Współpraca z przemysłem

Ośrodek Transferu Technologii PŚk

Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Współpraca z edukacją

Polibus

Dziecięca Politechnika Świętokrzyksa

Centrum Sportu

pozostałe jednostki

Współpraca Międzynarodowa

Fundacja im. Stanisława Staszica

Klub "Pod Krechą"

rektorat 2015 -2

Biblioteka Główna

sando_02-995x1024

Ośrodek Architektury i Humanistyki w Sandomierzu