Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Rafał Matys kwestor Dział Kwestury kwestor Pion Kanclerza
mgr inż. Joanna Stefańczyk z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Pion Kanclerza
dr inż. Artur Szmidt kanclerz Pion Kanclerza
dr inż. Artur Wójcicki z-ca Kanclerza ds. Inwstycji i Remontów Pion Kanclerza
Poprzedni 1 Następny
Skip to content