Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Krzysztof Jas robotnik wysoko wykwalifikowany Dział Głównego Energetyka
mgr inż. Adam Malarski kierownik Dział Głównego Energetyka główny specjalista Dział Głównego Energetyka
Zbigniew Olczyk samodzielny referent techniczny Dział Głównego Energetyka
Henryk Pióro robotnik wysoko wykwalifikowany Dział Głównego Energetyka
Krzysztof Tomkiel Laboratorium Małych Turbin Wiatrowych robotnik wykwalifikowany Dział Głównego Energetyka
Poprzedni 1 Następny