy w zakresie edukacji i promocji: audycje dla przedszkolaków, koncerty familijne z Filharmonią Świętokrzyską, koncerty kolędowe Fermaty z udziałem okazjonalnego chóru dziecięcego „Dziatki Fermatki”, cykl p.t. „Pieśniobrania”. Celem tych muzycznych spotkań jest „rozśpiewanie kielczan”, poprzez wspólny śpiew pieśni należących do kanonu kultury polskiej, a także aktywizacja i współpraca różnych środowisk. Ewa Robak od czterech lat jest współorganizatorem i wykładowcą corocznych warsztatów pt. „Świętokrzyski Zlot Chórów” , przeznaczonych dla chórów i dyrygentów z województwa świętokrzyskiego.
  Celem jej pracy społeczno-organizacyjnej jest rozśpiewanie kielczan od przedszkola do seniora.


 • Sławek Adam Wróblewski, profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach muzycznych. Pierwszych lekcji muzyki udzielał mu jego dziadek Adam Wróblewski, absolwent Konserwatorium Warszawskiego.
  Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: fortepian w klasie prof. dr Teresy Manasterskiej, kameralistykę fortepianową w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego i dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Stanisława Wisłockiego (dyplom z wyróżnieniem). Doskonalił swoje umiejętności w Accademia Chigiana w Sienie (studia u: Jurija Temirkanowa, Myung-Whun Chunga, Trio di Trieste) i Akademii im. Gioacchino Rossiniego w Pesaro (studia u Alberto Zeddy). Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Brał udział w wielu festiwalach: Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, „Forum Lutosławskiego” w Filharmonii Narodowej, Lubelskie Forum Muzyki Współczesnej im. W. Lutosławskiego, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Festiwal Mozartowski w Warszawie, „Muzyka w Starym Krakowie” i „Wratislavia Cantans” (asystent Jerzego Semkowa przy wykonaniach II Symfonii Gustava Mahlera), „Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza” organizowany przez NOSPR,Concerti per l’Europa” w Palazzo Labia w Wenecji, festiwal Pro Mundo Uno” – koncert w Castel Gandolfo przed Papieżem Janem Pawłem II. W latach 2012-2015 był dyrygentem gościnnym Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego. Ma w swym dorobku wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i archiwalnych. Dla Polskiego Radia nagrał z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (m.in. IX Symfonię „Di Speranza” Andrzeja Panufnika, I Symfonię Zygmunta Noskowskiego, Koncert wiolonczelowy Jana Maklakiewicza, Concerto lugubre Tadeusza Bairda). Jako pianista nagrał: z NOSPR Concerto quasi una fantasia” Jana Maklakiewicza), dla Radia Suisse International (Kwintet fortepianowy Konstantego Regamey’a – pierwsze nagranie w historii fonografii). Jest współzałożycielem zespołu kameralnego Nowe Trio Warszawskie, razem z którym został laureatem konkursów: w Łodzi (1989 – nagroda specjalna „za szczególnie interesującą interpretację”, w Mulhouse-Ilzach (1992). Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną: na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa dyrygentury) – oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie – nauczyciel dyplomowany. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej d/s awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC (w 2016 roku wybrany na drugą kadencję). Ma w swoim dorobku wiele prawykonań muzyki polskiej (utwory Romualda Twardowskiego, Marty Ptaszyńskiej, Mariana Borkowskiego, Edwarda Sielickiego, Piotra Mossa, Marka Sewena, Jerzego Derfla, Pawła Łukaszewskiego, Mikołaja Góreckiego). W październiku 2003 otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej za „wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktyczno – wychowawczej”. W maju 2015 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Sławkowi A. Wróblewskiemu tytuł profesora sztuk muzycznych.