prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 42

tel. 41 34 24 100

 rektor@tu.kielce.pl

Dorobek

dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk

Prorektor ds. Ogólnych

bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 47

tel. 41 34 24 109

 prorektorik@tu.kielce.pl

Dorobek

prof. dr hab. Artur Maciąg

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 5

tel. 41 34 24 101

 prorektoram@tu.kielce.pl

Dorobek

dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 46

tel. 41 34 24 102

 prorektorwm@tu.kielce.pl

Dorobek

dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk

Prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi

bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 46

tel. 41 34 24 102

 prorektorpk@tu.kielce.pl

Dorobek

dr inż. Artur Szmidt

Kanclerz

bud. D pok. 32

tel. 41 34 24 150

 kanclerz@tu.kielce.pl

Dorobek