Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej

Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej

Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej (LEP) jest akredytowanym (nr akredytacji PCA: AB 117) laboratorium badawczym, wykonującym badania zgodności wybranych produktów z odnośnymi aktami normatywnymi (polskimi i europejskimi). Szczególnym obszarem (objętym akredytacją) są badania zgodności (z wybranymi dyrektywami UE i normami) oraz badania homologacyjne (wg wybranych regulaminów EKG ONZ) elementów elektrotechniki i elektroniki pojazdowej.

W laboratorium są też prowadzone badania uzupełniające, mające na celu ocenę skuteczności samochodowych urządzeń zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem oraz systemów lokalizacji pojazdów (na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych). LEP jest jednostką badawczą, notyfikowaną przez Transportowy Dozór Techniczny, a wykonywane przez LEP badania są podstawą do udzielania bądź rozszerzania homologacji wybranych wyrobów.

W ramach procesów homologacyjnych LEP pełni także funkcje nadzorcze i przeprowadza kontrole zgodności produkcji, będące następnie podstawą udzielenia bądź utrzymania homologacji typu rozmaitych wyrobów.

Działalność naukowo-badawcza pracowników LEP skupia się na różnych aspektach projektowania, diagnozowania i eksploatacji urządzeń elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Ponadto pracownicy LEP prowadzą badania z zakresu stosowania innowacyjnych metod linearyzacji układów nieliniowych równań różniczkowych oraz prace nad opracowywaniem i praktycznym stosowaniem metod sztucznej inteligencji w procesach diagnozowania i monitorowania diagnostycznego.

Wyposażenie LEP obejmuje szereg wzorcowanych stanowisk badawczych i przyrządów, wśród których można wymienić następujące: komora GTEM, komora klimatyczna, komora solna, komora grzewcza, wstrząsarki, w pełni wyposażone stanowiska, służące m. in. do badania: szeroko- i wąskopasmowej emisji promieniowania elektromagnetycznego, emisji zaburzeń przewodzonych wzdłuż przewodów, odporności urządzeń na promieniowanie elektromagnetyczne i zaburzenia przewodzone, poprawności działania różnych elementów wyposażenia pojazdów (np. układów zapłonowych, alternatorów, regulatorów napięcia, przerywaczy kierunkowskazów, przełączników, wiązek przewodów zapłonowych i innych), odporności na korozję, odporności na drgania, odporności na działanie temperatur, odporności na działanie płomieni itd.

Laboratorium badawcze AB 117

Zakres Akredytacji

dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

kierownik

502 914 609

rozowicz@tu.kielce.pl

dr inż. Grzegorz Słoń

kierownik ds. technicznych

41 34 24 143 / 602 350 706

g.slon@tu.kielce.pl

mgr inż. Zbigniew Barwicki

kierownik ds. technicznych