współpraca z edukacją

pozostałe jednostki

patronat Rektora

Zasady obejmowania wydarzeń/przedsięwzięć patronatem honorowym Rektora Politechniki Świętokrzyskiej lub udziału Rektora w komitetach honorowych.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej może patronować wybranym przedsięwzięciem naukowym, kulturalnym, społecznym, sportowym oraz innym o szczególnej randze i znaczeniu dla Uczelni lub Jej partnerów. W celu ubiegania się o patronat należy złożyć poniższy wniosek. Szczegóły w poniższym regulaminie.

Zarządzenie Nr 92/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad obejmowania patronatem honorowym lub udziału Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w komitetach honorowych

WNIOSEK o udział Rektora PŚk w komitecie honorowym / o objęcie patronatem honorowym Rektora PŚk

Promocja Uczelni

Zobacz wybrane wydarzenia

Wiecej