Podczas VI Międzynarodowego Przeglądu Chórów Akademickich Święty Krzyż 2022, zmagania chórów oceniać będzie Jury w składzie:

prof. Elżbieta Krzemińska

Profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Artystyczny UMCS oraz Podyplomowe Studia przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie chórmistrzostwa i emisji głosu.Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, zajęcia metodyki emisji głosu na kierunku Edukacja muzyczna i Jazz i muzyka estradowa.Od 1987 roku prowadzi Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej. Pod jej dyrekcją zespół przygotował ponad 350 koncertów z muzyką a cappella i wokalno-instrumentalną w Polsce i wielu krajach europejskich. Chór Politechniki otrzymał liczne czołowe nagrody na konkursach chóralnych: Academia Cantat ‘89, Eurotreff ‘89 i ‘94 (Niemcy), Cant Coral ‘90 (Hiszpania), Oskarshamn ‘93 (Szwecja), Riva del Garda ‘96 (Włochy) – Złoty Dyplom, Nagroda Specjalna dla Dyrygenta, Rodos ‘98 (Grecja) – Brązowy Medal, Grado ‘01 (Włochy) – Złoty Dyplom, I Miejsce w kategorii chórów mieszanych i Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta, XVI Polifonica Oristanese ‘03 (Włochy), XI Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich ‘05 – Coimbra (Portugalia), II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Bratysławie (Słowacja) ‘07 – Złote Pasmo i Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta, I Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Cantate Croatia” ‘09 – Pula (Chorwacja), I Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2014” – I Nagroda, V Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny „Cançó Mediterrània 2015” – Lloret de Mar (Hiszpania) – Złoty Dyplom w kategorii „Muzyka sakralna”, Złoty Dyplom w kategorii „Folklor”, Srebrny Dyplom w kategorii „Muzyka katalońska”, dwa Złote Medale na I International Choir Competition „Adratic Pearl” w Dubrowniku (Chorwacja) w 2019 r., VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie w 2021 r. Chór zdobył najwyższą punktację festiwalu 93 pkt. i Złotą Wstęgę Solczy oraz Nagrodę Specjalną za najlepiej wykonany utwór sakralny, „Musica Orbis Festival” w Pradze. Chór zdobył Złoty Medal i drugie miejsce ex aequo z Chórem z Chin. Zdobył także drugie miejsce w konkursie o Nagrodę Publiczności zdobywając 600 oddanych głosów a także ponad 3000 odsłuchań. Na XV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini we Włoszech, w 2021 r. Chór zdobył Złoty i Srebrny Dyplom i dwa Srebrne Medale.Bierze udział w pracach jury wielu konkursów i festiwali chóralnych ogólnopolskich i międzynarodowych.

W 2013 r. założyła i do 2018 r. prowadziła jako dyrygent Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”, z którym przygotowała wiele utworów instrumentalno-wokalnych. Aktywnie współpracuje z Klasztorem oo. Dominikanów i Fundacją „Restaurare Basilicam”, gdzie w latach 2003-2017 realizowała, jako dyrektor artystyczny, dominikański projekt – Festiwal „Wielkopostne Śpiewanie”.

Jej zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą przede wszystkim chóralistyki, ale również emisji głosu w śpiewie i w mowie zawodowej. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin i Medalem 450-lecia Unii Lubelskiej.

prof. Sławek Adam Wróblewski - przewodniczący

Profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach muzycznych. Pierwszych lekcji muzyki udzielał mu jego dziadek Adam Wróblewski, absolwent Konserwatorium Warszawskiego.

Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: fortepian w klasie prof. dr Teresy Manasterskiej, kameralistykę fortepianową w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego i dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Stanisława Wisłockiego (dyplom z wyróżnieniem). Doskonalił swoje umiejętności w Accademia Chigiana w Sienie (studia u: Jurija Temirkanowa, Myung-Whun Chunga, Trio di Trieste) i Akademii im. Gioacchino Rossiniego w Pesaro (studia u Alberto Zeddy). Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Brał udział w wielu festiwalach: Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, „Forum Lutosławskiego” w Filharmonii Narodowej, Lubelskie Forum Muzyki Współczesnej im. W. Lutosławskiego, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Festiwal Mozartowski w Warszawie, „Muzyka w Starym Krakowie” i „Wratislavia Cantans” (asystent Jerzego Semkowa przy wykonaniach II Symfonii Gustava Mahlera), „Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza” organizowany przez NOSPR, „Concerti per l’Europa” w Palazzo Labia w Wenecji, festiwal „ Pro Mundo Uno” – koncert w Castel Gandolfo przed Papieżem Janem Pawłem II. W latach 2012 – 2015 był dyrygentem gościnnym Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego. Ma w swym dorobku wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i archiwalnych. Dla Polskiego Radia nagrał z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (m.in. IX Symfonię „Di Speranza” Andrzeja Panufnika, I Symfonię Zygmunta Noskowskiego, Koncert wiolonczelowy Jana Maklakiewicza, Concerto lugubre Tadeusza Bairda). Jako pianista nagrał: z NOSPR „Concerto quasi una fantasia” Jana Maklakiewicza), dla Radia Suisse International (Kwintet fortepianowy Konstantego Regamey’a – pierwsze nagranie w historii fonografii). Jest współzałożycielem zespołu kameralnego Nowe Trio Warszawskie, razem z którym został laureatem konkursów: w Łodzi (1989 – nagroda specjalna „za szczególnie interesującą interpretację”, w Mulhouse-Ilzach (1992). Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną: na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa dyrygentury) – oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie – nauczyciel dyplomowany. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej d/s awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego. W latach 2012 – 2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC (w 2016 roku wybrany na drugą kadencję). Ma w swoim dorobku wiele prawykonań muzyki polskiej (utwory Romualda Twardowskiego, Marty Ptaszyńskiej, Mariana Borkowskiego, Edwarda Sielickiego, Piotra Mossa, Marka Sewena, Jerzego Derfla, Pawła Łukaszewskiego, Mikołaja Góreckiego). W październiku 2003 otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej za „wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktyczno – wychowawczej”. W maju 2015 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Sławkowi A. Wróblewskiemu tytuł profesora sztuk muzycznych.
We wrześniu 2021 był odpowiedzialny i poprowadził oprawę muzyczną uroczystej Liturgii Beatyfikacyjnej Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z udziałem Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego i połączonych Chórów Warszawskich.

dr hab. Janusz Król, prof. UJK

Urodził się w 1951 roku na Mazurach w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych, po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II – stopnia i Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. W latach 1971-75 studiował w Akademii Muzycznej w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra sztuki.

Od października 1975r. Janusz Król pracuje w Instytucie Wychowania Muzycznego kieleckiej WSP, gdzie z pasją organizuje i prowadzi działalność artystyczną w oparciu o liczne zespoły muzyczne. Szybko awansuje. Podstawą awansów są głównie efekty pracy z chórem Instytutu, który prowadzi nieprzerwanie do roku 1999.

W 1986 roku skutecznie przeprowadził przewód kwalifikacyjny I, a 10 lat później II-stopnia uzyskując stanowisko profesora. W Instytucie Wychowania Muzycznego pełnił funkcje wicedyrektora ds. studiów dziennych. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich Akademii Świętokrzyskiej. W latach 2005-2008 był Prodziekanem Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. Od 2008 roku Prorektor ds. Dydatkycznych i Studenckich Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Posiada bogaty dorobek artystyczny (liczne występy krajowe i zagraniczne, m. in. Belgia, Bułgaria, Ukraina). Uczestniczył w poważnych artystycznych przedsięwzięciach m. in. W prawykonaniu „Te Deum” Mirosława Niziurskiego, „Stabat Mater” G.P.Pergolesiego, „Gloria” A. Vivaldiego. Chór pod dyrekcją Janusza Króla bierze udział w corocznym Festiwalu Jeunesses Musicales.

