Laboratorium Techniki Świetlnej

Laboratorium Techniki Świetlnej

Laboratorium Techniki Świetlnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 1714) oraz uprawnienia do wykonywania badań urządzeń oświetleniowych, elementów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów w zakresie znakowania wyrobów znakami: „E”, „e” i „CE”.

Laboratorium wykonuje badania homologacyjne na zgodność z następującymi regulaminami EKG ONZ (UNECE): nr 3, 4, 6, 7, 10, 19, 23, 38, 48, 65, 87, 123, 148

Oferta usług naukowo-badawczych obejmuje m. in. następujące badania:

 • badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

 • badania samochodowych systemów oświetleniowych,

 • badania strumienia świetlnego, luminancji,

 • badania światłości kierunkowej,

 • wyznaczanie krzywej rozsyłu światłości,

 • badania skuteczności świetlnej, temperatury barwowej, współrzędnych chromatyczności barwy

 • badania natężenia oświetlenia, równomierności oświetlenia

 • badania rozkładu skumulowanego strumienia świetlnego,

 • badania współczynnika przepuszczania światła, współczynnika odbijania światła

 • badania paneli fotowoltaicznych,

 • badania paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych z użyciem rejestracji warunków pogodowych oraz parametrów elektrycznych w dowolnie długim okresie,

 • badania ogniw fotowoltaicznych,

 • badania oświetlenia dróg oraz poboczy, przejść dla pieszych

 • badania oświetlenia miejsc pracy,

 • projektowanie oświetlenia w obiektach otwartych i zamkniętych, projektowanie iluminacyjne obiektów,

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej technologii w technice świetlnej,

 • ocenę jakości systemów oświetleniowych ,

 • ocenę jakości elementów oraz systemów fotowoltaicznych,

 • działalność ekspercka w zakresie źródeł światła, systemów oświetleniowych oraz fotowoltaicznych.

Laboratorium, na podstawie upoważnienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz notyfikacji Komisji Europejskiej, może prowadzić badania wybranych wyrobów na zgodność z obowiązującymi regulaminami i dyrektywami.

Wyposażenie laboratorium LTŚ obejmuje następującą aparaturę:

 • Fotogoniometr – umożliwia pomiar strumienia świetlnego oraz wyznaczenie krzywej rozsyłu światłości,

 • Wzorce fotometryczne,

 • Głowice fotometryczne,

 • Kula Ulbrichta – Kula przeznaczona jest do pomiarów całkowitego strumienia świetlnego dowolnych źródeł światła (żarowego, jarzeniowego, ledowego),

 • Miernik koloru i luminancji – umożliwia pomiar luminancji i chromatyczności różnorodnych obiektów jak ekrany plazmowe, LCD i LED, zewnętrzne wyświetlacze wielkoformatowe, lampy wysokociśnieniowe i panele wskaźnikowe,

 • Spektrofotometr – przenośny spektrofotometr o geometrii sferycznej i pionowej konstrukcji do pomiarów barwy próbek o skomplikowanym kształcie i wypukłych powierzchniach,

 • Spektroradiometr – umożliwia pomiar widma, luminancji i chromatyczności wszelkich źródeł światła i wyświetlaczy,

 • Spektroradiometr z kamerą UV – umożliwia pomiar rozkładu widmowego promieniowania w zakresie 200 do 1200nm,

 • Spektroradiometr z kamerą IR – umożliwia pomiar rozkładu widmowego promieniowania w zakresie 600 – 1800nm,

 • Kamera termowizyjna,

 • Komora klimatyczna – komora do testów klimatycznych i temperaturowych zapewniająca dużą szybkość zmian temperatury i szeroki zakres regulacji parametrów klimatycznych,

 • Trójfazowy rejestrator jakości energii elektrycznej,

 • Szerokopasmowy wzmacniacz mocy z generatorem sygnału.

 • Stanowisko do badania paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych z rejestracją parametrów pogodowych, naświetlenia oraz elektrycznych,

 • Symulator słońca umożliwiający badania paneli fotowoltaicznych,

 • Symulator słońca umożliwiający badania ogniw fotowoltaicznych używanych w procesie produkcji paneli wykonanych w różnej technologii,

 • Układy kolimacyjne o różnym stopniu integracji,

 • Wzmacniacze mocy,

 • Analizatory (widma, temperatury, przebiegów),

 • Zasilacze (prądowe, przebiegów odkształconych),

 • komora GTEM.

Laboratorium badawcze AB 1714

Certyfikat Akredytacji

dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

kierownik

502 914 609

rozowicz@tu.kielce.pl

dr hab. inż. Sebastian Różowicz, prof. PŚk

kierownik ds. technicznych

41 34 24 247

s.rozowicz@tu.kielce.pl