Szukaj pracownika

imię
nr telefonu
nazwisko
adres e-mail

Pion

Prorektora ds. Ogólnych

Pion

Prorektora ds. Badań i Współpracy
z Podmiotami Zewnętrznymi

Pion Kanclerza

Kanclerz

Zastępca Kanclerza
ds. Finansowych – Kwestor

  • Dział Kwestury
    – Sekcja Księgowości Ogólnej
    – Sekcja Księgowości Finansowej
    – Sekcja Księgowości Majątkowej
    – Sekcja Planowania i Analiz

Zastępca Kanclerza
ds. Inwestycji i Remontów

Zastępca Kanclerza
ds. Ekonomicznych