Projekty współfinansowane przez UE

mar
07

Krajowy Magazyn Danych

Projekt: „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.” Umowa: POIR.04.02.00-00-D010/20-00 Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Budżet projektu: 190 819 117,31 zł Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 153 540 119,74 zł […]

Czytaj więcej
cze
17

Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Świętokrzyska jako Partner z Politechniką Krakowską realizuje projekt „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”. Celem projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum […]

Czytaj więcej
lut
24

PIONIER-LAB

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach […]

Czytaj więcej
gru
16

EMOTICA AI

PROJEKT „EMOTICA AI – Inteligentny System Contact Center” nr umowy: POIR.04.01.04-00-0079/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Okres realizacji projektu: 01-07-2020 – 30-06-2023 Całkowity koszt realizacji projektu – 6 947 674 79 PLN Wartość dofinansowania projektu  – 4 651 057,95 PLN […]

Czytaj więcej
lis
19

TARGET – multifunkcjonalny system dla flot transportowych

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0091/19-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne Cel szczegółowy – wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres projektów aplikacyjnych Okres realizacji: od 1 listopada 2020 –  30 kwiecień 2023 Całkowity […]

Czytaj więcej
gru
03

TWEC

System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych nr umowy: POIR.04.01.04-00-0035/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 […]

Czytaj więcej
paź
03

Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowany dla UBI (Usage Based Insurance)

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0004/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie – Badania naukowe i prace rozwojowe Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia: 2019-10-01 data zakończenia: 2021-09-30. Całkowity koszt realizacji projektu – 4 329 393.77 zł (w tym PŚk: 2 108 133,11 zł) Wartość dofinansowania projektu – 3 842 894,58 zł (w […]

Czytaj więcej
wrz
10

PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Projekt: „PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” Porozumienie: POIR.04.02.00-00-B001/18-00 POIR.04.02.00-00-B001/18-00 z dnia 29.06.2018 r. Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 4.2 – Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR Budżet projektu: 233 856 996,23 zł Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 168 640 000,00zł Okres realizacji:  grudzień 2018 r. ÷ grudzień […]

Czytaj więcej
wrz
03

Echogeniczna mikrosonda do krioelektrolizy wykonana w technologii laserowej

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0161/17-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Projekt realizowany ze środków krajowych – dotacji celowej NCBIR, na zasadach zgodnych z regulaminem Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne” Okres realizacji projektu: 1-09-2019r. do 28-02-2022 r. Całkowity koszt realizacji projektu – 4 103 814,71 PLN (w tym PŚk: 1 505 000,00 […]

Czytaj więcej
sie
05

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Aktualności W mediach Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 Nr projektu RPSW.01.01.00-26-0001/20 Porozumienie ws. dofinansowania nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-00 Oś Priorytetowa I – Innowacje i nauka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 Cel projektu: [...]
Czytaj więcej