Projekty współfinansowane przez UE

wrz
08

Projekt Dziś Uczeń – Jutro Student

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z uczelnią wyższą Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – współorganizatorem zadań oraz 11 Powiatami woj. świętokrzyskiego: buskim, jędrzejowskim, m. Kielce, kazimierski, opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim i staszowskim (tylko powiat konecki, decyzją Władz Powiatu nie dołączył do realizacji projektu). strona projektu

Czytaj więcej
lip
06

Projekt PARROT AI – Inteligentny asystent lekarza

Akronim: PARROT AI  Kierownik Projektu B+R : dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk Okres realizacji: od 01.05.2023 do 30.04.2026  Wartość Projektu: 11 154 421,73 zł Wartość dofinansowania: 7 900 683,75 zł Wartość dofinansowania PŚk: 3 848 750,00 zł  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego INFOSTRATEG, konkurs: INFOSTRATEG IV Nr umowy […]

Czytaj więcej
mar
02

Projekt TRAFFIC

Tytuł: „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” Akronim: Traffic Kierownik Projektu B+R : dr inż. Radosław Belka Okres realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Wartość Projektu: 5 054 052,50 zł Wartość dofinansowania: 3 554 372,50 zł Wartość dofinansowania PŚk: 1 304 852,50 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs Szybka ścieżka […]

Czytaj więcej
sty
23

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Harmonogram naboru wniosków FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Ścieżka SMART Celem […]

Czytaj więcej
mar
07

Krajowy Magazyn Danych

Projekt: „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.” Umowa: POIR.04.02.00-00-D010/20-00 Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Budżet projektu: 190 819 117,31 zł Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 153 540 119,74 zł […]

Czytaj więcej
cze
17

Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Świętokrzyska jako Partner z Politechniką Krakowską realizuje projekt „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”. Celem projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy [...]
Czytaj więcej
lut
24

PIONIER-LAB

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach […]

Czytaj więcej
gru
16

EMOTICA AI

PROJEKT „EMOTICA AI – Inteligentny System Contact Center” nr umowy: POIR.04.01.04-00-0079/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Okres realizacji projektu: 01-07-2020 – 30-06-2023 Całkowity koszt realizacji projektu – 6 947 674 79 PLN Wartość dofinansowania projektu  – 4 651 057,95 PLN […]

Czytaj więcej
lis
19

TARGET – multifunkcjonalny system dla flot transportowych

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0091/19-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne Cel szczegółowy – wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres projektów aplikacyjnych Okres realizacji: od 1 listopada 2020 –  30 kwiecień 2023 Całkowity […]

Czytaj więcej
gru
03

TWEC

System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych nr umowy: POIR.04.01.04-00-0035/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 […]

Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content