Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej

Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2019r. w realizacji badań według procedur:

  • Badanie mikrostruktury stali i stopów wg PB 5.4.1 wyd. 03 z dnia 15.05.2019
  • Skład chemiczny w mikroobszarach wg ISO 22309:2011w zakresie od Z=11 do Z=83

Wyposażenie laboratorium:

Elektronowy mikroskop skaningowy firmy JEOL 7100F z emisja polową. Wyposażony jest w detektor EDS firmy OXFORD X Max Mikroskop skaningowy JEOL JSM 7100F z emisja polową wyposażony w detektor OXFORD Instruments X-max EDS oraz detektor BSE. Zakres powiększeń: od x 10 do x 1000000 Zdolność rozdzielcza: 1.2 nm przy napięciu 30 kV, 3 nm przy napięciu 1 kV .Zakres zmian napięcia przyspieszającego: od 100 V do 30 kV Wymiary próbki: maks. średnica 40 mm, maks. wysokość 25 mm

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się napylarki służące do nanoszenia warstw przewodzących prąd na materiały niemetaliczne.

Laboratorium dysponuje sprzętem umożliwiającym wykonywanie zgładów metalograficznych oraz niezbędnymi środkami do trawienia próbek w celu ujawniania ich struktury.

Laboratorium posiada możliwości wykonywania pomiarów twardości metoda Vickersa mikrotwardościomierzem firmy: Innovatest Nexus 4000 w zakresie siły obciążenia 0,02-30 Kgf. Oprogramowanie pozwala na konwersje Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell, Leeb i wytrzymałości na rozciąganie.

Laboratorium badawcze AB 1723

Certyfikat Akredytacji

dr inż. Justyna Kasińska

kierownik

41 34 24 470

kasinska@tu.kielce.pl

mgr inż. Piotr Furmańczyk

kierownik ds. technicznych