Ważnym wydarzeniem ostatniego okresu było przygotowanie chórów ( Chór Filli Akademii Świętokrzyskiej Piotrków Trybunalski, Chór Miasta Radomia i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej) do wykonania IX Symfonii L. v. Beethovena i Carminy Burana C. Orffa. Wyżej wymienione dzieła prezentowano z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali i Marka Pijarowskiego.

Jest zasłużonym organizatorem seminariów i szkoleń dla nauczycieli-dyrygentów, od lat prowadzi warsztaty chóralne oraz cykliczne audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zapraszany jest do pracy jury na przeglądach i konkursach chóralnych.

Janusz Król to niestrudzony popularyzator muzyki chóralnej, którego działalność stanowi przykład twórczego, właściwego edukacyjnie i artystycznie wykorzystania potencjału muzycznego studentów.

Warsztaty wokalne poprowadzi

Agnieszka Tyrawska-Kopeć

Sopran. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie Filię w Białymstoku (specjalność: flet w klasie ad. Krystyny Gołaszewskiej i specjalność: dyrygentura chóralna w klasie prof. Bożenny Sawickiej), Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (specjalność wokalno-aktorska w klasie śpiewu prof. Urszuli Kryger). W roku 2013 uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku). Brała udział w licznych kursach mistrzowskich zarówno fletowych (m.in. u Miriam Nastasi, Hansa Martina Zilla, Janosa Balinta, Elżbiety Dastych Szwarc, Urszuli Janik, Cezarego Traczewskiego) jak i wokalnych (m.in. u Olgi Pasiecznik, Andrzeja Leonarda Mroza). Była dwukrotną laureatką etapu regionalnego, konkursu na najlepszego studenta Primus Inter Pares, uzyskała pierwszą nagrodę w konkursie Primus Expert – najlepszy w regionie w dziedzinie „Artysta”, zajęła II miejsce w IV Konkursie Młodych Chórmistrzów. W 2006 roku była laureatką ogólnopolskiego finału konkursu na najlepszego studenta RP Primus Inter Pares – otrzymała I nagrodę̨ w kategorii „Artysta”. Stypendystka ministra kultury.

Współpracowała przez wiele lat jako solistka, flecistka, dyrygent, chórmistrz i chórzystka z Filharmonia Lwowską, Filharmonią Lubelską, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu, Operą i Filharmonią Podlaską, Teatrem Muzycznym w Lublinie, NFM im. W. Lutosławskiego, Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, Agencją Artystyczną Pro Musica, Chórem Dudaryk ze Lwowa, Chórem Akademickim UMCS w Lublinie, Chórem Akademickim Politechniki Lubelskiej (stała współpraca do dnia dzisiejszego), Chórem Akademickiem KUL, z Białostockim Chórem Kameralnym Cantica Cantamus, Orkiestrą Kameralną Sinfonia Academica. Jako solistka – śpiewaczka pracowała z wieloma dyrygentami: m.in. Marcinem Sompolińskim, Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim, Szymonem Makowskim, Jerzym Koskiem, Przemysławem Fiugajskim, Wojciechem Rodkiem, Rubenem Silva, Kubą Wnukiem. Koncertowała z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą wykonując partie solowe w utworach W. A. Mozarta, J.S. Bacha, A. Vivaldiego, G.F. Haendla, A. Brucknera, G. Verdiego, G. Bizeta, S. Moniuszki, J. Straussa, A. Dvoraka, J.D. Zelenki, E. d’Astorgi, J. Ruttera, A.L. Webbera, L. Bernsteina, G. Gerschwina, M. Wajnberga, S. Koszowskiego, M. A. Charpentiera, J. Bocka, P. Bańki, K. Dębskiego, A. Nikodemowicza. Dokonała wielu prawykonań i nagrań. Wystąpiła w koncercie zrealizowanym przez TVP (pierwsza emisja 28.01.2018 roku w TVP2) wykonując Ekstazę do świętego z feretronu P. Bańki. Obecnie jest solistką Teatru Muzycznego w Lublinie.