Projekty współfinansowane przez UE

mar
02

Projekt TRAFFIC

Tytuł: „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” Akronim: Traffic Kierownik Projektu B+R : dr inż. Radosław Belka Okres realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Wartość Projektu: 5 054 052,50 zł  Wartość dofinansowania: 3 554 372,50 zł Wartość dofinansowania PŚk: 1 304 852,50 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs Szybka ścieżka […]

Czytaj więcej
sty
23

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Harmonogram naboru wniosków FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Ścieżka SMART Celem […]

Czytaj więcej
mar
07

Krajowy Magazyn Danych

Projekt: „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.” Umowa: POIR.04.02.00-00-D010/20-00 Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Budżet projektu: 190 819 117,31 zł Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 153 540 119,74 zł […]

Czytaj więcej
cze
17

Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Świętokrzyska jako Partner z Politechniką Krakowską realizuje projekt „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”. Celem projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy [...]
Czytaj więcej
lut
24

PIONIER-LAB

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach […]

Czytaj więcej
gru
16

EMOTICA AI

PROJEKT „EMOTICA AI – Inteligentny System Contact Center” nr umowy: POIR.04.01.04-00-0079/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Okres realizacji projektu: 01-07-2020 – 30-06-2023 Całkowity koszt realizacji projektu – 6 947 674 79 PLN Wartość dofinansowania projektu  – 4 651 057,95 PLN […]

Czytaj więcej
lis
19

TARGET – multifunkcjonalny system dla flot transportowych

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0091/19-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne Cel szczegółowy – wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres projektów aplikacyjnych Okres realizacji: od 1 listopada 2020 –  30 kwiecień 2023 Całkowity […]

Czytaj więcej
gru
03

TWEC

System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych nr umowy: POIR.04.01.04-00-0035/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 […]

Czytaj więcej
paź
03

Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowany dla UBI (Usage Based Insurance)

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0004/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie – Badania naukowe i prace rozwojowe Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia: 2019-10-01 data zakończenia: 2021-09-30. Całkowity koszt realizacji projektu – 4 329 393.77 zł (w tym PŚk: 2 108 133,11 zł) Wartość dofinansowania projektu – 3 842 894,58 zł (w […]

Czytaj więcej
wrz
10

PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Projekt: „PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” Porozumienie: POIR.04.02.00-00-B001/18-00 POIR.04.02.00-00-B001/18-00 z dnia 29.06.2018 r. Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 4.2 – Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR Budżet projektu: 233 856 996,23 zł Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 168 640 000,00zł Okres realizacji:  grudzień 2018 r. ÷ grudzień […]

Czytaj więcej